ORA w Koszalinie: stanowisko w sprawie reformy sądownictwa

Okręgowa Rada Adwokacka w Koszalinie wydała 24 lipca br. stanowisko, w którym z zadowoleniem przyjmuje oświadczenie Prezydenta RP o zawetowaniu ustaw dotyczących sądownictwa.

- Głos koszalińskiej Adwokatury wpisuje się w ogólnopolski apel autorytetów prawniczych oraz wszystkich środowisk, które wyraziły swoje stanowisko, akcentując zaniepokojenie zmianami godzącymi w porządek konstytucyjny RP oraz kierując stosowne apele do Pana Prezydenta RP o skorzystanie z uprawnień przewidzianych w art. 122 ust. 5 Konstytucji. – czytamy.

ORA w Koszalinie podkreśla też, że w demokratycznym państwie prawa nie można odbierać obywatelowi prawa do niezawisłych i apolitycznych sądów, a tylko utrzymanie niezależności sądów i niezawisłości sędziów daje realne gwarancje ochrony tych praw i wolności. Reforma wymiaru sprawiedliwości jest potrzebna, ale winna mieć na celu zagwarantowanie wszystkim obywatelom prawa do bezzwłocznego, rzetelnego, bezstronnego i sprawiedliwego rozstrzygania ich spraw.

Rada zaznacza, że kształt reformy winien być wypracowany w oparciu o szerokie konsultacje społeczne, w tym ze środowiskami prawniczymi z wykorzystaniem wiedzy autorytetów z tych środowisk. Forum takiej debaty może stanowić okrągły stół proponowany przez Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej.

Czytaj stanowisko ORA w Koszalinie

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się