Luty 2020

(Poniedziałek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

03.02.2020 r. - poniedziałek

grupa I

godz. 16.00 SSA Dariusz Chrapoński - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w szczególności cechy charakterystyczne spółki z o.o., jej charakter prawny, tworzenie spółki, umowa  spółki,  spółka  w  organizacji,  rejestracja, pojęcie,  funkcje  i  zasady  kapitału  zakładowego,  zmiana  wysokości  kapitału zakładowego, umorzenie udziałów, organy spółki,  prawa  i  obowiązki  wspólników, zaskarżalność uchwał wspólników, wyłącznie wspólnika)
godz. 17.30 SWSA Włodzimierz Kubik – zasady ogólne postępowania administracyjnego

grupa II
godz. 16.00 SWSA Włodzimierz Kubik – zasady ogólne postępowania administracyjnego
godz. 17.30 SSA Dariusz Chrapoński - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w szczególności cechy charakterystyczne spółki z o.o., jej charakter prawny, tworzenie spółki, umowa  spółki,  spółka  w  organizacji,  rejestracja, pojęcie,  funkcje  i  zasady  kapitału  zakładowego,  zmiana  wysokości  kapitału zakładowego, umorzenie udziałów, organy spółki,  prawa  i  obowiązki  wspólników, zaskarżalność uchwał wspólników, wyłącznie wspólnika)

grupa V
godz. 16.00 adw. Jan Kudelko - powództwo o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia
godz. 17.30 adw. Marek Kozielski - wymogi (formalne) ważności i skuteczności umów

grupa VI
godz. 16.00 adw. Marek Kozielski - wymogi (formalne) ważności i skuteczności umów
godz. 17.30 adw. Jan Kudelko - powództwo o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia

(Wtorek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

04.02.2020 r. wtorek

grupa A i B
godz. 16.00 - 17.30 SSR Małgorzata Gajewska – Nowak – prawo gospodarcze, przygotowanie do egzaminu adwokackiego

grupa C i D
godz. 17.30 – 1900 SSR Małgorzata Gajewska – Nowak – prawo gospodarcze, przygotowanie do egzaminu adwokackiego

(Środa)

Szkolenie aplikantów adwokackich

05.02.2020 r. - środa

grupa VII  
godz. 16.00 adw. Zygmunt Stęchły – powództwo o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
godz. 17.30 adw. Kazimierz Wójcicki - powództwo o zapłatę odszkodowania w przypadku szkód na mieniu

grupa VIII
godz. 16.00 adw. Kazimierz Wójcicki - powództwo o zapłatę odszkodowania w przypadku szkód na mieniu
godz. 17.30 adw. Zygmunt Stęchły - powództwo o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa

grupa IX
godz. 16.00 Teresa Korde – angielski dla adwokatów
godz. 17.30 SSA Marek Charuza - Dyrektywy wymiaru kary, recydywa, zaostrzenie kary w KPK , rodzaje wyroków, skazanie bez przeprowadzenia rozprawy, dobrowolne poddanie się karze

grupa X
godz. 16.00 SSA Marek Charuza - Dyrektywy wymiaru kary, recydywa, zaostrzenie kary w KPK, rodzaje wyroków, skazanie bez przeprowadzenia rozprawy, dobrowolne poddanie się karze
godz. 17.30 Teresa Korde – angielski dla adwokatów


(Czwartek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

06.02.2020r. - czwartek

grupa III
godz. 16.00 SSA Dariusz Chrapoński - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w szczególności cechy charakterystyczne spółki z o.o., jej charakter prawny, tworzenie spółki, umowa  spółki,  spółka  w  organizacji,  rejestracja, pojęcie,  funkcje  i  zasady  kapitału  zakładowego,  zmiana  wysokości  kapitału zakładowego, umorzenie udziałów, organy spółki,  prawa  i  obowiązki  wspólników, zaskarżalność uchwał wspólników, wyłącznie wspólnika)
godz. 17.30 adw. Jerzy Pinior – analiza orzecznictwa sądowego dot. spółek kapitałowych w ostatnich dwóch latach, ćwiczenia

