Maj 2018

(Piątek)

Adwokat Jan Grochowicz - rocznica urodzin

Wpisany na listę adwokatów uchwałą Rady Adwokackiej w Katowicach z dnia 30.12.1954r. z równoczesnym wyznaczeniem siedziby zawodowej w Wodzisławiu Śląskim, a następnie w Zespole Adwokackim w Jastrzębiu Zdroju . Od 1 maja 1992r. do 31 grudnia 2002r. wykonywał zawód w indywidualnej kancelarii Adwokackiej w Jastrzębiu Zdroju . Od 1972r. był członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach pełniąc odpowiedzialne funkcje: sekretarza, a następnie wicedziekana.

Zasiadał jako przewodniczący w Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej w Katowicach. Był również patronem i wykładowcą dla wielu pokoleń aplikantów adwokackich, jak również brał udział w charakterze egzaminatora w komisjach egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego. W 1982r. został wybrany przez Zgromadzenie Izby delegatem na Zjazd Adwokatury.

Był człowiekiem prawym w pełni oddanym Adwokaturze, cieszącym się ogromnym szacunkiem środowiska adwokackiego. Uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie adwokatowi Janowi Grochowiczowi przyznana została „Adwokatura Zasłużonym” , był również odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

(Poniedziałek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

24.05.2018r. - czwartek

grupa III
godz. 16.00 SNSA Krzysztof Wujek – prawo podatkowe  
godz. 17.30 adw. Agnieszka Ziaja – Pisula – Prawo europejskie

grupa IV
godz. 16.00 adw. Agnieszka Ziaja – Pisula – Prawo europejskie
godz. 17.30 SNSA Krzysztof Wujek – prawo podatkowe  

grupa XI
godz. 16.00 adw. Marta Imiołczyk-Porębska – przygotowanie do sprawdzianu
godz. 17.30 adw. Roman Kusz – prawo karne materialne, prawo karne procesowe – wybrane zagadnienia

grupa XII
godz. 16.00 adw. Roman Kusz – prawo karne materialne, prawo karne procesowe – wybrane zagadnienia
godz. 17.30 adw. Marta Imiołczyk-Porębska – przygotowanie do sprawdzianu

Szkolenie aplikantów adwokackich

07.05.2018r. - poniedziałek

grupa I
godz. 16.00 adw. Leszek Cholewa – Umowy w obrocie gospodarczym  
godz. 17.30 SNSA Krzysztof Wujek – Prawo podatkowe

grupa II
godz. 16.00 SNSA Krzysztof Wujek – Prawo podatkowe
godz. 17.30 adw. Leszek Cholewa – Umowy w obrocie gospodarczym  

grupa V
godz. 16.00 adw. Ewa Czarnynoga – Przegląd orzecznictwa w sprawach służebności osobistych i gruntowych
godz. 17.30 adw. Kazimierz Wójcicki – Analiza kazusów w sprawach zobowiązań - ćwiczenia

grupa VI
godz. 16.00 adw. Kazimierz Wójcicki – Analiza kazusów w sprawach zobowiązań - ćwiczenia
godz. 17.30 adw. Ewa Czarnynoga – Przegląd orzecznictwa w sprawach służebności osobistych i gruntowych

(Środa)

Szkolenie aplikantów adwokackich

09.05.2018r. - środa

grupa VII  
godz. 16.00 SSO Krzysztof Hejosz – Apelacja w sprawach cywilnych
godz. 17.30 adw. Henryk Stabla – Zasady postępowania w sprawach świadczeń z ubezpieczenia społecznego

grupa VIII
godz. 16.00 adw. Henryk Stabla – Zasady postępowania w sprawach świadczeń z ubezpieczenia społecznego
godz. 17.30 SSO Krzysztof Hejosz– Apelacja w sprawach cywilnych

grupa IX
godz. 16.00 adw. Stefan Skrzypczak – Opracowanie projektów apelacji z KPK z uwzględnieniem zarzutów prawa materialnego
godz. 17.30 adw. Marcin Nowak – Opracowanie projektów apelacji z KPK  z uwzględnieniem zarzutów prawa procesowego

grupa X
godz. 16.00 adw. Marcin Nowak – Opracowanie projektów apelacji z KPK  z uwzględnieniem zarzutów prawa procesowego
godz. 17.30 adw. Stefan Skrzypczak – Opracowanie projektów apelacji z KPK z uwzględnieniem zarzutów prawa materialnego

