Dodatkowe ubezpieczenie na życie – oferta

Z uwagi na dobiegającą końca umowę na dodatkowe, grupowe ubezpieczenie na życie (proszę niemylić z obowiązkowym ubezpieczeniem OC w związku z wykonywanym zawodem) przedstawiamy Państwu nową ofertę dotyczącą dodatkowego, grupowego ubezpieczenia na życie wraz z załącznikami.

Przesłana oferta  została rozszerzona o zdarzenia związane z:

  • wypadkami komunikacyjnymi (wypadek komunikacyjny dotyczy zarówno ruchu drogowego, jak również kolejowego, wodnego i powietrznego – ubezpieczenie chroni bez względu na to czy osoba brała udział w wypadku jako pieszy, pasażer, kierujący lub członek załogi pojazdu)
  • życiem codziennym (np.  pożar, utonięcie, wybuch gazu, porażenie prądem)
  • uprawianiem sportu (szeroko rozumiane formy aktywności fizycznej np. jogging, jazda na rowerze, gra w piłkę, żeglarstwo, narciarstwo itp.)

Osoby, które są zainteresowane  kontynuacją ubezpieczenia oraz wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do tego ubezpieczenia na nowych warunkach prosimy o wypełnienie deklaracji z załącznika oraz przesłanie jej do Pani Marty Zamojskiej na adres: sekretariat@adwokatura.katowice.pl lub tradycyjną drogą pocztową najpóźniej do dnia 11 grudnia 2019r.

Aby ubezpieczenie zostało zawarte musi do niego przystąpić co najmniej 98 osób.

Nowe warunki będą obowiązywać od 01/01/2020.

Pozdrawiam,
Grzegorz Kopeć
Wicedziekan ORA w Katowicach

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się