grupa IV
godz. 16.00 adw. Jerzy Pinior – analiza orzecznictwa sądowego dot. spółek kapitałowych w ostatnich dwóch latach, ćwiczenia
godz. 17.30  SSA Dariusz Chrapoński - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w szczególności cechy charakterystyczne spółki z o.o., jej charakter prawny, tworzenie spółki, umowa  spółki,  spółka  w  organizacji,  rejestracja, pojęcie,  funkcje  i  zasady  kapitału  zakładowego,  zmiana  wysokości  kapitału zakładowego, umorzenie udziałów, organy spółki,  prawa  i  obowiązki  wspólników, zaskarżalność uchwał wspólników, wyłącznie wspólnika)

grupa XI
godz. 16.00 adw. Grzegorz Kopeć – etyka
godz. 17.30 SSA Marek Charuza - Dyrektywy wymiaru kary, recydywa, zaostrzenie kary w KPK, rodzaje wyroków, skazanie bez przeprowadzenia rozprawy, dobrowolne poddanie się karze

grupa XII
godz. 16.00 SSA Marek Charuza - Dyrektywy wymiaru kary, recydywa, zaostrzenie kary w KPK, rodzaje wyroków, skazanie bez przeprowadzenia rozprawy, dobrowolne poddanie się karze
godz. 17.30 adw. Grzegorz Kopeć - etyka

(Poniedziałek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

10.02.2020 r. - poniedziałek

grupa I
godz. 16.00 godz. 16.00 adw. Stefan Skrzypczak - Środki odwoławcze w kpk – repetytorium
godz. 17.30 adw. Jerzy Pinior – analiza orzecznictwa sądowego dot. spółek kapitałowych w ostatnich dwóch latach, ćwiczenia

grupa II
godz. 16.00 adw. Jerzy Pinior – analiza orzecznictwa sądowego dot. spółek kapitałowych w ostatnich dwóch latach, ćwiczenia
godz. 17.30 godz. 16.00 adw. Stefan Skrzypczak - Środki odwoławcze w kpk – repetytorium

grupa V
godz. 16.00 adw. Tadeusz Hassa - Metodyka pracy adwokata przed skierowaniem sprawy do postępowania sądowego: określenie stron postępowania, umocowanie, substytucja, upoważnienie do zastępowania, zabezpieczenie dowodu. zabezpieczenie roszczenia, wniosek o zwolnienie z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych
godz. 17.30 adw. Henryk Stabla - Prawo ubezpieczeń społecznych, tryb dochodzenia świadczeń z ubezpieczenia społecznego

grupa VI
godz. 16.00 adw. Henryk Stabla - Prawo ubezpieczeń społecznych, tryb dochodzenia świadczeń z ubezpieczenia społecznego
godz. 17.30 adw. Tadeusz Hassa - Metodyka pracy adwokata przed skierowaniem sprawy do postępowania sądowego: określenie stron postępowania, umocowanie, substytucja, upoważnienie do zastępowania, zabezpieczenie dowodu. zabezpieczenie roszczenia, wniosek o zwolnienie z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych

(Środa)

Szkolenie aplikantów adwokackich

12.02.2020r. - środa

grupa VII  
godz. 16.00 adw. Tadeusz Hassa - Metodyka pracy adwokata przed skierowaniem sprawy do postępowania sądowego: określenie stron postępowania, umocowanie, substytucja, upoważnienie do zastępowania, zabezpieczenie dowodu.
 zabezpieczenie roszczenia, wniosek o zwolnienie z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych
godz. 17.30 adw. Henryk Stabla - Prawo ubezpieczeń społecznych, tryb dochodzenia świadczeń z ubezpieczenia społecznego

grupa VIII
godz. 16.00 adw. Henryk Stabla - Prawo ubezpieczeń społecznych, tryb dochodzenia świadczeń z ubezpieczenia społecznego

godz. 17.30 adw. Tadeusz Hassa - Metodyka pracy adwokata przed skierowaniem sprawy do postępowania sądowego: określenie stron postępowania, umocowanie, substytucja, upoważnienie do zastępowania, zabezpieczenie dowodu.
 zabezpieczenie roszczenia, wniosek o zwolnienie z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych

grupa IX
godz. 16.00 Teresa Korde – angielski dla adwokatów
godz. 17.30 Elżbieta Bieńkowska – struktura i funkcjonowanie organów Unii Europejskiej

grupa X
godz. 16.00 Elżbieta Bieńkowska – struktura i funkcjonowanie organów Unii Europejskiej
godz. 17.30 Teresa Korde – angielski dla adwokatów

