Losowanie w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej

Szanowni Państwo,
na nasze zapytanie o zadeklarowanie gotowości udzielania pomocy prawnej na zasadach określonych w art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z art. 26 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018r. poz. 1467) odpowiedziało ponad 370 adwokatów.

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym postulatom, w celu umożliwienia aktywnego udziału jak największej liczbie adwokatów przyjęto zasadę, że na każdy punkt przypadać będzie 5 adwokatów, z których każdy będzie świadczył pomoc prawną w wybranym i ustalonym dniu tygodnia przez 4 godziny. Podobnie jak w roku ubiegłym nie będą wyznaczani zastępcy. Wylosowani adwokaci, na zasadach koleżeństwa, będą zastępowali siebie nawzajem w ramach punktu.

W celu wyłonienia osób, które zostaną wskazane starostom i prezydentom do realizacji przedmiotu ustawy i zawarcia umów na rok 2019, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach zarządził publiczne  losowanie na dzień 31 października br. o godz. 15.00.

W losowaniu pierwszeństwo będą mieli adwokaci którzy w roku bieżącym nie świadczą pomocy prawnej.

Losowanie zostanie przeprowadzone w gmachu ORA w Katowicach przy ul. Gliwickiej 17.

Serdecznie  zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się