Luty 2019

(Poniedziałek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

04.02.2019 r. - poniedziałek

grupa I

godz. 16.00 adw. Leszek Cholewa – spółka z o.o. i spółka akcyjna – cechy charakterystyczne, charakter prawny, tworzenie spółek
godz. 17.30 SWSA Włodzimierz Kubik – prawo administracyjne

grupa II
godz. 16.00 SWSA Włodzimierz Kubik – prawo administracyjne
godz. 17.30 adw. Leszek Cholewa – spółka z o.o. i spółka akcyjna – cechy charakterystyczne, charakter prawny, tworzenie spółek

grupa V
godz. 16.00 adw. Jerzy Pinior – przebieg rozprawy przed Sądem I Instancji, dostęp do akt sprawy aż do wydania orzeczenia
godz. 17.30 adw. Jan Kudelko – dziedziczenie testamentowe

grupa VI
godz. 16.00 adw. Jan Kudelko – dziedziczenie testamentowe
godz. 17.30 adw. Jerzy Pinior – przebieg rozprawy przed Sądem I Instancji, dostęp do akt sprawy aż do wydania orzeczenia

(Środa)

Szkolenie aplikantów adwokackich

06.02.2019 r. - środa

grupa VII
godz. 16.00 adw. Zygmunt Stęchły – powództwo o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, obowiązek alimentacyjny, pozwy o pozbawienie władzy rodzicielskiej
godz. 17.30 adw. Kazimierz Wójcicki - Szkoda majątkowa na osobie, zadośćuczynienie, przedawnienia roszczeń z czynów niedozwolonych

grupa VIII
godz. 16.00 adw. Kazimierz Wójcicki - Szkoda majątkowa na osobie, zadośćuczynienie, przedawnienia roszczeń z czynów niedozwolonych
godz. 17.30 adw. Zygmunt Stęchły - powództwo o ustalenie  i zaprzeczenie ojcostwa, obowiązek alimentacyjny, pozwy o pozbawienie władzy rodzicielskiej

grupa IX
godz. 16.00 adw. Marta Imiołczyk-Porębska - Ustrój organów ochrony prawnej
godz. 17.30 SSO Andrzej Czaputa – zasady prawa karnego materialnego, przestępstwa popełnione w zorganizowanej grupie oraz przestępstwa gospodarcze

grupa X
godz. 16.00 SSO Andrzej Czaputa – zasady prawa karnego materialnego, przestępstwa popełnione w zorganizowanej grupie oraz przestępstwa gospodarcze
godz. 17.30 adw. Marta Imiołczyk-Porębska - Ustrój organów ochrony prawnej

(Czwartek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

07.02.2019r. - czwartek

grupa III
godz. 16.00 SSR Małgorzata Gajewska - Nowak – umowy w obrocie gospodarczym
godz. 17.30 SSO Dariusz Chrapoński– analiza orzecznictwa sądowego dot. spółek kapitałowych w ostatnich dwóch latach, ćwiczenia

grupa IV
godz. 16.00 SSO Dariusz Chrapoński – analiza orzecznictwa sądowego dot. spółek kapitałowych w ostatnich dwóch latach, ćwiczenia
godz. 17.30 SSR Małgorzata Gajewska- Nowak – umowy w obrocie gospodarczym
 
grupa XI
godz. 16.00 adw. Marcin Nowak - upoważnienie do obrony, prawo do obrony, kontakt z klientem
godz. 17.30 adw. Roman Kusz - strony w postępowaniu karnym, prawa i obowiązki pełnomocnika

grupa XII
godz. 16.00 adw. Roman Kusz - strony w postępowaniu karnym, prawa i obowiązki pełnomocnika
godz. 17.30 adw. Marcin Nowak - upoważnienie do obrony, prawo do obrony, kontakt z klientem

