Uchwała Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach na 100-lecie Adwokatury Polskiej.

Szanowni Państwo,

Czuję się w obowiązku poinformować, że dla szczególnego uczczenia 100 rocznicy Odrodzonej Adwokatury Polskiej, Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach postanowiła skorzystać ze swych ustawowych uprawnień i w sposób uroczysty odnowić ślubowanie wierności podstawowym zasadom etyki adwokackiej, zawartym w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu – Kodeksie Etyki Adwokackiej, uchwalonym przez Naczelną Radę Adwokacką.

Uchwała Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach afirmująca te zasady została sformułowana w formie szczególnej, odpowiadającej zarówno randze obchodzonej rocznicy jak i skali wyzwań, stojących przed Adwokaturą  w czasach, w których przychodzi rocznicę tę obchodzić.

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach wyraża głęboką nadzieję, że przesłanie, zawarte w załączonej uchwale zostanie uznane za własne przez całą Adwokaturę Polską i dlatego znajdzie wyraz w podjęciu analogicznych uchwał również przez pozostałe Okręgowe Rady Adwokackie.

Z wyrazami szacunku,
Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach
Adw. Roman Kusz

 

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się