Biblioteka Palestry: "Kelsen" Moniki Zalewskiej

Książka Moniki Zalewskiej "Kelsen" otwiera serię "Biblioteka Palestry", zainicjowaną przez Ośrodek Badawczy Adwokatury. Publikacja ukazała się nakładem wydawnictwa ARCHE. 

Książka składa się z dwóch części - pierwsza zawiera tłumaczenie tekstu Hansa Kelsena z 1928 roku "Filozoficzne podstawy nauki prawa natury i pozytywizmu prawniczego". Drugą część stanowi analiza tego tekstu autorstwa Moniki Zalewskiej, która jest jednocześnie tłumaczką materiału wyjściowego. 

Hans Kelsen (1881-1973) to austriacki prawnik i filozof prawa, twórca normatywizmu prawniczego. Jego najbardziej znanym dziełem jest dwukrotnie tłumaczona na język polski "Czysta teoria prawa".

Książka Moniki Zalewskiej zawiera pierwsze polskie tłumaczenie "Filozoficznych podstaw nauki prawa natury i pozytywizmu prawniczego". Pojawiają się w tym tekście liczne wątki z zakresu psychologii, etnologii i politologii. Ich znajomość pozwala głębiej zrozumieć intencje, które kierowały Kelsenem podczas późniejszych prac nad "Czystą teorią". Zdaniem Moniki Zalewskiej, rozważania austriackiego badacza można odnieść do dzisiejszych czasów, w których tradycyjne podziały lewica-prawica zdają się tracić na znaczeniu, a ich miejsce zajmują znacznie bardziej istotne wybory: liberalizm czy konserwatyzm, społeczeństwo otwarte czy zamknięte, kult rozumu czy negacja nauki.

"Kelsen uchodził za twórcę idei kontroli konstytucyjności prawa, zapewne dlatego zainteresowanie tym autorem wzrosło" - podkreśla w słowie wstępu prof. dr hab. Jerzy Zajadło, dodając, że wybór tekstu Kelsena z 1928 roku uwzględnia aspekty dydaktyczne i popularyzatorskie. - Jest to czysta teoria w pigułce i filozofia prawa par excellence - uważa prof. Zajadło.

Monika Zalewska podkreśla, że tłumacząc tekst Kelsena starała się zachować nie tylko precyzję i logiczność jego wywodu, ale również charakterystyczne elementy jego stylu, jak np. liczne powtórzenia. Tekst zyskuje na tym szczególny rytm i literackość.

Opublikowany tekst jest rozszerzoną wersją wykładu z 1 lutego 1928 roku, który Kelsen wygłosił w berlińskim oddziale Towarzystwa Kantowskiego. Główna część ustnego wywodu nie została zmieniona. Szerzej przedstawiono fragmenty o teoretycznoprawnym charakterze; aby uzyskać ostrzejszy kontrast wobec teorii prawa naturalnego, dokładniej opracowano zagadnienie pozytywizmu prawniczego i jego podstaw filozoficznych.

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się