Szkolenie aplikantów adwokackich

07.03.2019 r. - czwartek

grupa III
godz. 16.00 adw. Jerzy Pinior – zobowiązania, część ogólna
godz. 17.30 SNSA Włodzimierz Kubik – Prawo administracyjne

grupa IV
godz. 16.00 SNSA Włodzimierz Kubik – Prawo administracyjne
godz. 17.30 adw. Jerzy Pinior – zobowiązania, część ogólna

grupa XI
godz. 16.00 SSO Andrzej Czaputa – Środki przymusu w prawie karnym
godz. 17.30 adw. Grzegorz Kopeć - etyka

grupa XII
godz. 16.00 adw. Grzegorz Kopeć - etyka
godz. 17.30 SSO Andrzej Czaputa – Środki przymusu w prawie karnym

(Poniedziałek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

11.02.2019 r. - poniedziałek

grupa I
godz. 16.00 SSO Dariusz Chrapoński - Sporządzanie umów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki partnerskiej
godz. 17.30 SSO Ewa Trzeja-Wagner – apelacja w sprawach karnych wybrane zagadnienia

grupa II
godz. 16.00 SSO Ewa Trzeja-Wagner – apelacja w sprawach karnych wybrane zagadnienia
godz. 17.30 SSO Dariusz Chrapoński - Sporządzanie umów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki partnerskiej

grupa V
godz. 16.00 adw. Tadeusz Hassa - Interwencje, przypozwanie, dopozwanie, reprezentacja oraz obrona pozwanego w procesie
godz. 17.30 adw. Jerzy Pinior - Wady oświadczeń woli

grupa VI
godz. 16.00 adw. Jerzy Pinior - Wady oświadczeń woli
godz. 17.30 adw. Tadeusz Hassa - Interwencje, przypozwanie, dopozwanie, reprezentacja oraz obrona pozwanego w procesie

(Środa)

Szkolenie aplikantów adwokackich

13.02.2019 r. - środa

grupa VII
godz. 16.00 adw. Tadeusz Hassa - Interwencje, przypozwanie, dopozwanie, reprezentacja oraz obrona pozwanego w procesie
godz. 17.30 SSR Małgorzata Gajewska - Nowak – powództwa z tytułu rękojmi i gwarancji - ćwiczenia

grupa VIII
godz. 16.00 SSR Małgorzata Gajewska - Nowak – powództwa z tytułu rękojmi i gwarancji - ćwiczenia
godz. 17.30 adw. Tadeusz Hassa - Interwencje, przypozwanie, dopozwanie, reprezentacja oraz obrona pozwanego   w procesie

grupa IX
godz. 16.00 adw. Stefan Skrzypczak - Dyrektywy wymiaru kary, recydywa, zaostrzenie kary w KPK , rodzaje wyroków, skazanie bez przeprowadzenia rozprawy, dobrowolne poddanie się karze
godz. 17.30 adw. Grzegorz Kopeć – etyka

grupa X
godz. 16.00 adw. Grzegorz Kopeć – etyka
godz. 17.30 adw. Stefan Skrzypczak - Dyrektywy wymiaru kary, recydywa, zaostrzenie kary w KPK , rodzaje wyroków, skazanie bez przeprowadzenia rozprawy, dobrowolne poddanie się karze

(Czwartek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

14.02.2019 r. - czwartek

grupa III
godz. 16.00 SNSA Krzysztof Wujek - Prawo administracyjne
godz. 17.30 adw. Ewa Labocha-Pietras i adw. Kinga Widera –Przygotowanie do egzaminu adwokackiego i rozpoczęcia działalności gospodarczej.

grupa IV
godz. 16.00 adw. Ewa Labocha-Pietras i adw. Kinga Widera – Przygotowanie do egzaminu adwokackiego i rozpoczęcia działalności gospodarczej.
godz. 17.30 SNSA Krzysztof Wujek - Prawo administracyjne

grupa XI
godz. 16.00 adw. Grzegorz Kopeć – etyka
godz. 17.30 adw. Marta Imiołczyk-Porębska – Ustrój organów ochrony prawnej

grupa XII
godz. 16.00 adw. Marta Imiołczyk-Porębska – Ustrój organów ochrony prawnej
godz. 17.30 adw. Grzegorz Kopeć - etyka

