Z naszej Izby

Szkolenie z nowelizacji KPC

Już w najbliższą sobotę tj.19 października br. odbędzie się kolejne szkolenie z nowelizacji KPC.

Szkolenie dla Państwa poprowadzi SSR dr Łukasz ZAMOJSKI.

Szkolenie odbędzie się w godzinach od 10.00 do 15.00 .

Miejsce szkolenia : Aula nr 8 na Wydziale Prawa i Administracji - Uniwersytetu Śląskiego ul.Bankowa 11b.

W ramach szkolenia omówione zostaną:

 1. zasady intertemporalne przewidziane w ustawie nowlizacyjnej,
 2. instytucja nadużycia prawa procesowego, skutki procesowe i sankcje z tym związane,
 3. obostrzenie zasad co do braków formalnych i fiskalnych pism profesjonalnych pełnomocników (natychmiastowy zwrot pisma dotkniętego brakami i inne),
 4. zmiany w przepisach o doręczeniach, w tym częściowa rezygnacja z podwójnego awiza i wprowadzenie szerokiego obowiązku doręczania pism przez komornika (art. 1391 k.p.c. i związane z tym nowe przepisy ustawy o komornikach sądowych),
 5. instytucja oddalenia oczywiście bezzasadnego powództwa na  posiedzeniu niejawnym (projektowany art. 1911 k.p.c.),
 6. regulacja procesowego zarzutu potrącenia (art. 2031 k.p.c.),
 7. instytucja posiedzenia przygotowawczego i jej skutki dla stron procesu, plan rozprawy i charakter oraz znaczenie tego dokumentu, zmiany w zakresie dyskrecjonalnej władzy sądu co do gromadzenia materiału dowodowego,
 8. zmiany w postępowaniu dowodowym, w tym przesłuchanie świadka na piśmie, dopuszczenie opinii biegłego wydanej w innej sprawie,
 9. postępowanie w sprawach gospodarczych i jego odmienności, wprowadzenie do k.p.c. definicji sprawy gospodarczej,
 10. zmiany dotyczące zażalenia, apelacji i sporządzania uzasadnień przez sąd, w tym wymogi formalne wniosku o sporządzenie uzasadnienia, odrzucenie tego wniosku, brak możliwości zaskarżenia orzeczenia bez zgłoszenia wniosku o uzasadnienie,
 11. zmiany w postępowaniu nakazowym, upominawczym i elektronicznym postępowaniu upominawczym,
 12. zmiany w postępowaniu zabezpieczającym,
 13. zmiany w postępowaniu klauzulowym.

Za udział w szkoleniu przysługuje 6 pkt. szkoleniowych w ramach obowiązkowego doskonalenia zawodowego adwokatów.

ZAPRASZAMY!

Więcej...

XII Europejski Kongres Gospodarczy

XII Europejski Kongres Gospodarczy - Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zapraszamy na panel dyskusyjny Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którego organizatorem jest Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach.

Tegoroczny panel pod tytułem „Powrót postępowań gospodarczych – szansa i zagrożenia” odbędzie się 16 października 2019 r. o godzinie 15:30 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach (Plac Sławika i Antalla 1). Sala konferencyjna 23

Tematyka panelu będzie skoncentrowana wokół następujących zagadnień.

 • Zmiany regulacji prawnych – co zmieni się w sprawach gospodarczych?
 • Omówienie najważniejszych zmian i określenie ich celu oraz sugerowanej interpretacji,
 • Procedury gospodarcze – możliwe skutki (pozytywne i negatywne) wprowadzonych zmian,
 • Nie wszystkie zmiany dobre dla przedsiębiorców? Obawy i wątpliwości,
 • Czy procedury karne i prawo karne są represyjne dla przedsiębiorców?
 • Wnioski i sugestie.


Moderatorem sesji będzie dziekan Izby Adwokackiej w Katowicach adwokat Roman Kusz...

Więcej...

Wykład adw. prof.Piotra Kardasa

Wykład adw. prof.Piotra Kardasa

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, iż  wykład prof. dr hab. Piotra Kardasa poświecony nowelizacji kodeksu postępowania karnego, jaki odbył się 09.10.2019 r.  spotkał się z ogromnym zainteresowaniem.

W największej auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, gdzie gościnnie odbyło się to spotkanie, zgromadziło się aż kilkaset osób. Liczba słuchaczy zdecydowanie przekroczyła dostępne 350 miejsc.

Wśród obecnych znaleźli się nie tylko licznie przybyli adwokaci, ale również sędziowie i prokuratorzy zainteresowani interpretacją wprowadzonych zmian...

Więcej...

