Szkolenie z nowelizacji KPC

Już w najbliższą sobotę tj.19 października br. odbędzie się kolejne szkolenie z nowelizacji KPC.

Szkolenie dla Państwa poprowadzi SSR dr Łukasz ZAMOJSKI.

Szkolenie odbędzie się w godzinach od 10.00 do 15.00 .

Miejsce szkolenia : Aula nr 8 na Wydziale Prawa i Administracji - Uniwersytetu Śląskiego ul.Bankowa 11b.

W ramach szkolenia omówione zostaną:

 1. zasady intertemporalne przewidziane w ustawie nowlizacyjnej,
 2. instytucja nadużycia prawa procesowego, skutki procesowe i sankcje z tym związane,
 3. obostrzenie zasad co do braków formalnych i fiskalnych pism profesjonalnych pełnomocników (natychmiastowy zwrot pisma dotkniętego brakami i inne),
 4. zmiany w przepisach o doręczeniach, w tym częściowa rezygnacja z podwójnego awiza i wprowadzenie szerokiego obowiązku doręczania pism przez komornika (art. 1391 k.p.c. i związane z tym nowe przepisy ustawy o komornikach sądowych),
 5. instytucja oddalenia oczywiście bezzasadnego powództwa na  posiedzeniu niejawnym (projektowany art. 1911 k.p.c.),
 6. regulacja procesowego zarzutu potrącenia (art. 2031 k.p.c.),
 7. instytucja posiedzenia przygotowawczego i jej skutki dla stron procesu, plan rozprawy i charakter oraz znaczenie tego dokumentu, zmiany w zakresie dyskrecjonalnej władzy sądu co do gromadzenia materiału dowodowego,
 8. zmiany w postępowaniu dowodowym, w tym przesłuchanie świadka na piśmie, dopuszczenie opinii biegłego wydanej w innej sprawie,
 9. postępowanie w sprawach gospodarczych i jego odmienności, wprowadzenie do k.p.c. definicji sprawy gospodarczej,
 10. zmiany dotyczące zażalenia, apelacji i sporządzania uzasadnień przez sąd, w tym wymogi formalne wniosku o sporządzenie uzasadnienia, odrzucenie tego wniosku, brak możliwości zaskarżenia orzeczenia bez zgłoszenia wniosku o uzasadnienie,
 11. zmiany w postępowaniu nakazowym, upominawczym i elektronicznym postępowaniu upominawczym,
 12. zmiany w postępowaniu zabezpieczającym,
 13. zmiany w postępowaniu klauzulowym.

Za udział w szkoleniu przysługuje 6 pkt. szkoleniowych w ramach obowiązkowego doskonalenia zawodowego adwokatów.

ZAPRASZAMY!

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się