(Poniedziałek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

18.02.2019 r. – poniedziałek

grupa I
godz. 16.00 adw. Rafał Stęchły – charakterystyczne elementy konstrukcji poszczególnych umów, umowy przenoszące rzeczy i prawa, umowy korzystania z energii, oraz umowy nienazwane
godz. 17.30 SSO Dariusz Chrapoński – prawo upadłościowe

grupa II
godz. 16.00 SSO Dariusz Chrapoński – prawo upadłościowe
godz. 17.30 adw. Rafał Stęchły – charakterystyczne elementy konstrukcji poszczególnych umów, umowy przenoszące rzeczy i prawa, umowy korzystania z energii, oraz umowy nienazwane

grupa V
godz. 16.00 adw. Anna Barczyk – powództwa z prawa rodzinnego, w szczególności alimentacyjne, o ustanowienie rozdzielności majątkowej, o separację i rozwód
godz. 17.30 adw. Grzegorz Kopeć - KRS

grupa VI
godz. 16.00 adw. Grzegorz Kopeć - KRS
godz. 17.30 adw. Anna Barczyk – powództwa z prawa rodzinnego, w szczególności alimentacyjne, o ustanowienie rozdzielności majątkowej, o separację i rozwód

(Środa)

Szkolenie aplikantów adwokackich

20.02.2019 r. - środa

grupa VII
godz. 16.00 adw. Zygmunt Stęchły – wniosek o podział majątku wspólnego, rozliczenia nakładów i wydatków pomiędzy małżonkami, ćwiczenia
godz. 17.30 adw. Ewa Czarnynoga - Służebności gruntowe i osobiste

grupa VIII
godz. 16.00 adw. Ewa Czarnynoga - Służebności gruntowe i osobiste
godz. 17.30 adw. Zygmunt Stęchły – wniosek o podział majątku wspólnego, rozliczenia nakładów i wydatków pomiędzy małżonkami, ćwiczenia

grupa IX
godz. 16.00 adw. Marcin Nowak - upoważnienie do obrony, prawo do obrony, kontakt z klientem
godz. 17.30 adw. Roman Kusz - strony w postępowaniu karnym, prawa i obowiązki pełnomocnika

grupa X
godz. 16.00 adw. Roman Kusz - strony w postępowaniu karnym, prawa i obowiązki pełnomocnika
godz. 17.30 adw. Marcin Nowak - upoważnienie do obrony, prawo do obrony, kontakt z klientem

(Czwartek)

Posiedzenie O.R.A

Posiedzenie O.R.A

Szkolenie aplikantów adwokackich

21.02.2019 r. - czwartek

grupa III
godz. 16.00 SNSA Krzysztof Wujek - Prawo administracyjne
godz. 17.30 adw. Katarzyna Legień – prawo medyczne

grupa IV
godz. 16.00 adw. Katarzyna Legień – prawo medyczne
godz. 17.30 SNSA Krzysztof Wujek - Prawo administracyjne

grupa XI
godz. 16.00 SSO Agata Błochowiak - Kaleta - Zasady odpowiedzialności karnej, terminy przedawnienia, wiek jako podmiotowa zdolność do podlegania odpowiedzialności karnej
godz. 17.30 adw. Jan Kudelko – historia adwokatury

grupa XII
godz. 16.00 adw. Jan Kudelko – historia adwokatury
godz. 17.30 SSO Agata Błochowiak - Kaleta - Zasady odpowiedzialności karnej, terminy przedawnienia, wiek jako podmiotowa zdolność do podlegania odpowiedzialności karnej

