Z naszej Izby

Jubileusz 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego - spotkanie

Szanowni Państwo,

Bardzo serdecznie zapraszamy pracowników, adwokatów, aplikantów adwokackich, studentów, doktorantów oraz wszystkie zainteresowane osoby na wyjątkowe spotkanie, wpisujące się w kalendarz uroczystości uświetniających jubileusz 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego, które odbędzie się w murach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w  środę 25 kwietnia o godz. 15.30 w auli 6.

Więcej...

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA IZBY ADWOKACKIEJ W KATOWICACH

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze z dnia 26 maja 1982 roku (Dz. U. 1982, Nr 16, poz. 124) z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2368, 2400)

 

zwołuje

na dzień 11 maja 2018r. (piątek) o godz. 16.30
zwyczajne Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Katowicach.

 

Zgromadzenie Izby odbędzie się w sali koncertowej Instytucji Kultury – Katowice Miasto Ogrodów
im. Krystyny Bochenek przy Placu Sejmu Śląskiego 2 w Katowicach.

Więcej...

Spotkanie Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Spotkanie Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

W dniu 27 marca 2018 roku odbyło się pierwsze spotkanie w nowej prezydencji Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego pod przewodnictwem Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach – adwokata Romana Kusz.

W zebraniu Forum wzięły udział delegacje 10 zawodów zaufania publicznego, tj. adwokatów, radców prawnych, lekarzy, pielęgniarek i położnych, lekarzy weterynarii, farmaceutów, inżynierów budownictwa, architektów, rzeczników patentowych, doradcy podatkowi. W skład delegacji wchodzili przede wszystkim członkowie poszczególnych samorządów zajmujący się kształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Więcej...

SZKOLENIE DLA ADWOKATÓW – MEDYCYNA SĄDOWA

Szanowni Państwo,

Sekcja Praktyków Prawa Medycznego zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 8 maja 2018 r. o godz. 18.00 w siedzibie ORA w Katowicach.

Szkolenie poprowadzi Dr n. med. Christian Jabłoński - Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, wykładowca, specjalista medycyny sądowej.

Przedmiotem wystąpienia będą praktyczne aspekty działalności medyka sądowego i jego udziału w procesie, w szczególności: przebieg oględzin sądowo-lekarskich i sekcji zwłok, metody i techniki sekcyjne, opiniowanie sądowo-lekarskie, zarzuty do opinii biegłego (biegły vs adwokat).

Więcej...

Adwokat Antoni Klejnot - rocznica śmierci

ur. 24.08.1902r., zm. 17.04.1974r.

Przyjęty i wpisany na listę adwokatów w dniu 1 lutego 1932r. z wyznaczeniem siedziby w Rybniku. Po pewnym czasie otworzył kancelarię adwokacką w Chorzowie, w której pracował do czasu wybuchu II wojny światowej. Będąc adwokatem w Chorzowie służył swą wiedzą także polskim organizacjom społecznym i narodowym. Jego opinie prawne były zawsze obiektywne i przynoszące ich adresatom wymierne korzyści. Był w Chorzowie osobą znaną i ogólnie szanowaną.

Więcej...

Konferencja „RODO w praktyce kancelarii adwokackiej i wdrożenie dyrektywy policyjnej”

Uprzejmie informujemy, że nagranie z konferencji pt. „RODO w praktyce kancelarii adwokackiej i wdrożenie dyrektywy policyjnej” dostępne jest nieodpłatnie na platformie szkoleniowej iDeA. Konferencję zorganizowano w związku
z nadchodzącym rozpoczęciem stosowania rozporządzenia unijnego RODO.

Więcej...

8. rocznica katastrofy smoleńskiej

W związku z ósmą rocznicą katastrofy smoleńskiej pragniemy przypomnieć że w katastrofie lotniczej w Smoleńsku zginęli:

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej mec. Joanna Agacka - Indecka oraz Redaktor Naczelny Palestry mec. Stanisław Mikke.

Więcej...

X Europejski Kongres Gospodarczy

Już tylko nieco ponad miesiąc pozostał do jubileuszowej edycji najważniejszego spotkania biznesowego w Europie Centralnej. W tym roku  pod wieloma względami będzie ono wyjątkowe i rekordowe. Tegoroczna edycja  Europejskiego Kongresu Gospodarczego(European Economic Congress - EEC) odbędzie się w dniach 14-16 maja. Tradycję już się stało, że Adwokatura jest obecna i aktywnie uczestniczy w Kongresie. „Polski wymiar sprawiedliwości -  wczoraj, dziś i jutro” to temat tegorocznego panelu prawniczego organizowanego pod patronatem Naczelnej Rady Adwokackiej oraz  Komisji Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej przy NRA.

Więcej...

Sympozjum Szkoleniowe dla Adwokatów i Aplikantów Adwokackich - SZCZYRK 2018r.

W dniach od 08 do 10 czerwca 2018 r. Okręgowa Rada Adwokacka zaprasza na coroczne Sympozjum Szkoleniowe organizowane dla Adwokatów i Aplikantów adwokackich.

W tym roku zapraszamy do Szczyrku - perły Beskidu,do Hotelu Klimczok  przy ul. Poziomkowej 20  – miejscu, w którym odnajdziesz to, co najlepsze w górach.

Więcej...

Sekcja własności intelektualnej zaprasza na wykład Prof. dr hab. Wojciecha Kowalskiego pt.„ Co chroni prawo autorskie?”

Prawo autorskie jest dziedziną prawa, która nie jest zbyt popularna wśród adwokatów, co bez wątpienia powinno ulec zmianie. By uzyskać informację, co chroni prawo autorskie zapraszamy serdecznie na wykład prof. dr hab. Wojciecha Kowalskiego, polskiego dyplomaty, biegłego oraz najbardziej uznanego prawnika w tejże dziedzinie. Profesor był Pełnomocnikiem Rządu RP do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą. Zajmował funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Dziedzictwa Kulturowego Rady Europy w Strasburgu. Od 1998 roku jest pełnomocnikiem Ministra Spraw Zagranicznych do spraw rewindykacji dóbr kultury służby zagranicznej RP. Posiada stopień ambasadora tytularnego. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej.

Wykład odbędzie się 10 kwietnia br. o godz. 17.00 w siedzibie ORA w Katowicach  przy ul. Gliwickiej 17.

Za udział w wykładzie przysługują 2 punkty szkoleniowe.

Serdecznie Zapraszam !

Przewodnicząca Sekcji
Adw. Magdalena Niewelt

 

Więcej...

07.04.2018r.  WPiA UŚ Szkolenie dla adwokatów

Sekcja Prawa Rodzinnego zaprasza w dniu 7 kwietnia 2018 r. (sb.) godz. 10.00 - 14.00 na szkolenie prowadzone przez Sylwię Jastrzemską – doktora nauk prawnych, sędziego Sądu Okręgowego we Wrocławiu, wykładowcę KSSiP. 

Przedmiotem szkolenia będzie:  Rozporządzenie UE 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych.

Więcej...

Komunikat

W dniach 20 -23 marca 2018r. odbywa się egzamin adwokacki podczas którego zdający zmierzają się z prawem karnym, prawem cywilnym, prawem gospodarczym oraz prawem administracyjnym i etyką.

Do tegorocznego egzaminu adwokackiego przystąpiło 225 osób, w tym 119 aplikantów adwokackich Izby katowickiej, 17 aplikantów Izby opolskiej, 28 aplikantów Izby częstochowskiej oraz 28 aplikantów Izby bielskiej. Ponadto do egzaminu przystąpiły 33 osoby z poza aplikacji.

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się