Marzec 2018

(Czwartek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

01.03.2018r. - czwartek

grupa III
godz. 16.00 ks. Marek Górka – Prawo kanoniczne – wybrane zagadnienia
godz. 17.30 adw. Rafał Stęchły – Przegląd orzecznictwa w sprawach gospodarczych

grupa IV
godz. 16.00 adw. Rafał Stęchły – Przegląd orzecznictwa w sprawach gospodarczych
godz. 17.30 ks. Marek Górka – Prawo kanoniczne – wybrane zagadnienia
 
grupa XI
godz. 16.00 adw. Grzegorz Kopeć – etyka
godz. 17.30 adw. Henryk Stabla – Postępowanie przed Sądem I instancji w sprawach karnych

grupa XII
godz. 16.00 adw. Henryk Stabla – Postępowanie przed Sądem I instancji w sprawach karnych
godz. 17.30 adw. Grzegorz Kopeć – etyka

(Piątek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

19.03.2018r. - poniedziałek

grupa I
godz. 16.00 adw. Leszek Cholewa – Spółka Akcyjna
godz. 17.30 STK Janusz Niemcewicz – Prawo konstytucyjne

grupa II
godz. 16.00  STK Janusz Niemcewicz – Prawo konstytucyjne
godz. 17.30  adw. Leszek Cholewa – Spółka Akcyjna

grupa V
godz. 16.00  adw. Kazimierz Wójcicki – Zobowiązania – umowy wzajemne
godz. 17.30 adw. Marek Kozielski – Ustawa o własności lokali i ochronie lokatorów

grupa VI
godz. 16.00 adw. Marek Kozielski – Ustawa o własności lokali i ochronie lokatorów
godz. 17.30 adw. Kazimierz Wójcicki – Zobowiązania – umowy wzajemne

(Poniedziałek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

05.03.2018r. - poniedziałek

grupa I
godz. 16.00 adw. Leszek Cholewa – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
godz. 17.30 adw. dr Agnieszka Ziaja – Pisula – Prawo europejskie

grupa II
godz. 16.00 adw. dr Agnieszka Ziaja – Pisula – Prawo europejskie
godz. 17.30 adw. Leszek Cholewa – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

grupa V
godz. 16.00 adw. Tadeusz Hassa – Strony postępowania cywilnego, zdolność sądowa, współuczestnictwo w sporze
godz. 17.30 adw. Jerzy Pinior – Omówienie pozwów z części ogólnej KC

grupa VI
godz. 16.00 adw. Jerzy Pinior – Omówienie pozwów z części ogólnej KC
godz. 17.30 adw. Tadeusz Hassa – Strony postępowania cywilnego, zdolność sądowa, współuczestnictwo w sporze

(Środa)

Szkolenie aplikantów adwokackich

07.03.2018r. - środa

grupa VII  
godz. 16.00 adw. Tadeusz Hassa – KPC - Postępowanie przed Sądem I instancji
godz. 17.30  adw. Jan Kudelko - dział spadku

grupa VIII
godz. 16.00 adw. Jan Kudelko - dział spadku
godz. 17.30 adw. Tadeusz Hassa – KPC - Postępowanie przed Sądem I instancji

grupa IX
godz. 16.00 adw. Grzegorz Kopeć – etyka
godz. 17.30 adw. SSO Andrzej Czaputa – Rejestracja przebiegu rozprawy w prawie karnym oraz wyrok łączny

grupa X
godz. 16.00 adw. SSO Andrzej Czaputa – Rejestracja przebiegu rozprawy w prawie karnym oraz wyrok łączny
godz. 17.30 adw. Grzegorz Kopeć – etyka

(Czwartek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

08.03.2018r. - czwartek

grupa III
godz. 16.00 adw. Anna Barczyk – prawo rodzinne – przegląd orzecznictwa
godz. 17.30 SNSA Krzysztof Wujek – Prawo podatkowe

grupa IV
godz. 16.00 SNSA Krzysztof Wujek – Prawo podatkowe
godz. 17.30 adw. Anna Barczyk – prawo rodzinne – przegląd orzecznictwa

grupa XI
godz. 16.00      adw. Roman Kusz – Środki przymusu w prawie karnym
godz. 17.30-19.00 adw. Marcin Nowak – Postępowanie szczególne w KK
godz. 19.00- 20.00 adw. Marcin Nowak – apelacja w sprawach karnych – wybrane zagadnienia o orzecznictwo

grupa XII
godz. 16.00 adw. Marcin Nowak – Postępowanie szczególne w KK
godz. 17.30 adw. Roman Kusz – Środki przymusu w prawie karnym

