Maj 2019

(Sobota)

Adwokat Jan Grochowicz - rocznica urodzin

Wpisany na listę adwokatów uchwałą Rady Adwokackiej w Katowicach z dnia 30.12.1954r. z równoczesnym wyznaczeniem siedziby zawodowej w Wodzisławiu Śląskim, a następnie w Zespole Adwokackim w Jastrzębiu Zdroju . Od 1 maja 1992r. do 31 grudnia 2002r. wykonywał zawód w indywidualnej kancelarii Adwokackiej w Jastrzębiu Zdroju . Od 1972r. był członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach pełniąc odpowiedzialne funkcje: sekretarza, a następnie wicedziekana.

Zasiadał jako przewodniczący w Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej w Katowicach. Był również patronem i wykładowcą dla wielu pokoleń aplikantów adwokackich, jak również brał udział w charakterze egzaminatora w komisjach egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego. W 1982r. został wybrany przez Zgromadzenie Izby delegatem na Zjazd Adwokatury.

Był człowiekiem prawym w pełni oddanym Adwokaturze, cieszącym się ogromnym szacunkiem środowiska adwokackiego. Uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie adwokatowi Janowi Grochowiczowi przyznana została „Adwokatura Zasłużonym” , był również odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

(Poniedziałek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

06.05.2019r. - poniedziałek

grupa I
godz. 16.00 SSR Małgorzata Gajewska-Nowak – umowy w obrocie gospodarczym, wymogi formalne, oznaczanie stron, treść umowy i wzorce umów  
godz. 17.30 SNSA Krzysztof Wujek – Postępowanie przed sądem administracyjnym – przygotowanie do egzaminu adwokackiego

grupa II
godz. 16.00 SNSA Krzysztof Wujek – Postępowanie przed sądem administracyjnym – przygotowanie do egzaminu adwokackiego
godz. 17.30 SSR Małgorzata Gajewska-Nowak – umowy w obrocie gospodarczym, wymogi formalne, oznaczanie stron, treść umowy i wzorce umów  

grupa V
godz. 16.00 adw. Ewa Czarnynoga – Przegląd orzecznictwa w sprawach służebności osobistych i gruntowych
godz. 17.30 adw. Henryk Stabla – Analiza kazusów w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych - ćwiczenia

grupa VI
godz. 16.00 adw. Henryk Stabla – Analiza kazusów w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych - ćwiczenia
godz. 17.30 adw. Ewa Czarnynoga – Przegląd orzecznictwa w sprawach służebności osobistych i gruntowych

(Środa)

Szkolenie aplikantów adwokackich

08.05.2019r. - środa

grupa VII  
godz. 16.00 adw. Jerzy Pinior – Apelacja w sprawach cywilnych
godz. 17.30 adw. Tadeusz Hassa – postępowanie przed Sądem II Instancji w  KPC

grupa VIII
godz. 16.00 adw. Tadeusz Hassa – postępowanie przed Sądem II Instancji w  KPC
godz. 17.30 adw. Jerzy Pinior – Apelacja w sprawach cywilnych

grupa IX
godz. 16.00 SSO Ewa Trzeja-Wagner – Opracowanie projektów apelacji z KPK z uwzględnieniem zarzutów prawa materialnego
godz. 17.30 adw. Grzegorz Kopeć - etyka

grupa X
godz. 16.00 adw. Grzegorz Kopeć - etyka
godz. 17.30 SSO Ewa Trzeja-Wagner – Opracowanie projektów apelacji z KPK z uwzględnieniem zarzutów prawa materialnego

(Czwartek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

09.05.2019r. – czwartek

grupa III
godz. 16.00 adw. Zygmunt Stęchły – Przegląd prawa rodzinnego
godz. 17.30 adw. Ewa Czarnynoga -  Przegląd orzeczeń w sprawach służebności gruntowych

grupa IV
godz. 16.00 adw. Ewa Czarnynoga -  Przegląd orzeczeń w sprawach służebności gruntowych
godz. 17.30 adw. Zygmunt Stęchły – Przegląd prawa rodzinnego

grupa XI
godz. 16.00 adw. Grzegorz Kopeć- etyka
godz. 17.30 adw. Stefan Skrzypczak – Projekty apelacji z KPK z uwzględnieniem zarzutów prawa materialnego

grupa XII
godz. 16.00 adw. Stefan Skrzypczak – Projekty apelacji z KPK z uwzględnieniem zarzutów prawa materialnego
godz. 17.30 adw. Grzegorz Kopeć – etyka