(Czwartek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

10.05.2018r. – czwartek

grupa III
godz. 16.00 adw. Zygmunt Stęchły – Przegląd prawa rodzinnego
godz. 17.30 adw. Ewa Czarnynoga -  Przegląd orzeczeń w sprawach służebności gruntowych

grupa IV
godz. 16.00 adw. Ewa Czarnynoga -  Przegląd orzeczeń w sprawach służebności gruntowych
godz. 17.30 adw. Zygmunt Stęchły – Przegląd prawa rodzinnego

grupa XI
godz. 16.00 SSO Ewa Trzeja – Wagner – Projekty apelacji z KPK  z uwzględnieniem zarzutów prawa procesowego
godz. 17.30 Adw. Marcin Nowak – Projekty apelacji z KPK z uwzględnieniem zarzutów prawa materialnego

grupa XII
godz. 16.00 Adw. Marcin Nowak – Projekty apelacji z KPK z uwzględnieniem zarzutów prawa materialnego
godz. 17.30 SSO Ewa Trzeja – Wagner – Projekty apelacji z KPK  z uwzględnieniem zarzutów prawa procesowego

(Poniedziałek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

14.05.2018r. - poniedziałek

grupa I
godz. 16.00 adw. Marek Kozielski – Odpowiedzialność członków zarządu spółek za zobowiązania spółki
godz. 17.30 SSO Dariusz Chrapoński – Przegląd orzecznictwa w sprawach gospodarczych

grupa II
godz. 16.00 SSO Dariusz Chrapoński – Przegląd orzecznictwa w sprawach gospodarczych
godz. 17.30 adw. Marek Kozielski – Odpowiedzialność członków zarządu spółek za zobowiązania spółki

grupa V
godz. 16.00 adw. Anna Barczyk – Pozwy z prawa rodzinnego
godz. 17.30 adw. Jerzy Pinior – KPC -  Postępowanie nakazowe, upominawcze i uproszczone

grupa VI
godz. 16.00 adw. Jerzy Pinior  – KPC – Postępowanie nakazowe, upominawcze i uproszczone
godz. 17.30 adw. Anna Barczyk – Pozwy z prawa rodzinnego

(Środa)

Szkolenie aplikantów adwokackich

16.05.2018r. - środa

grupa VII  
godz. 16.00 adw. Tadeusz Hassa – Zabezpieczenie roszczeń  
godz. 17.30 adw. Jan Kudelko – Prawo spadkowe – dziedziczenie ustawowe i testamentowe

grupa VIII
godz. 16.00 adw. Tadeusz Hassa – Zabezpieczenie roszczeń  
godz. 17.30 adw. Jan Kudelko – Prawo spadkowe– dziedziczenie ustawowe i testamentowe

grupa IX
godz. 16.00 adw. Grzegorz Kopeć  – etyka
godz. 17.30 SSO Andrzej Czaputa - wykroczenia – prawo materialne i procesowe

grupa X
godz. 16.00 SSO Andrzej Czaputa - wykroczenia – prawo materialne i procesowe
godz. 17.30 adw. Grzegorz Kopeć  – etyka

(Czwartek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

17.05.2018r. – czwartek - posiedzenie O.R.A.

grupa III
godz. 16.00 adw. Agnieszka Ziaja –Pisula  – prawo europejskie
godz. 17.30 adw. Zygmunt Stęchły – Umowy wzajemne w KC  

grupa IV
godz. 16.00 adw. Zygmunt Stęchły – Umowy wzajemne w KC  
godz. 17.30 adw. Agnieszka Ziaja –Pisula  – prawo europejskie

grupa XI
godz. 16.00 SSO Andrzej Czaputa – wykroczenia – prawo materialne i procesowe
godz. 17.30 SSO Agata Błochowiak-Kaleta – Apelacja w sprawach karnych

grupa XII
godz. 16.00 SSO Agata Błochowiak-Kaleta – Apelacja we sprawach karnych
godz. 17.30 SSO Andrzej Czaputa – wykroczenia – prawo materialne i procesowe

