Rozdwojenie jaźni ministra - felieton

Bezpośrednie stosowanie Konstytucji pozwala na uelastycznienie prawa - czytamy w tekście autorstwa adw. prof. Macieja Gutowskiego i adw. prof. Piotra Kardasa. Felieton pod tytułem "Rozdwojenie jaźni ministra" ukazał się 13 czerwca nałamach "Rzeczpospolitej". 

Autorzy polemizują z wypowiedzią wiceministra sprawiedliwosci dr. Marcina Warchoła, który krytykując wyrok Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 27 kwietnia br. stwierdził, że "podstawą odmowy stosowania przez sąd przepisów ustawowych nie może być zasada bezpośredniego stosowania konstytucji".

Adw. prof. Gutowski i adw. prof. Kardas podkreślają, że "zasada lex superior wynika z zasady narzędności konstytucji (art. 8 ust.1), z godnie z którą konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, hierarchicznego uporządkowania systemu prawa oraz z zasady spójności (niesprzeczności) systemu. Dlatego właśnie bezpośrednie stosowanie konstytucji sprowadza się również do rozwiązywania w oparciu o reguły interpretacyjne kolizji między jej postanowieniami a normami rekonstruowanymi z aktów prawnych niższego rządu, w tym przede wszystkim ustaw."

Zdaniem autorów, bezpośrednie stosowanie konstytucji to stosowanie proobywatelskie (jednokierunkowe). Ponieważ konstytucja to akt normatywny wiążący organy władzy publicznej działające na podstawie i w granicach prawa(zasada legalizmu), w indywidualnych aktach stosowania prawa sądy moga traktować konstytucje jedynie jako podstawę ochrony praw i wolności jednostki - czytamy w artykule.

(czytaj cały artykuł)

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się