Okręgowe Rady Adwokackie apelują o niepodpisywanie ustaw dotyczących sądownictwa

Do wczorajszego apelu Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Jacka Treli, do prezydenta RP Andrzeja Dudy o niepodpisywanie ustaw dotyczących reform sądownictwa dołączyły Okręgowe Rady Adwokackie.

Wszystkie rady, które zajęły w tej sprawie stanowisko podkreślają, że reforma sądownictwa w Polsce jest konieczna, ale musi ona być zgodna z poszanowaniem trójpodziału władzy, niezawisłości sądów i niezależności sędziów.

Okręgowa Rada Adwokacka w Białymstoku wydała stanowisko, w któym pisze: Sądy mogą zagwarantować bezpieczeństwo obywatelowi tylko wówczas, gdy wykluczone są wpływy czynnika politycznego na sędziów. Zasada równoważenia władz w ustawie o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawie o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, a także projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym doznaje zachwiania. Okręgowa Rada Adwokacka w Białymstoku z niepokojem przyjmuje fakt stanowienia prawa bez poszanowania reguł obowiązujących w procesie jego stanowienia. (czytaj stanowisko)

Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy na swojej stronie internetowej zachęca do wysyłania listów do prezydenta Andrzeja Dudy. List opracował adw. Piotr Schramm (http://www.ora.bydgoszcz.pl/dla-adwokata/aktualnosci/apelujemy-do-prezydenta-rp-o-weto-dla-ustaw-w-sadownictwie-wyslij-list)

Adw. Dariusz Strzelecki, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku, w liście do prezydenta RP pisze: „Prosimy Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jak prawnicy prawnika o wsłuchanie się w głosy największych autorytetów prawnych, o wsłuchanie się w głos płynący od pomorskich adwokatów i podjęcie trudnej politycznie, lecz słusznej prawnie decyzji o zawetowanie obu ustaw”.  

(czytaj list: http://www.adwokatura.gdansk.pl/17/id,297/adwokat/aktualnosci/list_dziekana_ora_w_gdansku_do_prezydenta

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach podjęła 19 lipca stanowisko, w którym pisze:  „Wypełniając ustawowy obowiązek ciążący na Adwokaturze - współdziałania w obronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa – Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach zwraca się z apelem do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy o skorzystanie z  uprawnień przewidzianych w art. 122 ust.5 Konstytucji”. (czytaj stanowisko: http://www.adwokatura.katowice.pl/z-naszej-izby-szczegoly/items/stanowisko-prezydium-okregowej-rady-adwokackiej-w-katowicach.html

Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu 20 lipca przyjęła stanowisko, w którym popiera uchwałę NRA z dnia 18 lipca. Opolscy adwokaci przekonują, że uchwalone ustawy o ustroju sądów powszechnych i Krajowej Radzie Sądownictwa oraz przyjęta przez Sejm RP ustawa o Sądzie Najwyższym pozostają w oczywistej sprzeczności z konstytucyjnymi zasadami przyzwoitej legislacji zarówno z uwagi na zawarte w nich rozwiązania ustrojowe, w istocie zmieniające postanowienia ustawy zasadniczej, jak i ze względu na tryb wprowadzania zmian normatywnych w zakresie ustrojowej pozycji Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. Przyjęty natomiast sposób procedowania nad projektami ustaw podważa zaufanie obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. Również ORA w Opolu apeluje do prezydenta o zawetowanie ustaw. (czytaj stanowisko)

Okręgowa Rada Adwokacka w Wałbrzychu w swoim stanowisku zwraca się do prezydenta RP jako najwyższego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej i gwaranta przestrzegania Konstytucji o skorzystanie z przysługujących mu uprawnień, uniemożliwiających wejście w życie przepisów podważających fundamenty demokratycznego państwa prawa, godzących w prawa i wolności obywatelskie, naruszających dobre imię Państwa Polskiego i ograniczających prerogatywy Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej.  (czytaj stanowisko)

Przypomnijmy również, że opinię na temat projektów ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawy o zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych i ustawie o Sądzie Najwyższym wcześniej przedstawiały Okręgowe Rady Adwokackie w: Gdańsku, Krakowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze.

 

Czytaj również:

Prezes NRA apeluje do prezydenta o veto: http://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/prezes-nra-apeluje-do-prezydenta-o-veto/

Zobcza film: https://www.youtube.com/watch?v=hPfcv1s4iTo

Uchwała NRA z 18 lipca 2017 r. http://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/uchwala-nra-ws-zmian-w-wymiarze-sprawiedliwosci/

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się