(Poniedziałek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

21.05.2018r. - poniedziałek

grupa I
godz. 16.00 adw. Leszek Cholewa – Prawo gospodarcze – wybrane zagadnienia z działalności spółek kapitałowych
godz. 17.30 SSO Małgorzata Gajewska-Nowak – Przegląd umów w sprawach gospodarczych  

grupa II
godz. 16.00 SSO Małgorzata Gajewska-Nowa– Przegląd umów w sprawach gospodarczych  
godz. 17.30 adw. Leszek Cholewa – Prawo gospodarcze – wybrane zagadnienia z działalności spółek kapitałowych

grupa V
godz. 16.00 adw. Jan Kudelko  - Zabezpieczenie spadku, wniosek o otwarcie, ogłoszenie w sprawach spadkowych
godz. 17.30 adw.   Grzegorz Kopeć – podwyższenie kapitału zakładowego

grupa VI
godz. 16.00 adw.   Grzegorz Kopeć – podwyższenie kapitału zakładowego
godz. 17.30 adw. Jan Kudelko  - Zabezpieczenie spadku, wniosek o otwarcie, ogłoszenie w sprawach spadkowych

(Środa)

Szkolenie aplikantów adwokackich

23.05.2018r. - środa

grupa VII  
godz. 16.00 SSO Krzysztof Hejosz – Skarga o wznowienie postępowania
godz. 17.30 SSO Małgorzata Gajewska-Nowak – Rękojmia a gwarancja w KC

grupa VIII
godz. 16.00 SSO Małgorzata Gajewska-Nowak – Rękojmia a gwarancja w KC
godz. 17.30 SSO Krzysztof Hejosz – Skarga o wznowienie postępowania

grupa IX
godz. 16.00 adw. Marta Imiołczyk-Porębska – Prawo o adwokaturze i etyka
godz. 17.30 adw. Roman Kusz – prawo karne materialne, prawo karne procesowe – wybrane zagadnienia

grupa X
godz. 16.00 adw. Roman Kusz – prawo karne materialne, prawo karne procesowe – wybrane zagadnienia
godz. 17.30 adw. Marta Imiołczyk-Porębska – Prawo o adwokaturze i etyka

(Poniedziałek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

28.05.2018r. - poniedziałek

grupa I
godz. 16.00 adw. Leszek Cholewa – Przebieg zgromadzeń w Spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i w spółkach akcyjnych - ćwiczenia
godz. 17.30 SSO Dariusz Chrapoński – Środki zaskarżenia w postępowaniu upadłościowym  

grupa II
godz. 16.00 SSO Dariusz Chrapoński – Środki zaskarżenia w postępowaniu upadłościowym  
godz. 17.30 adw. Leszek Cholewa – Przebieg zgromadzeń w Spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i w spółkach akcyjnych - ćwiczenia

grupa V
godz. 16.00 adw. Marek Kozielski – Wnioski w postępowaniu wieczystoksięgowym  
godz. 17.30 adw. Jerzy Pinior – Skarga o wznowienie postępowania

grupa VI
godz. 16.00 adw. Jerzy Pinior – Skarga o wznowienie postępowania
godz. 17.30 adw. Marek Kozielski – Wnioski w postępowaniu wieczystoksięgowym  

 

(Środa)

Szkolenie aplikantów adwokackich

30.05.2018r. - środa

grupa VII  
godz. 16.00 adw. Henryk Stabla – Przegląd prawa pracy
godz. 17.30 adw. Jerzy Pinior – Skarga kasacyjna     

grupa VIII
godz. 16.00 adw. Jerzy Pinior – Skarga kasacyjna     
godz. 17.30 adw. Henryk Stabla – Przegląd prawa pracy

grupa IX
godz. 16.00  adw. Roman Kusz – jedność czynu, zbieg przepisów, przestępstwo ciągłe, łączenie kary i środków, analiza kazusów
godz. 17.30 adw. Andrzej Dzięcioł – Etyka i prawo o adwokaturze

grupa X
godz. 16.00 adw. Andrzej Dzięcioł – Etyka i prawo o adwokaturze
godz. 17.30 adw. Roman Kusz – jedność czynu, zbieg przepisów, przestępstwo ciągłe, łączenie kary i środków, analiza kazusów

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się