Wrzesień 2019

(Poniedziałek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

02.09.2019 r. - poniedziałek

grupa I
godz. 16.00 adw. Katarzyna Legień – błąd medyczny w prawie cywilnym i karnym
godz. 17.30 SSO Dariusz Chrapoński - Prawo upadłościowe i naprawcze, restrukturyzacja

grupa II
godz. 16.00 SSO Dariusz Chrapoński - Prawo upadłościowe i naprawcze, restrukturyzacja
godz. 17.30 adw. Katarzyna Legień – błąd medyczny w prawie  cywilnym  i karnym

grupa V
godz. 16.00 adw. Jan Kudelko - Zachowek – ćwiczenia – powództwo o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, wyłączenie małżonka od dziedziczenia, pozew o zachowek oraz dział spadku
godz. 17.30 adw. Jerzy Pinior – Prawo o ochronie dóbr osobistych z uwzględnieniem ochrony przed naruszeniami wynikającymi z publikacji materiałów prasowych, a także powództwa uznania umów za bezskuteczne

grupa VI
godz. 16.00 adw. Jerzy Pinior - Prawo o ochronie dóbr osobistych z uwzględnieniem ochrony przed naruszeniami wynikającymi z publikacji materiałów prasowych, a także powództwa uznania umów za bezskuteczne
godz. 17.30 adw. Jan Kudelko - Zachowek – ćwiczenia – powództwo o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, wyłączenie małżonka od dziedziczenia, pozew o zachowek oraz dział spadku

(Środa)

Szkolenie aplikantów adwokackich

04.09.2019r. - środa

grupa VII
godz. 16.00 adw. Jan Kudelko – Zachowek – ćwiczenia – powództwo o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, wyłączenie małżonka od dziedziczenia, pozew o zachowek oraz dział spadku
godz. 17.30    mgr Teresa Korde – język angielski dla adwokatów

grupa VIII
godz. 16.00    mgr Teresa Korde – język angielski dla adwokatów
godz. 17.30 adw. Jan Kudelko – Zachowek – ćwiczenia – powództwo o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, wyłączenie małżonka od dziedziczenia, pozew o zachowek oraz dział spadku

grupa IX
godz. 16.00 adw. Marcin Nowak - przegląd prawa procesowego karnego
godz. 17.30 adw. Roman Kusz - przegląd prawa materialnego karnego

grupa X
godz. 16.00 adw. Marcin Nowak - przegląd prawa procesowego karnego
godz. 17.30 adw. Roman Kusz - przegląd prawa materialnego karnego

(Czwartek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

05.09.2019 r. - czwartek

grupa III
godz. 16.00 SSO Krzysztof Hejosz – przegląd prawa cywilnego – część ogólna, orzecznictwo
godz. 17.30 adw. Ewa Czarnynoga – służebność osobista i gruntowa

grupa IV
godz. 16.00 adw. Ewa Czarnynoga – służebność osobista i gruntowa
godz. 17.30 SSO Krzysztof Hejosz – przegląd prawa cywilnego – część ogólna, orzecznictwo

grupa XI
godz. 16.00 adw. Roman Kusz - Przygotowanie do kolokwium rocznego KK część materialna
godz. 17.30 adw. Marcin Nowak - Przygotowanie do kolokwium rocznego w zakresie procesu karnego

grupa XII
godz. 16.00 adw. Marcin Nowak - Przygotowanie do kolokwium rocznego w zakresie procesu karnego
godz. 17.30 adw. Roman Kusz - Przygotowanie do kolokwium rocznego KK część materialna

 

(Poniedziałek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

09.09.2019 r. - poniedziałek

grupa I
godz. 16.00 SSR Małgorzata Gajewska-Nowak – konstrukcja umów cywilnoprawnych
godz. 17.30 SWSA Włodzimierz Kubik - Prawo administracyjne

grupa II
godz. 16.00 SWSA Włodzimierz Kubik - Prawo administracyjne
godz. 17.30 SSR Małgorzata Gajewska-Nowak – konstrukcja umów cywilnoprawnych

grupa V
godz. 16.00 adw. Zygmunt Stęchły – przegląd prawa rodzinnego i zobowiązań –ćwiczenia
godz. 17.30 adw. Marek Kozielski - KPC - orzekanie w postępowaniu sądowym

grupa VI
godz. 16.00 adw. Marek Kozielski - KPC - orzekanie w postępowaniu sądowym
godz. 17.30 adw. Zygmunt Stęchły – przegląd prawa rodzinnego i zobowiązań –ćwiczenia

 

(Środa)

