24 Luty 2020

(Poniedziałek)

Szkolenie aplikantów adwokackich

24.02.2020 r. - poniedziałek

grupa I
godz. 16.00 adw. Rafał Stęchły - oznaczenie stron umowy (wymogi wynikające z ustawy – Prawo przedsiębiorców, wymogi wynikające z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wymogi wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych, oznaczenie wspólnoty mieszkaniowej); reprezentacja podmiotów przy zawieraniu umowy: umowy pomiędzy spółką a członkiem jej organów, umowy z samym sobą, umowy z osobą nieposiadającą zdolności do czynności prawnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych, umowy z podmiotami publicznymi, umowy dot. majątku wspólnego, umowy dot. rzeczy wspólnej, umowy dot. spadku
godz. 17.30 SSR Małgorzata Gajewska - Nowak – powództwa z tytułu rękojmi mi gwarancji - ćwiczenia

grupa II
godz. 16.00 SSR Małgorzata Gajewska - Nowak – powództwa z tytułu rękojmi mi gwarancji - ćwiczenia
godz. 17.30 adw. Rafał Stęchły - oznaczenie stron umowy (wymogi wynikające z ustawy – Prawo przedsiębiorców, wymogi wynikające z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wymogi wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych, oznaczenie wspólnoty mieszkaniowej); reprezentacja podmiotów przy zawieraniu umowy: umowy pomiędzy spółką a członkiem jej organów, umowy z samym sobą, umowy z osobą nieposiadającą zdolności do czynności prawnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych, umowy z podmiotami publicznymi, umowy dot. majątku wspólnego, umowy dot. rzeczy wspólnej, umowy dot. spadku

grupa V
godz. 16.00 adw. Katarzyna Legień – Odpowiedzialność za naruszenie praw pacjenta (w tym postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych)
godz. 17.30  adw. Ewa Czarnynoga - Służebności gruntowe i osobiste

grupa VI
godz. 16.00  adw. Ewa Czarnynoga - Służebności gruntowe i osobiste
godz. 17.30 adw. Katarzyna Legień – Odpowiedzialność za naruszenie praw pacjenta (w tym postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych)

 

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się