(Poniedziałek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

12.03.2018r. - poniedziałek

grupa I
godz. 16.00 ks. Marek Górka – Prawo kanoniczne – wybrane zagadnienia
godz. 17.30 SNSA Krzysztof Wujek – Prawo podatkowe

grupa II
godz. 16.00 SNSA Krzysztof Wujek – Prawo podatkowe
godz. 17.30 ks. Marek Górka – Prawo kanoniczne – wybrane zagadnienia

grupa V
godz. 16.00 adw. Tadeusz Hassa – KPC -  Postępowanie przed Sądem I Instancji  
godz. 17.30 adw. Jerzy Pinior – KC -  Omówienie pozwów z zakresu prawa rzeczowego

grupa VI
godz. 16.00 adw. Jerzy Pinior – KC -  Omówienie pozwów z zakresu prawa rzeczowego
godz. 17.30 adw. Tadeusz Hassa – KPC -  Postępowanie przed Sądem I Instancji 

(Wtorek)

Finał Izbowego Konkursu Krasomówczego

Finał Izbowego Konkursu Krasomówczego

(Środa)

Szkolenie aplikantów adwokackich

14.03.2018r. - środa

grupa VII  
godz. 16.00 adw. Henryk Stabla -  Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, tryb dochodzenia roszczeń z ubezpieczenia społecznego
godz. 17.30 adw. Zygmunt Stęchły – Stosunki majątkowe między małżonkami

grupa VIII
godz. 16.00 adw. Zygmunt Stęchły – Stosunki majątkowe między małżonkami
godz. 17.30 adw. Henryk Stabla -  Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, tryb dochodzenia roszczeń z ubezpieczenia społecznego

grupa IX
godz. 16.00 adw. Roman Kusz – Środki przymusu w postępowaniu karnym
godz. 17.30 adw.  Marcin Nowak – KPK - Postępowanie szczególne

grupa X
godz. 16.00 adw. Marcin Nowak – KPK - Postępowanie szczególne
godz. 17.30 adw. Roman Kusz – Środki przymusu w postępowaniu karnym

(Czwartek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

15.03.2018r. – czwartek

grupa III
godz. 16.00 SSO Dariusz Chrapoński – Spółka Akcyjna
godz. 17.30 SNSA Włodzimierz Kubik – Prawo administracyjne  

grupa IV
godz. 16.00 SNSA Włodzimierz Kubik – Prawo administracyjne  
godz. 17.30 SSO Dariusz Chrapoński – Spółka Akcyjna

grupa XI
godz. 16.00 SSO Ewa Trzeja – Wagner - Przedawnienie, zatarcie skazania
godz. 17.30 SSO Agata Błochowiak – Kaleta – Wyrok łączny, postępowanie szczególne

grupa XII
godz. 16.00 SSO Agata Błochowiak – Kaleta – Wyrok łączny, postępowanie szczególne
godz. 17.30 SSO Ewa Trzeja – Wagner - Przedawnienie, zatarcie skazania

Posiedzenie ORA

17:30

Posiedzenie ORA

(Poniedziałek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

19.03.2018r. - poniedziałek

grupa I
godz. 16.00 adw. Leszek Cholewa – Spółka Akcyjna
godz. 17.30 STK Janusz Niemcewicz – Prawo konstytucyjne

grupa II
godz. 16.00  STK Janusz Niemcewicz – Prawo konstytucyjne
godz. 17.30 adw. Leszek Cholewa – Spółka Akcyjna

grupa V
godz. 16.00  adw. Kazimierz Wójcicki – Zobowiązania – umowy wzajemne
godz. 17.30 adw. Marek Kozielski – Ustawa o własności lokali i ochronie lokatorów

grupa VI
godz. 16.00 adw. Marek Kozielski – Ustawa o własności lokali i ochronie lokatorów
godz. 17.30 adw. Kazimierz Wójcicki – Zobowiązania – umowy wzajemne

(Wtorek)

EGZAMIN ADWOKACKI

EGZAMIN ADWOKACKI

(Środa)