(Czwartek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

13.02.2020 r. - czwartek

grupa III
godz. 16.00  SWSA Włodzimierz Kubik – zasady ogólne postępowania administracyjnego
godz. 17.30 adw. Leszek Cholewa – spółka akcyjna (charakter prawny, rodzaje, tworzenie spółki, statut – charakter prawny, forma, treść, znaczenie, kapitał zakładowy i inne fundusze spółki, akcje – pojęcie, rodzaje, charakter prawny, wartość, organy spółki, prawa i obowiązki akcjonariuszy, zaskarżalność uchwał walnego zgromadzenia)

grupa IV
godz. 16.00 adw. Leszek Cholewa – spółka akcyjna (charakter prawny, rodzaje, tworzenie spółki, statut – charakter prawny, forma, treść, znaczenie, kapitał zakładowy i inne fundusze spółki, akcje – pojęcie, rodzaje, charakter prawny, wartość, organy spółki, prawa i obowiązki akcjonariuszy, zaskarżalność uchwał walnego zgromadzenia)
godz. 17.30 SWSA Włodzimierz Kubik – zasady ogólne postępowania administracyjnego

grupa XI
godz. 16.00 adw. Marta Imiołczyk – Porębska – Historia adwokatury
godz. 17.30 Elżbieta Bieńkowska – struktura i funkcjonowanie organów Unii Europejskiej

grupa XII
godz. 16.00 Elżbieta Bieńkowska – struktura i funkcjonowanie organów Unii Europejskiej
godz. 17.30 adw. Marta Imiołczyk – Porębska – Historia adwokatury

(Poniedziałek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

17.02.2020 r. - poniedziałek

grupa I
godz. 16.00 adw. Ewa Labocha – Pietras, adw. Kinga Widera – wizerunek aplikanta adwokackiego
godz. 17.30 adw. Leszek Cholewa – spółka akcyjna (charakter prawny, rodzaje, tworzenie spółki, statut – charakter prawny, forma, treść, znaczenie, kapitał zakładowy i inne fundusze spółki, akcje – pojęcie, rodzaje, charakter prawny, wartość, organy spółki, prawa i obowiązki akcjonariuszy, zaskarżalność uchwał walnego zgromadzenia)

grupa II
godz. 16.00 adw. Leszek Cholewa – spółka akcyjna (charakter prawny, rodzaje, tworzenie spółki, statut – charakter prawny, forma, treść, znaczenie, kapitał zakładowy i inne fundusze spółki, akcje – pojęcie, rodzaje, charakter prawny, wartość, organy spółki, prawa i obowiązki akcjonariuszy, zaskarżalność uchwał walnego zgromadzenia)
godz. 17.30 adw. Ewa Labocha – Pietras, adw. Kinga Widera – wizerunek aplikanta adwokackiego

grupa V
godz. 16.00  SSR Małgorzata Gajewska – Nowak -  Powództwa o roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji.
godz. 17.30 adw. Anna Barczyk – powództwo o zobowiązanie do przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny a powództwo alimentacyjne.

grupa VI
godz. 16.00 adw. Anna Barczyk – powództwo o zobowiązanie do przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny a powództwo alimentacyjne.
godz. 17.30 SSR Małgorzata Gajewska – Nowak -  Powództwa o roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji.

