27 Luty 2020

(Czwartek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

27.02.2020 r. -czwartek

grupa III
godz. 16.00 adw. Paweł Koehler – Prawo własności przemysłowej, współpraca adwokata z rzecznikiem patentowym, uzyskanie praw własności przemysłowej – procedura, postępowania sporne przed UPRP oraz EUIPO (udział adwokata w postępowaniu, opłaty, terminy), przeniesienie praw i udzielanie zezwolenia na korzystanie z praw własności przemysłowej przez inny podmiot, konstrukcja roszczeń z prawa własności przemysłowej
godz. 17.30  adw. Rafał Stęchły - oznaczenie stron umowy (wymogi wynikające z ustawy – Prawo przedsiębiorców, wymogi wynikające z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wymogi wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych, oznaczenie wspólnoty mieszkaniowej); reprezentacja podmiotów przy zawieraniu umowy: umowy pomiędzy spółką a członkiem jej organów, umowy z samym sobą, umowy z osobą nieposiadającą zdolności do czynności prawnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych, umowy z podmiotami publicznymi, umowy dot. majątku wspólnego, umowy dot. rzeczy wspólnej, umowy dot. spadku

grupa IV
godz. 16.00  adw. Rafał Stęchły - oznaczenie stron umowy (wymogi wynikające z ustawy – Prawo przedsiębiorców, wymogi wynikające z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wymogi wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych, oznaczenie wspólnoty mieszkaniowej); reprezentacja podmiotów przy zawieraniu umowy: umowy pomiędzy spółką a członkiem jej organów, umowy z samym sobą, umowy z osobą nieposiadającą zdolności do czynności prawnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych, umowy z podmiotami publicznymi, umowy dot. majątku wspólnego, umowy dot. rzeczy wspólnej, umowy dot. spadku
godz. 17.30 adw. Paweł Koehler – Prawo własności przemysłowej, współpraca adwokata z rzecznikiem patentowym, uzyskanie praw własności przemysłowej – procedura, postępowania sporne przed UPRP oraz EUIPO (udział adwokata w postępowaniu, opłaty, terminy), przeniesienie praw i udzielanie zezwolenia na korzystanie z praw własności przemysłowej przez inny podmiot, konstrukcja roszczeń z prawa własności przemysłowej

grupa XI
godz. 16.00 Teresa Korde – angielski dla adwokatów
godz. 17.30 adw. Grzegorz Kopeć  - etyka

grupa XII
godz. 16.00 adw. Grzegorz Kopeć - etyka
godz. 17.30 Teresa Korde – angielski dla adwokatów

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się