Komunikat Izby Adwokackiej w Katowicach w sprawie pomocy prawnej w czasie trwania Szczytu Klimatycznego

W dniach od 2 grudnia 2018 r. do 14 grudnia 2018 r. w Katowicach odbędzie się 24.sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24).-
 
W Konferencji wezmą udział delegaci z dwustu państw.  Szacunkowa ilość uczestników Konferencji wg UNFCCC (ONZ) wyniesie około 30 tysięcy osób.
 
Dlatego też Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach koordynuje udzielanie pomocy prawnej gościom z zagranicy przez adwokatów należących Izby Adwokackiej w Katowicach.
 
Pomoc prawna będzie udzielana w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej, tj. ul. Gliwicka 17, 40-079 Katowice, w godzinach pracy Rady.
 
Chcemy, by podczas tak ważnego wydarzenia zapewniona była pomoc prawna dla Wszystkich gości, którzy tej pomocy będą potrzebowali.
 
Koordynatorami projektu są: adwokat Magdalena Niewelt oraz adwokat Oleg Marcinowski do których można kierować wszelkie pytania.

Poniżej lista adwokatów świadczących pomoc w czasie trwania Szczytu Klimatycznego, z którymi można kontaktować się pod wskazanymi numerami telefonów:

1
Paulina Skwarek
792 373 707
angielski
czeski
 
2
Agnieszka Zejda Harańczyk
512 388 242
niemiecki
 
3
Natalia Klima Piotrowska
602 737 449
angielski
 
4
Maciej Miąsko
500 313 090
niemiecki
 
5
Bartłomiej Piotrowski
502 657 797
angielski
 
6
Anna Krasuska Terrilon
607 940 094
francuski
 
7
Justyna Kihl
602-390-284
rosyjski
 
8
Marcin Pieczątka
608 546 005 
angielski
 
9
Przemysław Kral
609 493 068
angielski
czeski
ukraiński
 
10
Igor Służałek
501 360 259
angielski
 
11
Ewa Draga Buchta
501 530 186
 
12
Magdalena Niewelt
698 907 371
angielski
 
13
Oleg Marcinowski
504 025 962
angielski
rosyjski
 
14
Łukasz Bieganowski
608 384 100
 
15
Paweł Książek
601 432 109
angielski

 

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się