Negatywna opinia NRA dot. zmiany stawek adwokackich i radcowskich

Naczelna Rada Adwokacka negatywnie zaopiniowała przedstawione 14 czerwca 2017 r. projekty rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości, zmieniające stawki adwokackie i radcowskie. Opinię zawiera uchwała nr 22/2017, przyjęta 30 czerwca podczas plenarnego posiedzenia NRA.

Opiniowany projekt zawiera zmiany: 

- rozporządzenia w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielanej przez adwokata z urzędu (projekt z 18 maja 2017 r.)

- rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie (projekt z 18 maja 2017 r.)

- rozporządzenia w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielanej przez radcę prawnego z urzędu (projekt z 18 maja 2017 r.)

- rozporządzenia w sprawie opłat za czynności radców prawnych (projekt z 18 maja 2017 r.)

W ocenie Naczelnej Rady Adwokackiej zaproponowane w projektach kwoty stawek: 180 złotych i 90 złotych nie pozwalają nawet na pokrycie kosztów, jakie ponosi pełnomocnik procesowy w związku z prowadzeniem tego rodzaju czasochłonnych i zazwyczaj skomplikowanych spraw, choć Minister Sprawiedliwości jest zobligowany, by uwzględniać te aspekty. 

Jednocześnie NRA zwraca uwagę na dysproporcję w proponowanych stawkach za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej. Przykładowo opłata za sporządzenie opinii prawnej na rzecz osoby zastępowanej przez radcę Prokuratorii Generalnej zależy od koniecznego nakładu pracy i wynosi 300 zł. 

Skoro kwota 300 zł jest ekwiwalentem godziny pracy profesjonalnego pełnomocnika działającego na tym samym rynku pomocy prawnej co adwokaci i radcowie prawni, to proponowanie stawki 180 zł za prowadzenie całej sprawy w sprawach z wyboru czy stawki 90 zł za prowadzenie tej samej sprawy z urzędu pokazuje ogromną dysproporcję w proponowanych zasadach wynagradzania pełnomocników.

(czytaj uchwałę nr 22/2017)

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się