Marzec 2019

(Poniedziałek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

04.03.2019 r. - poniedziałek

grupa I
godz. 16.00 ks. Marek Górka – Prawo kanoniczne
godz. 17.30 adw. Leszek Cholewa – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


grupa II
godz. 16.00 adw. Leszek Cholewa – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
godz. 17.30 ks. Marek Górka – Prawo kanoniczne

grupa V
godz. 16.00 SSO Krzysztof Hejosz – Strony postępowania cywilnego, zdolność sądowa, współuczestnictwo w sporze
godz. 17.30 adw. Jerzy Pinior – Omówienie pozwów z części ogólnej KC

grupa VI
godz. 16.00 adw. Jerzy Pinior – Omówienie pozwów z części ogólnej KC
godz. 17.30 SSO Krzysztof Hejosz – Strony postępowania cywilnego, zdolność sądowa, współuczestnictwo w sporze

(Wtorek)

Szkolenie seminaryjne

05.03.2019 r. (wtorek) godz. od 1600 do 1900 dla IX i X grupy
Temat: Podstawowe zagadnienia dotyczące metodyki pracy sędziego w sprawach cywilnych - SSR del. Rafał STASIKOWSKI

 

(Środa)

Szkolenie aplikantów adwokackich

06.03.2019 r. - środa

grupa VII  
godz. 16.00 adw. Tadeusz Hassa – KPC - Postępowanie przed Sądem I instancji
godz. 17.30 adw. Ewa Czarnynoga – Omówienie pozwów w zakresie prawa rzeczowego

grupa VIII
godz. 16.00 adw. Ewa Czarnynoga – Omówienie pozwów w zakresie prawa rzeczowego
godz. 17.30 adw. Tadeusz Hassa – KPC - Postępowanie przed Sądem I instancji

grupa IX
godz. 16.00 SSO Ewa Trzeja-Wagner – wybrane rodzaje przestępstw
godz. 17.30 adw. Grzegorz Kopeć – etyka


grupa X
godz. 16.00 adw. Grzegorz Kopeć – etyka
godz. 17.30 SSO Ewa Trzeja-Wagner – wybrane rodzaje przestępstw

(Czwartek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

07.03.2019 r. - czwartek

grupa III
godz. 16.00 adw. Jerzy Pinior – zobowiązania, część ogólna
godz. 17.30 SNSA Włodzimierz Kubik – Prawo administracyjne  

grupa IV
godz. 16.00 SNSA Włodzimierz Kubik – Prawo administracyjne  
godz. 17.30 adw. Jerzy Pinior – zobowiązania, część ogólna

grupa XI
godz. 16.00 adw. Marcin Nowak – wyrok łączny, postępowanie szczególne
godz. 17.30 adw. Roman Kusz – przedawnienie, zatarcie skazania

grupa XII
godz. 16.00 adw. Roman Kusz – przedawnienie, zatarcie skazania
godz. 17.30 adw. Marcin Nowak – wyrok łączny, postępowanie szczególne

(Poniedziałek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

11.03.2019 r. - poniedziałek

grupa I
godz. 16.00 adw. dr Agnieszka Ziaja – Pisula – Prawo europejski
godz. 17.30 SNSA Krzysztof Wujek – Postępowanie przed sądem administracyjnym – przygotowanie do egzaminu adwokackiego


grupa II
godz. 16.00 SNSA Krzysztof Wujek – Postępowanie przed sądem administracyjnym – przygotowanie do egzaminu adwokackiego
godz. 17.30 adw. dr Agnieszka Ziaja – Pisula – Prawo europejski

grupa V
godz. 16.00 adw. Jerzy Pinior – KPC - Postępowanie przed Sądem I Instancji
godz. 17.30 adw. Ewa Czarnynoga – KC - Omówienie pozwów z zakresu prawa rzeczowego

grupa VI
godz. 16.00 adw. Ewa Czarnynoga – KC - Omówienie pozwów z zakresu prawa rzeczowego
godz. 17.30 adw. Jerzy Pinior – KPC - Postępowanie przed Sądem I Instancji

(Wtorek)

Szkolenie seminaryjne

12.03.2019 r. (wtorek) godz. od 1600 do 1900 dla XI i XII grupy

Temat: Podstawowe zagadnienia dotyczące metodyki pracy sędziego w sprawach karnych - SSO Dorota PASIEKA-MROCHEM

(Środa)

