Warszawa: wykład nt. zwalczania handlu ludźmi 18 stycznia

Wykład Tatiany Kotlyarenko - Human Rights issues and Human Trafficking from the perspective of ODIHR - odbędzie się 18 stycznia w siedzibie ORA w Warszawie. Na spotkanie zapraszają adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan wraz z Komisją ds. Współpracy z Zagranicą oraz Sekcją Praw Człowieka przy ORA w Warszawie.

Tatiana Kotlyarenko posiada dyplom Columbia Univeristy, jest doradcą ds. problematyki zwalczania handlu ludźmi w ODIHR. Poprzednio Tatiana założyła i była dyrektorem wykonawczym Przymierza Prewencyjnego - Afryki Zachodniej (EPAWA), organizacji pozarządowej z siedzibą w Ghanie, która przez dziewięć lat znajdowała się na czele walki z handlem ludźmi w Ghanie i na obszarze Afryki Zachodniej. W pierwszych trzech miesiącach istnienia EPAWA była odpowiedzialna za ogólnokrajową kampanię przeciwdziałającą handlowi ludźmi przeciwko Red Card podczas Pucharu Narodów Afryki 2008. Uczestniczyła w ratowaniu 60 dziewcząt z domu dziecka "Soldier Bar", budząc lokalną oraz międzynarodowa świadomość problemu komercyjnego wykorzystywania seksualnego dzieci w Ghanie. Ma rozległe międzynarodowe doświadczenie i wyspecjalizowała się w planowaniu i wdrażaniu projektów we współpracy z instytucjami rządowymi, społeczeństwem obywatelskim i agencjami ONZ. W trakcie spotkania Tatiana Kotlyarenko podzieli się swoim doświadczeniem dotyczącym ochrony praw człowieka z perspektywy ODIHR. Jak wskazuje, zwalczanie handlu ludźmi wymaga multidyscyplinarnego, międzysektorowego podejścia, angażującego wszystkie odpowiednie podmioty z rządu i społeczeństwa obywatelskiego.

ODIHR jest instytucją praw człowieka należącą do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). OBWE, do której należy 57 państw członkowskich, wspólnie obejmujących region od Vancouver po Władywostok. ODIHR jest jedną z głównych organizacji praw człowieka na świecie. ODIHR prowadzi aktywną działalność w Europie, na Kaukazie, w Azji Centralnej i Ameryce Północnej. Siedziba ODIHR mieści się w Warszawie. Biuro działa na rzecz wspierania idei demokratycznych

Wykład rozpocznie się o godz.18 w sali im. Henryka Krajewskiego w siedzibie ORA w Warszawie. 

Prosimy o zapisywanie się na wydarzenia poprzez wysłanie wiadomości na adres: international@ora-warszawa.com.pl

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się