Szkolenie aplikantów adwokackich

11.09.2019 r. - środa

grupa VII
godz. 16.00 adw. Ewa Czarnynoga - służebności osobiste i gruntowe
godz. 17.30 mgr Teresa Korde – język angielski dla adwokatów

grupa VIII
godz. 16.00 mgr Teresa Korde – język angielski dla adwokatów
godz. 17.30 adw. Ewa Czarnynoga - służebności osobiste i gruntowe

grupa IX
godz. 16.00 SSO Ewa Trzeja - Wagner - Apelacja w sprawie karnej
godz. 17.30 SSO Andrzej Czaputa – wybrane zagadnienia z prawa procesowe

grupa X
godz. 16.00 SSO Ewa Trzeja - Wagner - Apelacja w sprawie karnej
godz. 17.30 SSO Andrzej Czaputa – wybrane zagadnienia z prawa procesowego

(Czwartek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

12.09.2019 r. - czwartek

grupa III
godz. 16.00 SSR Małgorzata Gajewska-Nowak – Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, kwestia zwalczania nieuczciwej konkurencji (pojecie przedsiębiorcy w prawie polskim i działalności gospodarczej, czyny nieuczciwej konkurencji, organy ochrony konkurencji, charakter prawny postępowania antymonopolowego)
godz. 17.30 adw. Anna Barczyk - przegląd prawa rodzinnego z uwzględnieniem stosunków majątkowych między małżonkami

grupa IV
godz. 16.00 adw. Anna Barczyk - przegląd prawa rodzinnego z uwzględnieniem stosunków majątkowych między małżonkami
godz. 17.30 SSR Małgorzata Gajewska-Nowak – Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, kwestia zwalczania nieuczciwej konkurencji (pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i działalności gospodarczej, czyny nieuczciwej konkurencji, organy ochrony konkurencji, charakter prawny postępowania antymonopolowego)

grupa XI
godz. 16.00 adw. Stefan Skrzypczak - Apelacja w sprawie karnej
godz. 17.30 adw. Ewa Labocha-Pietras, adw. Kinga Widera – wizerunek aplikanta adwokackiego

grupa XII
godz. 16.00 adw. Ewa Labocha-Pietras, adw. Kinga Widera – wizerunek aplikanta adwokackiego
godz. 17.30 adw. Stefan Skrzypczak - Apelacja w sprawie karnej

(Poniedziałek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

16.09.2019 r. - poniedziałek

grupa I
godz. 16.00 SNSA Włodzimierz Kubik – prawo administracyjne
godz. 17.30 SSR Małgorzata Gajewska-Nowak - Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, kwestia zwalczania nieuczciwej konkurencji (pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i działalności gospodarczej, czyny nieuczciwej konkurencji, organy ochrony konkurencji, charakter prawny postępowania antymonopolowego

grupa II
godz. 16.00 SSR Małgorzata Gajewska-Nowak - Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, kwestia zwalczania nieuczciwej konkurencji (pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i działalności gospodarczej, czyny nieuczciwej konkurencji, organy ochrony konkurencji, charakter prawny postępowania antymonopolowego
godz. 17.30 SNSA Włodzimierz Kubik – prawo administracyjne

grupa V
godz. 16.00 adw. Jerzy Pinior - Przegląd prawa cywilnego materialnego i procesowego
godz. 17.30 adw. Kazimierz Wójcicki – KC – przegląd prawa zobowiązań – ćwiczenia

grupa VI
godz. 16.00 adw. Kazimierz Wójcicki – KC – przegląd prawa zobowiązań – ćwiczenia
godz. 17.30 adw. Jerzy Pinior – Przegląd prawa cywilnego materialnego i procesowego

 

(Środa)

Szkolenie aplikantów adwokackich

18.09.2019 r. – środa

grupa VII
godz. 16.00 adw. Tadeusz Hassa - Przygotowanie do kolokwium rocznego KC prawo materialne
godz. 17.30 adw. Leszek Cholewa - Umowy nienazwane w obrocie

grupa VIII
godz. 16.00 adw. Leszek Cholewa - Umowy nienazwane w obrocie
godz. 17.30 adw. Tadeusz Hassa - Przygotowanie do kolokwium rocznego KC prawo materialne

grupa IX
godz. 16.00 SSO Agata Błochowiak-Kaleta - KK - wyrok łączny, przedawnienie, zatarcie skazania, odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie
godz. 17.30 adw. Henryk Stabla - KPK - Adwokat przed Sądem II Instancji, przymus adwokacki, kierunek środka odwoławczego, zakres zaskarżenia, przygotowanie do rozprawy odwoławczej, wnioski formalne na rozprawie odwoławczej, wnioski dowodowe

grupa X
godz. 16.00 SSO Agata Błochowiak-Kaleta - KK - wyrok łączny, przedawnienie, zatarcie skazania, odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie
godz. 17.30 adw. Henryk Stabla - KPK - Adwokat przed Sądem II Instancji, przymus adwokacki, kierunek środka odwoławczego, zakres zaskarżenia, przygotowanie do rozprawy odwoławczej, wnioski formalne na rozprawie odwoławczej, wnioski dowodowe