(Poniedziałek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

13.05.2019r. - poniedziałek

grupa I
godz. 16.00 SSO Dariusz Chrapoński – środki zaskarżenia w postępowaniu upadłościowym
godz. 17.30 SNSA Krzysztof Wujek – Postępowanie przed sądem administracyjnym – przygotowanie do egzaminu adwokackiego

grupa II
godz. 16.00 SNSA Krzysztof Wujek – Postępowanie przed sądem administracyjnym – przygotowanie do egzaminu adwokackiego
godz. 17.30 SSO Dariusz Chrapoński – środki zaskarżenia w postępowaniu upadłościowym

grupa V
godz. 16.00 adw. Anna Barczyk – Pozwy z prawa rodzinnego
godz. 17.30 adw. Ewa Czarnynoga – wnioski w postępowaniu wieczystoksięgowym

grupa VI
godz. 16.00 adw. Ewa Czarnynoga – wnioski w postępowaniu wieczystoksięgowym
godz. 17.30 adw. Anna Barczyk – Pozwy z prawa rodzinnego

(Środa)

Szkolenie aplikantów adwokackich

15.05.2019r. - środa

grupa VII  
godz. 16.00 adw. Tadeusz Hassa – Zabezpieczenie roszczeń  
godz. 17.30 adw. Jan Kudelko – Prawo spadkowe – dziedziczenie ustawowe i testamentowe

grupa VIII
godz. 16.00 adw. Tadeusz Hassa – Zabezpieczenie roszczeń  
godz. 17.30 adw. Jan Kudelko – Prawo spadkowe– dziedziczenie ustawowe i testamentowe

grupa IX
godz. 16.00 adw. Grzegorz Kopeć – etyka
godz. 17.30 adw. Marta Imiołczyk-Porębska – prawo o adwokaturze, historia adwokatury

grupa X
godz. 16.00 adw. Marta Imiołczyk-Porębska – prawo o adwokaturze, historia adwokatury
godz. 17.30 adw. Grzegorz Kopeć – etyka

(Czwartek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

16.05.2019 r. – czwartek - posiedzenie O.R.A.

grupa III
godz. 16.00 - 19.00 SSO Krzysztof Hejosz – Umowy wzajemne w prawie gospodarczym

grupa IV
godz. 16.00 - 19.00 SSO Krzysztof Hejosz – Umowy wzajemne w prawie gospodarczym

grupa XI
godz. 16.00 SSO Andrzej Czaputa – Kodeks wykroczeń – część ogólna
godz. 17.30 SSO Agata Błachowiak-Kaleta – Postępowanie w sprawach wykroczeń

grupa XII
godz. 16.00 SSO Agata Błachowiak-Kaleta – Postępowanie w sprawach wykroczeń
godz. 17.30 SSO Andrzej Czaputa – Kodeks wykroczeń – część ogólna

(Poniedziałek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

20.05.2019r. - poniedziałek

grupa I
godz. 16.00 adw. Ewa Labocha-Pietras i adw. Kinga Widera – Wizerunek adwokata , wykonywanie zawodu adwokata i zasady etyki
godz. 17.30 SSR Małgorzata Gajewska-Nowak – Przegląd umów w sprawach gospodarczych  

grupa II
godz. 16.00 SSR Małgorzata Gajewska-Nowak – Przegląd umów w sprawach gospodarczych  
godz. 17.30 adw. Ewa Labocha-Pietras i adw. Kinga Widera – Wizerunek adwokata, wykonywanie zawodu adwokata i zasady etyki


grupa V
godz. 16.00 adw. Paweł Koehler – Skarga o wznowienie postępowania
godz. 17.30 adw. Rafał Stęchły – Rękojmia a gwarancja w KC

grupa VI
godz. 16.00 adw.  Rafał Stęchły – Rękojmia a gwarancja w KC
godz. 17.30 adw.  Paweł Koehler  – Skarga o wznowienie postępowania

(Środa)

Szkolenie aplikantów adwokackich

22.05.2019r. - środa

grupa VII  
godz. 16.00 adw. Paweł Koehler – Skarga o wznowienie postępowania
godz. 17.30 adw. Rafał Stęchły – Rękojmia a gwarancja w KC

grupa VIII
godz. 16.00 adw. Rafał Stęchły – Rękojmia a gwarancja w KC
godz. 17.30 adw. Paweł Koehler – Skarga o wznowienie postępowania

grupa IX
godz. 16.00 adw. Marcin Nowak – Postępowanie odwoławcze w KPK
godz. 17.30 adw. Roman Kusz – Wybrane przestępstwa z części szczegółowej KK - ćwiczenia

grupa X
godz. 16.00 adw. Roman Kusz – Wybrane przestępstwa z części szczegółowej KK - ćwiczenia
godz. 17.30 adw. Marcin Nowak – Postępowanie odwoławcze w KPK