Pomoc frankowiczom

Szanowni Państwo,

Adwokaci Izby Adwokackiej w Katowicach rozpoczęli akcję pomocy „frankowiczom”. Już od jutra w godzinach pracy Rady (od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 20.00 i w piątki w godzinach od 8.00 do 14.00) działać będzie specjalna infolinia pod nr 576 880 687. Osoby zainteresowane będą informowane przy pomocy tego środka komunikacji o numerach telefonów i adresach kancelarii prowadzących tego typu sprawy. Ponadto, przy telefonie infolinii, w wyznaczonych godzinach dyżurować będą adwokaci.

Więcej...

adw. prof. Piotr Kardas

Nowelizacja KPK - wykład adw. prof. Piotra Kardasa

O nowelizacji KPK będą Państwo mogli usłyszeć w specjalnym wykładzie:

adw. prof. Piotra Kardasa

09 października 2019r. godz. 18.00

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, aula nr 6.

Za udział w szkoleniu przysługują 4 pkt szkoleniowe.

Zapraszamy!

Więcej...

Nieodpłatna pomoc prawna

Szanowni Państwo,

Dobiega  końca kolejny rok  świadczenia pomocy w ramach ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach zwraca się do zainteresowanych adwokatów – członków Izby Adwokackiej w Katowicach, o przesłanie wypełnionej  deklaracji  gotowości udzielania  pomocy prawnej na zasadach określonych w ustawie.

Prosimy o zapoznanie się z aktualnym brzmieniem ustawy

Podobnie jak w roku ubiegłym, będzie przeprowadzone losowanie, z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo będą mieli adwokaci, którzy w tym roku nie świadczą nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wzór deklaracji w załączeniu.

Prosimy dokonać zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 października br.

Więcej...

Wyniki pozytywne z egzaminu wstepnego na aplikację adwokacką przeprowadzonego w dniu 28.09.2019 r.

Wyniki pozytywne z egzaminu wstepnego na aplikację adwokacką przeprowadzonego w dniu 28.09.2019 r.
Zapraszamy do zapoznania się.

Więcej...

Szkolenie z nowelizacji KPC - 05.10.2019 r. Dom Lekarza w Katowicach, ul. Grażyńskiego 49a

Już w najbliższą sobotę tj. 5 października 2019 r. zapraszamy na kolejne szkolenie z nowelizacji KPC.

Tym razem Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego z perspektywy praktyki adwokackiej swą tematyką obejmować będzie:

 1. Omówienie zmian i określenie ich celu oraz sugerowanej interpretacji.
 2. Możliwe skutki (pozytywne i negatywne) wprowadzonych zmian.
 3. Wskazanie orzecznictwa SN, które pomimo zmian zachowuje aktualność.
  Szkolenie poprowadzi adw. Joanna Parafianowicz – współautorka  komentarza do nowelizacji KPC

Szkolenie odbędzie się w Auli Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a w godzinach od 10.00 do 14.00. Za udział w szkoleniu przysługę 6 pkt. szkoleniowych.

Zapraszamy!

Więcej...

Adwokat z naszej Izby doceniony w Berlinie podczas międzynarodowego konkursu krasomówczego

W dniach 13-14 września 2019 r. w siedzibie Izby Adwokackiej w Berlinie odbył się finał międzynarodowego konkursu FBE International Human Rights Oratory Competition Berlin 2019, którego tematem przewodnim była wolność słowa.

W finale tego prestiżowego konkursu zmierzyło się 18 prawników z Francji, Hiszpanii, Włoch, Belgii, Niemiec, Turcji i Polski. Jedynym reprezentantem naszej Izby, który zakwalifikował się do ścisłego finału był adwokat Paweł Matyja.

Uczestników oceniało 5-osobowe jury na czele którego stanęła prof. Sara Chandler, była prezes Federacji Adwokatur Europejskich. Pozostałymi członkami jury byli m.in. Marc Wesser – wicedziekan Izby Adwokackiej w Berlinie, oraz Monique Stengel z Izby Adwokackiej w Paryżu.

Więcej...

Andrzejkowy weekend w Szczyrku- zaproszenie!

Andrzejkowy weekend w Szczyrku - zaproszenie!

W dniach od 29.11.2019 do 1.12.2019 2019 r. Okręgowa Rada Adwokacka wraz z Komisją Sportu, Integracji i Kultury zaprasza Adwokatów naszej Izby na andrzejkowy weekend w Hotelu Meta w Szczyrku.

Do dyspozycji uczestników będzie recepcja, parking, restauracja, klubu nocny i strefa wellness, z której uczestnicy mogą korzystać bezpłatnie...

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się