04 Grudzień 2019

(Środa)

Szkolenie aplikantów adwokackich

04.12.2019r. - środa

grupa VII
godz. 16.00 adw. Jan Kudelko – powództwo o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, powództwo o wyłączenie małżonka od dziedziczenia, powództwo o zachowek
godz. 17.30 adw. Anna Barczyk – wniosek o powierzenie, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, wniosek o przysposobienie

grupa VIII
godz. 16.00 adw. Anna Barczyk – wniosek o powierzenie, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, wniosek o przysposobienie
godz. 17.30 adw. Jan Kudelko – powództwo o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, powództwo o wyłączenie małżonka od dziedziczenia, powództwo o zachowek

grupa IX
godz. 16.00 SSO Ewa Trzeja-Wagner – pozakodeksowe przepisy karne, w tym ustawy: o przeciwdziałaniu narkomanii, o broni i amunicji, prawo łowieckie, prawo o przeciwdziałaniu alkoholizmowi
godz. 17.30 SSO Agata Błochowiak-Kaleta – pozakodeksowe przepisy karne, w tym ustawy: o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, prawo bankowe, postępowanie w sprawach nieletnich

grupa X
godz. 16.00 SSO Agata Błochowiak-Kaleta – pozakodeksowe przepisy karne, w tym ustawy: o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, prawo bankowe, postępowanie w sprawach nieletnich
godz. 17.30 SSO Ewa Trzeja-Wagner – pozakodeksowe przepisy karne, w tym ustawy: o przeciwdziałaniu narkomanii, o broni i amunicji, prawo łowieckie, prawo o przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się