Szkolenie aplikantów adwokackich

11.12.2019r. – środa

grupa VII
godz. 16.00 adw. Tadeusz Hassa – metodyka pracy adwokata przed skierowaniem sprawy do postępowania sądowego (określenie stron postępowania; umocowanie, substytucje, upoważnienie do zastępowania; zabezpieczenie dowodu; zabezpieczenie roszczenia, wniosek o zwolnienie z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych)
godz. 17.30 adw. Anna Barczyk – powództwo o zobowiązanie do przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb rodziny a powództwo alimentacyjne; powództwo o ustanowienie rozdzielności majątkowej
 
grupa VIII
godz. 16.00 adw. Anna Barczyk – powództwo o zobowiązanie do przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb rodziny a powództwo alimentacyjne; powództwo o ustanowienie rozdzielności majątkowej
godz. 17.30 adw. Tadeusz Hassa – metodyka pracy adwokata przed skierowaniem sprawy do postępowania sądowego (określenie stron postępowania; umocowanie, substytucje, upoważnienie do zastępowania; zabezpieczenie dowodu; zabezpieczenie roszczenia, wniosek o zwolnienie z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych)

grupa IX
godz. 16.00 adw. Marcin Nowak – środki odwoławcze KPK
godz. 17.30 SSO Andrzej Czaputa – wybrane zagadnienia z prawa materialnego karnego, przestępstwa przeciwko mieniu (rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze, oszustwo – podobieństwa i różnice)

grupa X
godz. 16.00 SSO Andrzej Czaputa – wybrane zagadnienia z prawa materialnego karnego, przestępstwa przeciwko mieniu (rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze, oszustwo – podobieństwa i różnice)
godz. 17.30 adw. Marcin Nowak – środki odwoławcze KPK

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się