(Czwartek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

19.09.2019 r. - czwartek

grupa III
godz. 16.00 SSO Krzysztof Hejosz – ochrona dóbr osobistych, uznanie czynności prawnej za nieważną, obowiązek złożenia oświadczenia woli
godz. 17.30 mgr Teresa Korde – język angielski dla adwokatów

grupa IV
godz. 16.00 mgr Teresa Korde – język angielski dla adwokatów
godz. 17.30 SSO Krzysztof Hejosz – ochrona dóbr osobistych, uznanie czynności prawnej za nieważną, obowiązek złożenia oświadczenia woli

grupa XI
godz. 16.00 adw. Stefan Skrzypczak - Adwokat przed Sądem II instancji ze szczególnym uwzględnieniem rozprawy apelacyjnej
godz. 17.30 SSO Ewa Trzeja - Wagner - Wybrane zagadnienia prawa procesowego z KPK

grupa XII
godz. 16.00 SSO Ewa Trzeja - Wagner - Wybrane zagadnienia prawa procesowego z KPK
godz. 17.30 adw. Stefan Skrzypczak - Adwokat przed Sądem II instancji ze szczególnym uwzględnieniem rozprawy apelacyjnej

 

(Poniedziałek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

23.09.2019 r. - poniedziałek

grupa I
godz. 16.00 SSO Dariusz Chrapoński – prawo wekslowe
godz. 17.30 adw. Leszek Cholewa - prawo papierów wartościowych i prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym

grupa II
godz. 16.00 adw. Leszek Cholewa - prawo papierów wartościowych i prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym
godz. 17.30 SSO Dariusz Chrapoński – prawo wekslowe

grupa V
godz. 16.00 adw. Grzegorz Kopeć – zmiana umowy spółki – podwyższenie kapitału zakładowego
godz. 17.30 adw. Marek Kozielski - Apelacja w sprawie cywilnej - ćwiczenia

grupa VI
godz. 16.00 adw. Marek Kozielski - Apelacja w sprawie cywilnej - ćwiczenia
godz. 17.30 adw. Grzegorz Kopeć – zmiana umowy spółki – podwyższenie kapitału zakładowego

(Środa)

Szkolenie aplikantów adwokackich

25.09.2019 r. - środa

grupa VII
godz. 16.00 adw. Rafał Stęchły - Apelacja w sprawach gospodarczych - ćwiczenia
godz. 17.30 adw. Grzegorz Kopeć – zmiana umowy spółki – podwyższenie kapitału zakładowego

grupa VIII
godz. 16.00 adw. Grzegorz Kopeć – zmiana umowy spółki – podwyższenie kapitału zakładowego
godz. 17.30 adw. Rafał Stęchły - Apelacja w sprawach gospodarczych - ćwiczenia

grupa IX
godz. 16.00 adw. Roman Kusz - Przygotowania do kolokwium rocznego - prawo materialne
godz. 17.30 adw. Marcin Nowak - Przygotowanie do kolokwium rocznego - prawo procesowe  

grupa X
godz. 16.00 adw. Marcin Nowak - Przygotowanie do kolokwium rocznego - prawo procesowe  
godz. 17.30 adw. Roman Kusz - Przygotowania do kolokwium rocznego - prawo materialne

(Czwartek)

Posiedzenie O.R.A.

Posiedzenie O.R.A.

Szkolenie aplikantów adwokackich

26.09.2019 r. - czwartek

grupa III
godz. 16.00 mgr Teresa Korde – język angielski dla adwokatów
godz. 17.30 adw. Tadeusz Hassa – pisma procesowe w procesie cywilnym

grupa IV
godz. 16.00 adw. Tadeusz Hassa – pisma procesowe w procesie cywilnym
godz. 17.30 mgr Teresa Korde – język angielski dla adwokatów

grupa XI
godz. 16.00 SSO Ewa Trzeja - Wagner – apelacja w sprawie karnej
godz. 17.30 SSO Andrzej Czaputa – wybrane zagadnienia z części ogólnej kodeksu karnego – ćwiczenia

grupa XII
godz. 16.00 SSO Andrzej Czaputa – wybrane zagadnienia z części ogólnej kodeksu karnego – ćwiczenia
godz. 17.30 SSO Ewa Trzeja - Wagner – apelacja w sprawie karnej

 

(Poniedziałek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

30.09.2019 r. - poniedziałek

grupa I
godz. 16.00 adw. Leszek Cholewa – przegląd prawa spółek kapitałowych
godz. 17.30 adw. Tadeusz Hassa – postępowanie egzekucyjne w KPC

grupa II
godz. 16.00 adw. Tadeusz Hassa – postępowanie egzekucyjne w KPC
godz. 17.30 adw. Leszek Cholewa – przegląd prawa spółek kapitałowych

grupa V
godz. 16.00 adw. Rafał Stęchły - postępowanie zabezpieczające w KPC – ćwiczenia
godz. 17.30 adw. Henryk Stabla – umowy konsumenckie - ćwiczenia

grupa VI
godz. 16.00 adw. Henryk Stabla – umowy konsumenckie - ćwiczenia
godz. 17.30 adw. Rafał Stęchły - postępowanie zabezpieczające w KPC – ćwiczenia

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się