Spotkanie członków Śląskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego

29 stycznia br.w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej odbyło się pierwsze w 2019 roku spotkanie Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Spotkanie otworzył Dziekan  Izby Adwokackiej w Katowicach Mecenas Roman Kusz, który w minionym roku pełnił funkcję Przewodniczącego Forum.

Pan Mecenas podsumował wszystkie posiedzenia i wydarzenia, które miały miejsce w ramach zeszłorocznej działalności Forum. Po przedstawieniu sprawozdania z działalności Forum w minionym roku, obecny przewodniczący adw. Roman Kusz przekazał przewodnictwo Forum na rok 2019.r przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, pani Annie Janik.

Nowa Przewodnicząca Forum  zapowiedziała przyszłe wydarzenia oraz poinformowała zgromadzonych, iż kolejne Ogólnopolskie spotkanie organizacji samorządów zawodów zaufania publicznego ma się odbyć już w kwietniu.

Następnie głos  zabrali : Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej – dr n. med. Jacek Kozakiewicz oraz Prezes Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach lek. wet. Krzysztof Orlik oraz Prezes Okręgowej Izby lekarskiej w Katowicach Tadeusz Urban.

Podczas spotkania powołane zostało prezydium Forum w skład, którego weszli:  Anna Janik obecnie przewodnicząca Forum, dr n. med. Jacek Kozakiewicz jako honorowy przewodniczący, adw. Roman Kusz również jako honorowy przewodniczący, oraz inż. Roman Karwowski z Izby  Inżynierów Budownictwa i  Notariusz Przemysław Michalewicz. Prezydium Forum będzie procedowało pomiędzy kolejnymi spotkaniami członków Śląskiego Forum.

Na koniec, wszyscy obecni zostali zaproszeni do wspólnego kolędowania.

W załączeniu prezentacja z działalności Forum w 2018 roku.

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się