STANOWISKO PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W KATOWICACH

Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach wskazuje, że wprowadzane zmiany w uchwalonych przez parlament ustawach o Krajowej Radzie Sądownictwa, o ustroju sądów powszechnych oraz w procedowanej ustawie o Sądzie Najwyższym - bezpośrednio zagrażają konstytucyjnej zasadzie trójpodziału władzy i mogą godzić w prawo obywateli do rozpatrzenia ich spraw przez niezależny sąd obsadzony przez niezawisłych, bezstronnych sędziów.

Polski wymiar sprawiedliwości niewątpliwie wymaga reformy prowadzącej do realnego zagwarantowania wszystkim  obywatelom prawa do  bezzwłocznego, rzetelnego, bezstronnego i sprawiedliwego rozstrzygania ich spraw oraz  do podmiotowego traktowania, ale te pożądane zmiany nie będą osiągnięte gdy naruszone zostaną zasady demokratycznego państwa prawnego.

Wypełniając ustawowy obowiązek ciążący na Adwokaturze - współdziałania w obronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa – Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach zwraca się z apelem do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy o skorzystanie z  uprawnień przewidzianych w art. 122 ust.5 Konstytucji.

Adwokatura Polska zawsze stała, stoi i stać będzie na straży gwarantowania obywatelowi prawa do niezawisłych i apolitycznych sądów.

STANOWISKO PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ  W KATOWICACH

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się