Kursy angielskiego dla adwokatów

Zapraszamy na kurs języka angielskiego dedykowany dla adwokatów. Dlaczego warto uczestniczyć w tym kursie? Zajęcia nie są prowadzone z podręczników lecz przygotowywane są na bazie rzeczywistych dokumentów zgodnie z Państwa indywidualnymi potrzebami. W ten sposób można opanować język prawniczy, biznesowy i finansowy nawet przy zupełnie podstawowej znajomości angielskiego. Przede wszystkim, omawiamy prawo polskie w języku angielskim. Na każdych zajęciach ćwiczymy konwersację – nie ważne jak się mówi, najważniejsze żeby się porozumieć. A co najważniejsze, otrzymują Państwo gotowe dokumenty prawne w języku angielskim jak również praktyczne opracowania jak rozmawiać i negocjować z klientami, które mogą okazać się bardzo przydatne w Państwa praktyce zawodowej. Bezpłatne sprawdzenie angielskiej wersji strony internetowej dla osób, które ukończą kurs ( 2 semestry) - tłumaczenie własne a nie zlecone. Zajęcia w ORA : wtorki, godz. 17:30

Opłata: 50zł/miesiąc (4 x 1,5h)

Pierwsze zajęcia: 19 września, godz.17:30

Moje propozycje na pierwszy semestr: ustalanie stawek, umowa o reprezentację, pełnomocnictwa, umowy, spółki z oo i/lub spółki akcyjne, przedstawicielstwa.

Więcej informacji : Teresa Korde tel. 600 288 113 lub 530 626 156

English course for attorneys– now enrolling. Why should you participate? We do not study books - the classes are prepared based on actual documentsaccording to your individual needs. This way you can master legal, business and financial English even with basic knowledge of the language.Primarily, we discuss Polish law in English. At each class we practise conversation – it’s not important how you speak, the most important thing is to communicate. And what’s most essential, you get ready-to-use legal documents, as well as practical manuals how to speak and negotiate with clients which can come in handy in your legal practice. The English version of your website corrected free of charge provided it is your own translation and you complete the course (two semesters).Classes held at ORA : every Tuesday at 5:30 p.m.

Fee: PLN 50/month (4 x 1.5h)

Course starts on the 19th September

Suggestions for the first semester: attorney’s fees, representation agreements, power of attorney, Contract Law , Limited Liability Company and/or Joint Stock Company, Representative Office. For more info call Teresa Korde under 600 288 113 or 530 626 156

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się