(Wtorek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

18.02.2020 r. wtorek

grupa A i B
godz. 16.00 - 17.30 adw. Marek Kozielski  – prawo cywilne przygotowanie  do egzaminu adwokackiego

grupa C i D
godz. 17.30 – 1900 adw. Marek Kozielski  – prawo cywilne przygotowanie  do egzaminu adwokackiego

(Środa)

Szkolenie aplikantów adwokackich

19.02.2020 r. - środa  

grupa VII  
godz. 16.00 adw. Ewa Labocha – Pietras, adw. Kinga Widera – wizerunek adwokata, wykonywanie zawodu adwokata
godz. 17.30 adw. Ewa Czarnynoga - Służebności gruntowe i osobiste


grupa VIII
godz. 16.00 adw. Ewa Czarnynoga - Służebności gruntowe i osobiste
godz. 17.30 adw. Ewa Labocha – Pietras, adw. Kinga Widera – wizerunek adwokata, wykonywanie zawodu adwokata

grupa IX
godz. 16.00  adw. Marta Imiołczyk – Porębska – Historia adwokatury
godz. 17.30 SSO Ewa Trzeja – Wagner – zasady prawa karnego materialnego

grupa X
godz. 16.00 SSO Ewa Trzeja - Wagner – zasady prawa karnego materialnego
godz. 17.30 adw. Marta Imiołczyk – Porębska – Historia adwokatury

(Czwartek)

Posiedzenie ORA

20.02.2020 r. - czwartek
Posiedzenie ORA

Szkolenie aplikantów adwokackich

20.02.2020 r. - czwartek

grupa III
godz. 16.00 SNSA Krzysztof Wujek – Postępowanie sądowo administracyjne
godz. 17.30 SSO Andrzej Czaputa  - Środki odwoławcze – repetytorium  

grupa IV
godz. 16.00 SSO Andrzej Czaputa  - Środki odwoławcze – repetytorium  
godz. 17.30 SNSA Krzysztof Wujek - Postępowanie sądowo administracyjne

grupa XI
godz. 16.00 Teresa Korde - angielski dla adwokatów
godz. 17.30 Ks. dr Marek Górka – prawo kanoniczne

grupa XII
godz. 16.00 Ks. dr Górka – prawo kanoniczne
godz. 17.30 Teresa Korde - angielski dla adwokatów

(Poniedziałek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

24.02.2020 r. - poniedziałek

grupa I
godz. 16.00 adw. Rafał Stęchły - oznaczenie stron umowy (wymogi wynikające z ustawy – Prawo przedsiębiorców, wymogi wynikające z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wymogi wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych, oznaczenie wspólnoty mieszkaniowej); reprezentacja podmiotów przy zawieraniu umowy: umowy pomiędzy spółką a członkiem jej organów, umowy z samym sobą, umowy z osobą nieposiadającą zdolności do czynności prawnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych, umowy z podmiotami publicznymi, umowy dot. majątku wspólnego, umowy dot. rzeczy wspólnej, umowy dot. spadku
godz. 17.30 SSR Małgorzata Gajewska - Nowak – powództwa z tytułu rękojmi mi gwarancji - ćwiczenia

grupa II
godz. 16.00 SSR Małgorzata Gajewska - Nowak – powództwa z tytułu rękojmi mi gwarancji - ćwiczenia
godz. 17.30 adw. Rafał Stęchły - oznaczenie stron umowy (wymogi wynikające z ustawy – Prawo przedsiębiorców, wymogi wynikające z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wymogi wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych, oznaczenie wspólnoty mieszkaniowej); reprezentacja podmiotów przy zawieraniu umowy: umowy pomiędzy spółką a członkiem jej organów, umowy z samym sobą, umowy z osobą nieposiadającą zdolności do czynności prawnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych, umowy z podmiotami publicznymi, umowy dot. majątku wspólnego, umowy dot. rzeczy wspólnej, umowy dot. spadku

grupa V
godz. 16.00 adw. Katarzyna Legień – Odpowiedzialność za naruszenie praw pacjenta (w tym postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych)
godz. 17.30  adw. Ewa Czarnynoga - Służebności gruntowe i osobiste

grupa VI
godz. 16.00  adw. Ewa Czarnynoga - Służebności gruntowe i osobiste
godz. 17.30 adw. Katarzyna Legień – Odpowiedzialność za naruszenie praw pacjenta (w tym postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych)

