Informacja w sprawie naboru na członków do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Katowicach

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31.12.2017 r. dobiegnie końca I kadencja Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Katowicach.  W związku z tym Wojewoda Śląski zwraca się do adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach z prośbą o zgłaszanie swoich kandydatur  na członków do składu wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych kolejnej kadencji na lata 2018 – 2023.

Kandydat powinien spełniać wymagania określone w art. 67 e ust. 3 pkt. 2 oraz ust. 4 ustawy  z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Prosimy wszystkich zainteresowanych  adwokatów o przesłanie zgłoszeń na adres  Izby Adwokackiej w Katowicach (pocztą tradycyjną) oraz na adres e-mail: sekretariat@adwokatura.katowice.pl  do dnia 25.08.2017 r. wraz z następującymi załącznikami:

- Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, o niekaralności z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej lub zawodowej oraz braku prawomocnego orzeczenia środka karnego określonego w art. 39 pkt 2 lub 2a kodeksu karnego,

- Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- Życiorys i list motywacyjny,

- Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz co najmniej 5 – letni okres zatrudnienia na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa albo posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk prawnych.

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się