Szkolenie aplikantów adwokackich

13.03.2019 r. - środa

grupa VII
godz. 16.00 adw. Henryk Stabla – prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – tryb dochodzenia roszczeń ubezpieczenia społecznego
godz. 17.30 adw. Zygmunt Stęchły – Stosunki majątkowe między małżonkami

grupa VIII
godz. 16.00 adw. Zygmunt Stęchły – Stosunki majątkowe między małżonkami
godz. 17.30 adw. Henryk Stabla – prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – tryb dochodzenia roszczeń ubezpieczenia społecznego

grupa IX
godz. 16.00 adw. Roman Kusz – Środki przymusu w postępowaniu karnym
godz. 17.30 adw. Marcin Nowak – KPK - Postępowanie szczególne

grupa X
godz. 16.00 adw. Marcin Nowak – KPK - Postępowanie szczególne
godz. 17.30 adw. Roman Kusz – Środki przymusu w postępowaniu karnym

(Czwartek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

14.03.2019 r. – czwartek

grupa III
godz. 16.00 SSR Małgorzata Gajewska-Nowak – spółka akcyjna
godz. 17.30 SNSA Krzysztof Wujek – Postępowanie przed sądem administracyjnym – przygotowanie do egzaminu adwokackiego

grupa IV
godz. 16.00 SNSA Krzysztof Wujek – Postępowanie przed sądem administracyjnym – przygotowanie do egzaminu adwokackiego
godz. 17.30 SSR Małgorzata Gajewska-Nowak – spółka akcyjna

grupa XI
godz. 16.00 adw. Grzegorz Kopeć – etyka
godz. 17.30 SSO Andrzej Czaputa – środki przymusu w prawie karnym

grupa XII
godz. 16.00 SSO Andrzej Czaputa – środki przymusu w prawie karnym
godz. 17.30 adw. Grzegorz Kopeć – etyka

(Poniedziałek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

18.03.2019 r. - poniedziałek

grupa I
godz. 16.00 adw. Leszek Cholewa – Spółka Akcyjna
godz. 17.30 STK Janusz Niemcewicz – prawo konstytucyjne

grupa II
godz. 16.00 STK Janusz Niemcewicz – prawo konstytucyjne
godz. 17.30 adw. Leszek Cholewa – Spółka Akcyjna

grupa V
godz. 16.00 adw. Kazimierz Wójcicki – Zobowiązania – część ogólna
godz. 17.30 adw. Marek Kozielski – umowy wzajemne i ich charakterystyka

grupa VI
godz. 16.00 adw. Marek Kozielski – umowy wzajemne i ich charakterystyka
godz. 17.30 adw. Kazimierz Wójcicki – Zobowiązania – część ogólna

(Środa)

Szkolenie aplikantów adwokackich

20.03.2019 r. - środa

grupa VII
godz. 16.00 SSO Krzysztof Hejosz – bezskuteczność i nieważność umów
godz. 17.30 adw. Anna Barczyk – Przysposobienie w prawie materialnym i procesowym

grupa VIII
godz. 16.00 adw. Anna Barczyk – Przysposobienie w prawie materialnym i procesowym
godz. 17.30 SSO Krzysztof Hejosz – bezskuteczność i nieważność umów

grupa IX
godz. 16.00 adw. Grzegorz Kopeć - etyka
godz. 17.30 adw. Marta Imiołczyk-Porębska – ustrój organów ochrony prawnej

grupa X
godz. 16.00 adw. Marta Imiołczyk-Porębska – ustrój organów ochrony prawnej
godz. 17.30 adw. Grzegorz Kopeć - etyka

(Czwartek)

Posiedzenie O.R.A

21.03.2019 r. - czwartek – POSIEDZENIE O.R.A.

Szkolenie aplikantów adwokackich

21.03.2019 r. - czwartek

grupa III
godz. 16.00 SSO Dariusz Chrapoński – Postępowanie upadłościowe i naprawcze
godz. 17.30 adw. Paweł Koehler – Prawo gospodarcze

grupa IV
godz. 16.00 adw. Paweł Koehler – Prawo gospodarcze
godz. 17.30 SSO Dariusz Chrapoński – Postępowanie upadłościowe i naprawcze

grupa XI
godz. 16.00 Jan Kudelko – historia adwokatury
godz. 17.30 adw. Stefan Skrzypczak – wypadek komunikacyjny

grupa XII
godz. 16.00 adw. Stefan Skrzypczak – wypadek komunikacyjny
godz. 17.30 Jan Kudelko – historia adwokatury