 

(Wtorek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

25.02.2020 r. wtorek

grupa A i B
godz. 16.00 - 17.30 SNSA Krzysztof Wujek  – prawo administracyjne przygotowanie do egzaminu adwokackiego

grupa C i D
godz. 17.30 – 1900 SNSA Krzysztof Wujek  – prawo administracyjne przygotowanie do egzaminu adwokackiego

26.02.2020 r. - środa

grupa VII  
godz. 16.00 adw. Katarzyna Legień – Odpowiedzialność za naruszenie praw pacjenta (w tym postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych)
godz. 17.30 adw. Marek Kozielski - wymogi (formalne) ważności i skuteczności umów

grupa VIII
godz. 16.00 adw. Marek Kozielski - wymogi (formalne) ważności i skuteczności umów
godz. 17.30 adw. Katarzyna Legień – Odpowiedzialność za naruszenie praw pacjenta (w tym postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych)

grupa IX
godz. 16.00 adw. Grzegorz Kopeć - etyka
godz. 17.30 adw. Marcin Nowak – Metodyka pracy adwokata w postępowaniu przygotowawczym - przebieg czynności od zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do aktu oskarżenia

grupa X
godz. 16.00 adw. Marcin Nowak – Metodyka pracy adwokata w postępowaniu przygotowawczym - przebieg czynności od zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do aktu oskarżenia
godz. 17.30 adw. Grzegorz Kopeć - etyka

(Czwartek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

27.02.2020 r. -czwartek

grupa III
godz. 16.00 adw. Paweł Koehler – Prawo własności przemysłowej, współpraca adwokata z rzecznikiem patentowym, uzyskanie praw własności przemysłowej – procedura, postępowania sporne przed UPRP oraz EUIPO (udział adwokata w postępowaniu, opłaty, terminy), przeniesienie praw i udzielanie zezwolenia na korzystanie z praw własności przemysłowej przez inny podmiot, konstrukcja roszczeń z prawa własności przemysłowej
godz. 17.30  adw. Rafał Stęchły - oznaczenie stron umowy (wymogi wynikające z ustawy – Prawo przedsiębiorców, wymogi wynikające z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wymogi wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych, oznaczenie wspólnoty mieszkaniowej); reprezentacja podmiotów przy zawieraniu umowy: umowy pomiędzy spółką a członkiem jej organów, umowy z samym sobą, umowy z osobą nieposiadającą zdolności do czynności prawnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych, umowy z podmiotami publicznymi, umowy dot. majątku wspólnego, umowy dot. rzeczy wspólnej, umowy dot. spadku

grupa IV
godz. 16.00  adw. Rafał Stęchły - oznaczenie stron umowy (wymogi wynikające z ustawy – Prawo przedsiębiorców, wymogi wynikające z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wymogi wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych, oznaczenie wspólnoty mieszkaniowej); reprezentacja podmiotów przy zawieraniu umowy: umowy pomiędzy spółką a członkiem jej organów, umowy z samym sobą, umowy z osobą nieposiadającą zdolności do czynności prawnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych, umowy z podmiotami publicznymi, umowy dot. majątku wspólnego, umowy dot. rzeczy wspólnej, umowy dot. spadku
godz. 17.30 adw. Paweł Koehler – Prawo własności przemysłowej, współpraca adwokata z rzecznikiem patentowym, uzyskanie praw własności przemysłowej – procedura, postępowania sporne przed UPRP oraz EUIPO (udział adwokata w postępowaniu, opłaty, terminy), przeniesienie praw i udzielanie zezwolenia na korzystanie z praw własności przemysłowej przez inny podmiot, konstrukcja roszczeń z prawa własności przemysłowej

grupa XI
godz. 16.00 Teresa Korde – angielski dla adwokatów
godz. 17.30 adw. Grzegorz Kopeć  - etyka

grupa XII
godz. 16.00 adw. Grzegorz Kopeć - etyka
godz. 17.30 Teresa Korde – angielski dla adwokatów

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się