Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Katowicach

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA IZBY ADWOKACKIEJ W KATOWICACH

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze z dnia 26 maja 1982 roku (Dz. U. 1982, Nr 16, poz. 124) z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2368, 2400)

zwołuje na dzień 05 kwietnia 2019r. /piątek/ na godz.17.30 zwyczajne Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Katowicach.

Zgromadzenie Izby odbędzie się w sali koncertowej Instytucji Kultury – Katowice Miasto Ogrodów im. Krystyny Bochenek przy Placu Sejmu Śląskiego 2 w Katowicach .

Sprawozdanie  z działalności organów Izby zostanie przesłane do wszystkich Państwa drogą elektroniczną (wszystkim posługującym się pocztą elektroniczną) lub  pocztą tradycyjną oraz będzie dostępne do wglądu w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.

Zgodnie z art. 39 pkt. 1 ustawy Prawo o adwokaturze, prawo do udziału w Zgromadzeniu Izby  oraz prawo do głosowania mają wszyscy adwokaci wykonujący zawód adwokata oraz delegaci pozostałych adwokatów, wybrani na Zebraniu adwokatów niewykonujących zawodu.

W myśl § 10 ust.1 Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich uchwalony przez Krajowy Zjazd Adwokatury – załącznik do uchwały Nr 12 z dnia 20 listopada 2010 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Nr 11, 12, 13 i 14 Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 23 listopada 2013 r. uczestnictwo w Zgromadzeniu jest obowiązkiem członków Izby wykonujących zawód adwokata i delegatów.

W razie przeszkody uniemożliwiającej udział w obradach nieobecność powinna być pisemnie usprawiedliwiona – w ciągu 7 dni od dnia ustania przeszkody (art. 10 ust. 2).

Jednocześnie informuję, iż dla uczestników Zgromadzenia  dostępny będzie parking, przy Placu Sejmu Śląskiego 2.

DZIEKAN
Izby Adwokackiej w Katowicach
Adw. Roman Kusz

 

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się