 

(Poniedziałek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

25.03.2019 r. - poniedziałek

grupa I
godz. 16.00 SSO Dariusz Chrapoński – Postępowanie upadłościowe i naprawcze
godz. 17.30 adw. Kinga Widera i adw. Ewa Labocha-Pietras – przygotowanie do egzaminu adwokackiego i rozpoczęcie działalności gospodarczej

grupa II
godz. 16.00 adw. Kinga Widera i adw. Ewa Labocha-Pietras – przygotowanie do egzaminu adwokackiego i rozpoczęcie działalności gospodarczej
godz. 17.30 SSO Dariusz Chrapoński – Postępowanie upadłościowe i naprawcze


grupa V
godz. 16.00 adw. Katarzyna Legień – błąd medyczny w prawie cywilnym i karnym
godz. 17.30 SSR Małgorzata Gajewska-Nowak – Spółka Cywilna

grupa VI
godz. 16.00 SSR Małgorzata Gajewska-Nowak – Spółka Cywilna

godz. 17.30 adw. Katarzyna Legień – błąd medyczny w prawie cywilnym i karnym

(Wtorek)

Egzamin Adwokacki

Egzamin Adwokacki

Adwokat Mieczysław Frelich - rocznica śmierci

ur. 28.04.1926r. w Mysłowicach
zm. 26.03.1994r.

Zasłużony działacz samorządu adwokackiego, były członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, Rzecznik Dyscyplinarny Rady Adwokackiej w Katowicach, Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie i członek Wyższego Sądu Dyscyplinarnego w Warszawie.

W czasie swej pracy zawodowej i społecznej zdobył szacunek i uznanie środowiska. Za swoją działalność odznaczony m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi (1945r.), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1946r. i 1955r.), Krzyżem Partyzanckim (1961r.), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W czasie okupacji był członkiem Ruchu Oporu (w latach 01.1942r. do 01.1945r.) i żołnierzem oddziałów partyzanckich. Był Żołnierzem Armii Krajowej.

Pracował w Narodowym Banku Polskim, Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej Środowiska Kraków. (fragmenty z akt osobowych – Archiwum Izby Adwokackiej w Katowicach)

(Środa)

Egzamin Adwokacki

Egzamin Adwokacki

Szkolenie aplikantów adwokackich

27.03.2019 r. – środa

grupa VII
godz. 16.00 SSO Krzysztof Hejosz – Wybrane zagadnienia z części ogólnej KC
godz. 17.30 SSO Andrzej Czaputa – przestępstwa przeciwko mieniu

grupa VIII
godz. 16.00 SSO Andrzej Czaputa – przestępstwa przeciwko mieniu
godz. 17.30 SSO Krzysztof Hejosz – Wybrane zagadnienia z części ogólnej KC

grupa IX
godz. 16.00 STK Janusz Niemcewicz – prawo konstytucyjne
godz. 17.30 adw. Stefan Skrzypczak – wypadek komunikacyjny


grupa X
godz. 16.00 adw. Stefan Skrzypczak – wypadek komunikacyjny
godz. 17.30 STK Janusz Niemcewicz – prawo konstytucyjne

(Czwartek)

Egzamin Adwokacki

Egzamin Adwokacki

Szkolenie aplikantów adwokackich

28.03.2019 r. – czwartek

grupa III
godz. 16.00 SSR Małgorzata Gajewska-Nowak – Transformacja spółek
godz. 17.30 SSA Krzysztof Wujek – Postępowanie przed sądem administracyjnym – przygotowanie do egzaminu adwokackiego

grupa IV
godz. 16.00 SSA Krzysztof Wujek – Postępowanie przed sądem administracyjnym – przygotowanie do egzaminu adwokackiego
godz. 17.30 SSR Małgorzata Gajewska-Nowak – Transformacja spółek

grupa XI
godz. 16.00 adw. Marta Imiołczyk-Porębska – ustrój organów ochrony prawnej
godz. 17.30 SSO Agata Błachowiak-Kaleta – wyrok łączny kara łączna

grupa XII
godz. 16.00 SSO Agata Błachowiak-Kaleta – wyrok łączny kara łączna
godz. 17.30 adw. Marta Imiołczyk-Porębska – ustrój organów ochrony prawnej

(Piątek)

Egzamin Adwokacki

Egzamin Adwokacki

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się