(Czwartek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

23.05.2019r. - czwartek

grupa III
godz. 16.00 adw. Ewa Labocha-Pietras i adw. Kinga Widera – wizerunek adwokata, wykonywanie zawodu adwokata, zasady etyki
godz. 17.30 adw. Katarzyna Legień – błąd medyczny w prawie cywilnym i karnym

grupa IV
godz. 16.00 adw. Katarzyna Legień – błąd medyczny w prawie cywilnym i karnym
godz. 17.30 adw. Ewa Labocha-Pietras i adw. Kinga Widera – wizerunek adwokata, wykonywanie zawodu adwokata, zasady etyki

grupa XI  
godz. 16.00 adw. Henryk Stabla – apelacja karna – ćwiczenia
godz. 17.30 ks. Marek Górka – prawo kanoniczne

grupa XII
godz. 16.00   ks. Marek Górka – prawo kanoniczne
godz. 17.30 adw. Henryk Stabla – apelacja karna – ćwiczenia

(Poniedziałek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

27.05.2019r. - poniedziałek

grupa I
godz. 16.00 adw. Leszek Cholewa – Przebieg zgromadzeń w Spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i w spółkach akcyjnych - ćwiczenia
godz. 17.30 adw. Marek Kozielski – odpowiedzialność członków zarządu spółek za zobowiązania spółki

grupa II
godz. 16.00 adw. Marek Kozielski – odpowiedzialność członków zarządu spółek za zobowiązania spółki
godz. 17.30 adw. Leszek Cholewa – Przebieg zgromadzeń w Spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i w spółkach akcyjnych - ćwiczenia

grupa V
godz. 16.00 adw. Jerzy Pinior - postępowanie nakazowe, upominawcze, uproszczone
godz. 17.30 adw. Jan Kudelko  - Zabezpieczenie spadku, wniosek o otwarcie, ogłoszenie w sprawach spadkowych

grupa VI
godz. 16.00 adw. Jan Kudelko  - Zabezpieczenie spadku, wniosek o otwarcie, ogłoszenie w sprawach spadkowych
godz. 17.30 adw. adw. Jerzy Pinior - postępowanie nakazowe, upominawcze, uproszczone

(Środa)

Szkolenie aplikantów adwokackich

29.05.2019 r. - środa

grupa VII  
godz. 16.00 adw. Leszek Cholewa – Dodatkowe zabezpieczenia umowne w prawie cywilnym
godz. 17.30 SSO Krzysztof Hejosz – Skarga kasacyjna     

grupa VIII
godz. 16.00 SSO Krzysztof Hejosz – Skarga kasacyjna     
godz. 17.30 adw. Leszek Cholewa – Dodatkowe zabezpieczenia umowne w prawie cywilnym

grupa IX
godz. 16.00  adw. Roman Kusz – jedność czynu, zbieg przepisów, przestępstwo ciągłe, łączenie kary i środków, analiza kazusów
godz. 17.30 adw. Marcin Nowak – postępowanie odwoławcze w KPK

grupa X
godz. 16.00 adw. Marcin Nowak – postępowanie odwoławcze w KPK
godz. 17.30 adw. Roman Kusz – jedność czynu, zbieg przepisów, przestępstwo ciągłe, łączenie kary i środków, analiza kazusów

(Czwartek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

30.05.2019r. - czwartek

grupa III
godz. 16.00 adw. Anna Barczyk – prawo rodzinne – ćwiczenia
godz. 17.30 adw. Kazimierz Wójcicki – Przegląd prawa zobowiązań - ćwiczenia

grupa IV
godz. 16.00 adw. Kazimierz Wójcicki – Przegląd prawa zobowiązań - ćwiczenia
godz. 17.30 adw. Anna Barczyk – prawo rodzinne – ćwiczenia

grupa XI  
godz. 16.00 adw. Marta Imiołczyk-Porębska – prawo o adwokaturze, historia adwokatury
godz. 17.30 adw. Stefan Skrzypczak – Kodeks Karny Wykonawczy - ćwiczenia

grupa XII
godz. 16.00 adw. Stefan Skrzypczak – Kodeks Karny Wykonawczy - ćwiczenia
godz. 17.30 adw. Marta Imiołczyk-Porębska – prawo o adwokaturze, historia adwokatury

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się