EGZAMIN ADWOKACKI

EGZAMIN ADWOKACKI

Szkolenie aplikantów adwokackich

21.03.2018r. - środa

grupa VII  
godz. 16.00 adw. Marek Kozielski – skarga pauliańska
godz. 17.30 adw. Zygmunt Stęchły - Przysposobienie    

grupa VIII
godz. 16.00 adw. Zygmunt Stęchły - Przysposobienie    
godz. 17.30 adw. Marek Kozielski – skarga pauliańska

grupa IX
godz. 16.00 adw. Stefan Skrzypczak – Postępowanie przed Sądem I instancji   
godz. 17.30 adw. Marta Imiołczyk-Porębska- ustawa o prokuraturze i ustrojów sądów

grupa X
godz. 16.00 adw. Marta Imiołczyk-Porębska- ustawa o prokuraturze i ustrojów sądów
godz. 17.30 adw. Stefan Skrzypczak – Postępowanie przed Sądem I instancji  

Szkolenie aplikantów adwokackich

21.03.2018r. - środa

grupa VII  
godz. 16.00 adw. Marek Kozielski – skarga pauliańska
godz. 17.30 adw. Zygmunt Stęchły - Przysposobienie    

grupa VIII
godz. 16.00 adw. Zygmunt Stęchły - Przysposobienie    
godz. 17.30 adw. Marek Kozielski – skarga pauliańska

grupa IX
godz. 16.00 adw. Stefan Skrzypczak – Postępowanie przed Sądem I instancji   
godz. 17.30 adw. Marta Imiołczyk-Porębska- ustawa o prokuraturze i ustrojów sądów

grupa X
godz. 16.00 adw. Marta Imiołczyk-Porębska- ustawa o prokuraturze i ustrojów sądów
godz. 17.30 adw. Stefan Skrzypczak – Postępowanie przed Sądem I instancji  

(Czwartek)

EGZAMIN ADWOKACKI

EGZAMIN ADWOKACKI

Szkolenie aplikantów adwokackich

22.03.2018r. - czwartek

grupa III
godz. 16.00 adw. Paweł Koehler – Postępowanie upadłościowe i naprawcze  
godz. 17.30 adw. Ewa Czarnynoga - zasiedzenie

grupa IV
godz. 16.00 adw. Ewa Czarnynoga – zasiedzenie
godz. 17.30 adw. Paweł Koehler – Postępowanie upadłościowe i naprawcze  

grupa XI
godz. 16.00 SSO Andrzej Czaputa – przestępstwa przeciwko mieniu
godz. 17.30 adw. Marta Imiołczyk-Porębska- ustawa o prokuraturze i ustrojów sądów

grupa XII
godz. 16.00 adw. Marta Imiołczyk-Porębska- ustawa o prokuraturze i ustrojów sądów
godz. 17.30 SSO Andrzej Czaputa – przestępstwa przeciwko mieniu

Szkolenie aplikantów adwokackich

22.03.2018r. - czwartek

grupa III
godz. 16.00 adw. Paweł Koehler – Postępowanie upadłościowe i naprawcze  
godz. 17.30 adw. Ewa Czarnynoga - zasiedzenie

grupa IV
godz. 16.00 adw. Ewa Czarnynoga – zasiedzenie
godz. 17.30 adw. Paweł Koehler – Postępowanie upadłościowe i naprawcze  

grupa XI
godz. 16.00 SSO Andrzej Czaputa – przestępstwa przeciwko mieniu
godz. 17.30 adw. Marta Imiołczyk-Porębska- ustawa o prokuraturze i ustrojów sądów

grupa XII
godz. 16.00 adw. Marta Imiołczyk-Porębska- ustawa o prokuraturze i ustrojów sądów
godz. 17.30 SSO Andrzej Czaputa – przestępstwa przeciwko mieniu

(Piątek)

