Szkolenie aplikantów adwokackich

16.12.2019r. - poniedziałek

grupa I i II
godz. 16.00 SSA Dariusz Chrapoński – prawo zamówień publicznych (postępowanie w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego, umowy zawierane w sprawach zamówień publicznych, postępowanie odwoławcze w sprawach zamówień publicznych)

grupa V
godz. 16.00 adw. Kazimierz Wójcicki – powództwo o zapłatę odszkodowania w przypadku szkód na mieniu, powództwo o naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania
godz. 17.30 SSR Małgorzata Gajewska-Nowak – wzorce umów (obowiązki informacyjne, niedozwolone klauzule umowne, umowy zawierane z konsumentami na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, wymogi formalne przy umowach o świadczenie usług drogą elektroniczną)

grupa VI
godz. 16.00 SSR Małgorzata Gajewska-Nowak – wzorce umów (obowiązki informacyjne, niedozwolone klauzule umowne, umowy zawierane z konsumentami na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, wymogi formalne przy umowach o świadczenie usług drogą elektroniczną
godz. 17.30 adw. Kazimierz Wójcicki – powództwo o zapłatę odszkodowania w przypadku szkód na mieniu, powództwo o naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się