Zaproszenie na seminarium eksperckie w sprawie praktyki zwolnienia z tajemnicy adwokackiej (i radcowskiej) - 14 marca 2018 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Naczelna Rada Adwokacka
Helsińska Fundacja Praw Człowieka


zapraszają na seminarium eksperckie

w sprawie praktyki zwolnienia z tajemnicy adwokackiej (i radcowskiej)

14 marca 2018 r., godz. 10.00 – 15.00
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, ul. Długa 23/25, Warszawa


Cel konferencji

Poznanie przyczyn zwalniania z tajemnicy adwokackiej i radcowskiej w postępowaniu karnym. Zastanowienie się nad tym, czego bronimy – czym w istocie jest tajemnica adwokacka i radcowska oraz jaki ma zakres przedmiotowy. Określenie sposobu działania mającego na celu wsparcie adwokata w procedurze zwolnienia z tajemnicy. Stworzenie w oparciu o dobre praktyki i doświadczenia rad adwokackich procedury postępowania oraz zaszczepienie jej w samorządach adwokackich i radcowskich. Prowadzenie monitoringu działań ustawodawcy dotyczących ograniczania tajemnicy zawodowej adwokata, radcy prawnego.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia:
j.rudnicka@brpo.gov.pl
tel. 22 55 17 810

PROGRAM

09:30 – 10:00 rejestracja uczestników

10:00 – 10:40 otwarcie seminarium

 • Stanisław Trociuk, Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Jacek Trela, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej
 • Prof. dr hab. Piotr Kardas, Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej
 • Dr Piotr Kładoczny, Sekretarz Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka


10:40 – 11:10 Omówienie przypadków uchyleń tajemnicy adwokackiej (radcowskiej)

 • Anisa Gnacikowska (NRA)
 • Katarzyna Wiśniewska, Marcin Wolny (HFPC, ORA Warszawa)
 • Case study: jak zachowują się adwokaci, jak przebiega postępowanie, w ilu przypadkach dochodzi do zwolnienia?
 • Jak wygląda postępowanie dotyczące zwolnienia z tajemnicy?


11:10 – 11:30 Zakres przedmiotowy tajemnicy adwokackiej (radcowskiej)

 • Dr Wojciech Marchwicki (ORA Warszawa)
 • Próba odpowiedzi na pytanie, czego bronimy – czym w istocie jest tajemnica adwokacka i radcowska oraz jaki ma zakres przedmiotowy.


11:30 – 11:45 Najnowsze działania ustawodawcy zmierzające do ograniczenia tajemnicy adwokackiej (radcowskiej) i ich konsekwencje.

 • Marcin Mrowicki (BRPO, ORA Łódź)


11:45 – 12:00 przerwa kawowa

12:00 – 12:15 Otwarcie części roboczej seminarium

 • Dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich


12:15 – 12:35 Wsparcie adwokata w procedurze zwolnienia z tajemnicy adwokackiej przez radę adwokacką (izbę radcowską)

 • Mikołaj Pietrzak (ORA Warszawa)
 • Wskazanie mechanizmu i dobrych praktyk wypracowanych przez Warszawską Izbę Adwokacką


12:35 – 14:45 Część robocza - stworzenie w oparciu o dobre praktyki i doświadczenia rad adwokackich procedury postępowania oraz zaszczepienie jej w samorządach adwokackich i radcowskich.

14:45 – 15:00 podsumowanie konferencji

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się