(Poniedziałek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

25.02.2019 r. - poniedziałek

grupa I
godz. 16.00 adw. Ewa Labocha-Pietras i adw. Kinga Widera – Przygotowanie do egzaminu adwokackiego i rozpoczęcia działalności gospodarczej.
godz. 17.30 adw. Marek Kozielski – powództwa w sprawach cywilnych

grupa II
godz. 16.00 adw. Marek Kozielski – powództwa w sprawach cywilnych
godz. 17.30 adw. Ewa Labocha-Pietras i adw. Kinga Widera – Przygotowanie do egzaminu adwokackiego i rozpoczęcia działalności gospodarczej.

grupa V
godz. 16.00 adw. Tadeusz Hassa - pozew i wnioski w postępowaniu cywilnym, dopuszczalność drogi sądowej
godz. 17.30 adw. Henryk Stabla - Prawo ubezpieczeń społecznych, tryb dochodzenia świadczeń z ubezpieczenia społecznego

grupa VI
godz. 16.00 adw. Henryk Stabla - Prawo ubezpieczeń społecznych, tryb dochodzenia świadczeń z ubezpieczenia społecznego
godz. 17.30 adw. Tadeusz Hassa- pozew i wnioski w postępowaniu cywilnym, dopuszczalność drogi sądowej

(Wtorek)

Szkolenie seminaryjne

26.02.2019 r. (wtorek)) godz. od 1600 do 1900 dla XI i XII grupy

Temat: Podstawowe zagadnienia dotyczące metodyki pracy sędziego w sprawach cywilnych – SSR del. Rafał STASIKOWSKI

 

(Środa)

Szkolenie aplikantów adwokackich

27.02.2019 r. - środa

grupa VII
godz. 16.00 adw. Henryk Stabla - Prawo ubezpieczeń społecznych, tryb dochodzenia świadczeń z ubezpieczenia społecznego
godz. 17.30 adw. Leszek Cholewa – umowa o roboty budowlane, umowa kupna-sprzedaży, umowa o dzieło, powództwo o stwierdzenie obowiązku złożenia oświadczenia woli

grupa VIII
godz. 16.00 adw. Leszek Cholewa – umowa o roboty budowlane, umowa kupna-sprzedaży, umowa o dzieło, powództwo o stwierdzenie obowiązku złożenia oświadczenia woli
godz. 17.30 adw. Henryk Stabla - Prawo ubezpieczeń społecznych, tryb dochodzenia świadczeń z ubezpieczenia społecznego

grupa IX
godz. 16.00 adw. Roman Kusz – kontratypy
godz. 17.30 adw. Marcin Nowak – dyrektywy wymiary kary, recydywa, zaostrzenie kary w KPK

grupa X
godz. 16.00 adw. Marcin Nowak – dyrektywy wymiary kary, recydywa, zaostrzenie kary w KPK
godz. 17.30 adw. Roman Kusz – kontratypy

(Czwartek)

Szkolenie aplikantów adwokackich


28.02.2019 r. - czwartek

grupa III
godz. 16.00 SSO Krzysztof Hejosz - zobowiązania
godz. 17.30 adw. Ewa Czarnynoga - służebności

grupa IV
godz. 16.00 adw. Ewa Czarnynoga - służebności
godz. 17.30 SSO Krzysztof Hejosz - zobowiązania

grupa XI
godz. 16.00 adw. Henryk Stabla – podstawy apelacji i znaczenie negatywnych przesłanek procesowych w postepowaniu karnym
godz. 17.30 adw. Jerzy Pinior – historia adwokatury, proces kształtowania się adwokatury w Polsce, dekret Naczelnika Państwa z dnia 24.12.1918 r. udział adwokatów w życiu publicznym po 1989 r.

grupa XII
godz. 16.00 adw. Jerzy Pinior – historia adwokatury, proces kształtowania się adwokatury w Polsce, dekret Naczelnika Państwa z dnia 24.12.1918 r. udział adwokatów w życiu publicznym po 1989 r.
godz. 17.30 adw. Henryk Stabla – podstawy apelacji i znaczenie negatywnych przesłanek procesowych w postepowaniu karnym

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się