EGZAMIN ADWOKACKI

EGZAMIN ADWOKACKI

(Poniedziałek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

26.03.2018r. - poniedziałek

grupa I
godz. 16.00 SSO Dariusz Chrapoński – Postępowanie upadłościowe i naprawcze  
godz. 17.30 adw. dr Agnieszka Ziaja – Pisula – Prawo europejskie  

grupa II
godz. 16.00 adw. dr Agnieszka Ziaja – Pisula – Prawo europejskie  
godz. 17.30 SSO Dariusz Chrapoński – Postępowanie upadłościowe i naprawcze  

grupa V
godz. 16.00 SSR Małgorzata Gajewska-Nowak - Umowy ubezpieczenia w KC
godz. 17.30 adw. Ewa Czarnynoga – prawo rzeczowe – wybrane zagadnienia

grupa VI
godz. 16.00 adw. adw. Ewa Czarnynoga – prawo rzeczowe – wybrane zagadnienia
godz. 17.30 SSR Małgorzata Gajewska-Nowak - Umowy ubezpieczenia w KC

Szkolenie aplikantów adwokackich

26.03.2018r. - poniedziałek

grupa I
godz. 16.00 SSO Dariusz Chrapoński – Postępowanie upadłościowe i naprawcze  
godz. 17.30 adw. dr Agnieszka Ziaja – Pisula – Prawo europejskie  

grupa II
godz. 16.00 adw. dr Agnieszka Ziaja – Pisula – Prawo europejskie  
godz. 17.30 SSO Dariusz Chrapoński – Postępowanie upadłościowe i naprawcze  


grupa V
godz. 16.00 SSR Małgorzata Gajewska-Nowak - Umowy ubezpieczenia w KC
godz. 17.30 adw. Ewa Czarnynoga – prawo rzeczowe – wybrane zagadnienia

grupa VI
godz. 16.00 adw. adw. Ewa Czarnynoga – prawo rzeczowe – wybrane zagadnienia
godz. 17.30 SSR Małgorzata Gajewska-Nowak - Umowy ubezpieczenia w KC

Adwokat Mieczysław Frelich - rocznica śmierci

ur. 28.04.1926r. w Mysłowicach
zm. 26.03.1994r.

Zasłużony działacz samorządu adwokackiego, były członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, Rzecznik Dyscyplinarny Rady Adwokackiej w Katowicach, Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie i członek Wyższego Sądu Dyscyplinarnego w Warszawie.

W czasie swej pracy zawodowej i społecznej zdobył szacunek i uznanie środowiska. Za swoją działalność odznaczony m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi (1945r.), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1946r. i 1955r.), Krzyżem Partyzanckim (1961r.), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W czasie okupacji był członkiem Ruchu Oporu (w latach 01.1942r. do 01.1945r.) i żołnierzem oddziałów partyzanckich. Był Żołnierzem Armii Krajowej.

Pracował w Narodowym Banku Polskim, Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej Środowiska Kraków. (fragmenty z akt osobowych – Archiwum Izby Adwokackiej w Katowicach)

(Środa)

Szkolenie aplikantów adwokackich

28.03.2018r. – środa

grupa VII  
godz. 16.00 SSO Krzysztof Hejosz – Wybrane zagadnienia z części ogólnej KC
godz. 17.30 adw. Jerzy Pinior – Omówienie pozwów z części ogólnej KC

grupa VIII
godz. 16.00 adw. Jerzy Pinior – Omówienie pozwów z części ogólnej KC
godz. 17.30 SSO Krzysztof Hejosz – Wybrane zagadnienia z części ogólnej KC

grupa IX
godz. 16.00 adw. Grzegorz Kopeć - etyka
godz. 17.30 adw. Stefan Skrzypczak – Dowody w postępowaniu karnym

grupa X
godz. 16.00 adw. Stefan Skrzypczak  – Dowody w postępowaniu karnym
godz. 17.30 adw. Grzegorz Kopeć - etyka


Szkolenie aplikantów adwokackich

28.03.2018r. – środa

grupa VII  
godz. 16.00 SSO Krzysztof Hejosz – Wybrane zagadnienia z części ogólnej KC
godz. 17.30 adw. Jerzy Pinior – Omówienie pozwów z części ogólnej KC

grupa VIII
godz. 16.00 adw. Jerzy Pinior – Omówienie pozwów z części ogólnej KC
godz. 17.30 SSO Krzysztof Hejosz – Wybrane zagadnienia z części ogólnej KC

grupa IX
godz. 16.00 adw. Grzegorz Kopeć - etyka
godz. 17.30 adw. Stefan Skrzypczak – Dowody w postępowaniu karnym

grupa X
godz. 16.00 adw. Stefan Skrzypczak  – Dowody w postępowaniu karnym
godz. 17.30 adw. Grzegorz Kopeć - etyka

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się