Skład Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach

Dziekan Izby Adwokackiej w Katowicach: adw. Roman Kusz
Prezes Sądu Dyscyplinarnego:  adw. Tadeusz Hassa
Rzecznik Dyscyplinarny: adw. Marcin Nowak
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: adw. Paweł Ciemniewski

 

Członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej:

 1. Adw. Andrzej Dzięcioł - Wicedziekan ORA
 2. Adw. Grzegorz Kopeć – Wicedziekan ORA
 3. Adw. Anna Barczyk – Skarbnik ORA
 4. Adw. Marta Imiołczyk - Porębska – Sekretarz ORA
 5. Adw. Leszek Cholewa
 6. Adw. Jerzy Pinior
 7. Adw. Stefan Skrzypczak
 8. Adw. Damian Tomanek
 9. Adw. Rafał Stęchły
 10. Adw. Łukasz Chmielniak
 11. Adw. Marek Kozielski
 12. Adw. Magda Jasiewicz
 13. Adw. Marcin Szulik
 14. Adw. Bartłomiej Jakubczyk
 15. Adw. Paweł Koehler

 

Sędziowie Sądu Dyscyplinarnego:

 1. Adw. Bielawski Zbigniew
 2. Adw. Kula Urszula
 3. Adw. Dudek Janina
 4. Adw. Kamiński Mirosław
 5. Adw. Kamiński Stefan
 6. Adw. Klaus Jadwiga
 7.  Adw. Kokoszka Agnieszka
 8. Adw. Korczyk Michał
 9. Adw. Kosiński Artur
 10. Adw. Kowalski Tomasz
 11. Adw. Krajcer Eugeniusz
 12. Adw. Krasuska –Terrillon
 13. Adw. Krawczyk Aneta
 14. Adw. Lekston Małgorzata
 15. Adw. Machecki Rafał
 16. Adw. Pęcherek Tadeusz
 17. Adw. Prochot Jerzy
 18. Adw. Przyjemski Piotr
 19. Adw. Sarnowicz –Gąska Justyna
 20. Adw. Wawrzyńczyk Zbigniew

 

Zastępcy Sądu Dyscyplinarnego:

 1. Adw. Pelc Martyna
 2. Adw. Pinior Aleksandra

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. Kostrzewa Adam
 2. Krajewska –Grimm Magdalena
 3. Mochnacki Andrzej
 4. Otrębska –Zięba Joanna 
 5. Przybysz Rafał

 Zastępcy Członków Komisji Rewizyjnej:

 1. Mura Leszek

Delegaci na Krajowy Zjazd Adwokatury:

 1. Adw. Roman Kusz
 2. Adw. Andrzej Dzięcioł
 3. Adw Grzegorz Kopeć
 4. Adw. Tadeusz Hassa
 5. Adw. Leszek Cholewa
 6. Adw. Anna Barczyk
 7. Adw. Henryk Stabla
 8. Adw. Jerzy Pinior
 9. Adw. Stefan Skrzypczak
 10. Adw. Grzegorz Jaworski
 11. Adw. Łukasz Chmielniak
 12. Adw. Paweł Ciemniewski
 13. Adw. Michał Synoradzki
 14. Adw. Marek Kozielski
 15. Adw. Andrzej Dąbrowski
 16. Adw. Magda Jasiewicz
 17. Adw. Przemysław Stęchły
 18. Adw. Ewa Czarnynora
 19. Adw. Stanisław Czarnynoga
 20. Adw. Rafał Stęchły
 21. Adw. Bartłomiej Jakubczyk
 22. Adw. Bartłomiej Piotrowski
 23. Adw. Justyna Sarnowicz - Gąska
Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się