8. rocznica katastrofy smoleńskiej

Żałoba

W związku z ósmą rocznicą katastrofy smoleńskiej pragniemy przypomnieć że w katastrofie lotniczej w Smoleńsku zginęli:

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej mec. Joanna Agacka - Indecka oraz Redaktor Naczelny Palestry mec. Stanisław Mikke.

Joanna Agacka-Indecka
Joanna Agacka-Indecka ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w 1988 roku. W latach 1988-2001 była zatrudniona w charakterze pracownika naukowego Katedry Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Od 1992 przez rok pracowała w kancelariach adwokackich w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Egzamin adwokacki zdała w 1996 roku, a następnie zaczęła prowadzić kancelarię adwokacką. W latach 2003-2004 ukończyła szkolenie pełnomocnika Międzynarodowego Trybunału Karnego – na Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze. Od roku 1994 była członkiem Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, a od 2001 roku - członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Tam też zapoczątkowała prace Komisji Prawnej oraz cykl Ogólnopolskich Konferencji Komisji Prawnych ORA. W roku 2004 sprawowała funkcję wicedziekana ORA w Łodzi.
 
Joanna Agacka-Indecka uczestniczyła w przygotowywaniu projektu zmian Prawa o adwokaturze przez Zespół NRA oraz w Komisji przygotowującej Nadzwyczajny Zjazd Adwokatury, a od 2003 r. - w pracach parlamentarnych jako ekspert, a później jako przedstawiciel samorządu. W 2004 roku, na Krajowym Zjeździe Adwokatury, wybrana została do NRA największą ilością głosów. Otrzymała wówczas odznakę Adwokatura Zasłużonym. Funkcję wiceprezesa NRA pełniła od 2004 r. od 2006 roku przewodniczyła Komisji ds. Prac Parlamentarnych przy NRA. Na Krajowym Zjeździe Adwokatury w 2007 roku Joanna Agacka-Indecka została wybrana na stanowisko prezesa NRA w kadencji 2007-2010. Otrzymała także odznaczenie Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Polonia Restituta za zasługi dla Adwokatury Polskiej oraz za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej. W lutym tego roku Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowi powołał ją w skład Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego.  W styczniu 2010 roku odebrała nagrodę św. Iwa oraz została uhonorowana tytułem Adwokata Roku.
Osierociła trzynastoletnią córkę Kasię.
Adw. Stanisław Mikke
Adw. Stanisław Mikke urodził się w 1947 roku. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie został wpisany 1985 roku.

Był doskonałym adwokatem, mocno zaangażowanym w działalność samorządu zawodowego. W latach 1989-1993 był zastępcą redaktora naczelnego „Palestry”, a od 1993 roku jej redaktorem naczelnym. Pełnił również funkcję przewodniczącego Komisji Etyki Naczelnej Rady Adwokackiej. W latach 1989-1992 był sędzią Sądu Dyscyplinarnego, członkiem Komisji Informacyjno-Prasowej i rzecznikiem prasowym NRA, zastępcą przewodniczącego Komisji Prasowej ds. „Biuletynu ORA” (1992-1995), w latach 1992-1998 przewodniczący Komisji ds. Etyki i Wykonywania Zawodu ORA w Warszawie; członek Rady Naukowej Ośrodka Badawczego Adwokatury im. Witolda Bayera.

Za swoją wybitną działalność dla Adwokatury w 1995 roku odznaczony odznaką Adwokatura Zasłużonym.

Z rekomendacji AWS wybrany sędzią Trybunału Stanu. Pełnił również funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz wieloletni członek Komisji Bioetycznej przy Instytucie Kardiologii w Aninie.

Stanisław Mikke był nie tylko wybitnym publicystą, ale również doskonałym mówcą. Prowadził wykłady w ramach szkolenia zawodowego adwokatów oraz w ramach szkolenia aplikantów adwokackich. Wchodził w skład wielu komisji egzaminacyjnych i sądów konkursowych.

Mocno związany ze sprawami Zbrodni Katyńskiej. Brał udział w pracach ekshumacyjnych w Katyniu, Miednoje i Charkowie. Autor wielu artykułów o tematyce prawno-historycznej oraz książki „Śpij mężny” w Katyniu, Charkowie, Miednoje.

Odznaczony złotym medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

Współorganizator wystawy ADWOKACI OFIARY KATYNIA prezentowanej obecnie przed kościołem Św. Anny w Warszawie.

Autor projektu uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury podjętej dla uczczenia siedemdziesiątej rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

Osierocił dwoje dzieci – Kasię i Włodzia.

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się