Spotkanie Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Spotkanie Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

W dniu 27 marca 2018 roku odbyło się pierwsze spotkanie w nowej prezydencji Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego pod przewodnictwem Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach – adwokata Romana Kusz.

W zebraniu Forum wzięły udział delegacje 10 zawodów zaufania publicznego, tj. adwokatów, radców prawnych, lekarzy, pielęgniarek i położnych, lekarzy weterynarii, farmaceutów, inżynierów budownictwa, architektów, rzeczników patentowych, doradcy podatkowi. W skład delegacji wchodzili przede wszystkim członkowie poszczególnych samorządów zajmujący się kształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Tematem spotkania była droga zawodowa absolwentów studiów uniwersyteckich oraz innych szkół wyższych w dochodzeniu do wykonywania wolnego zawodu, kształcenie adeptów przez samorządy zawodów zaufania publicznego i doskonalenie zawodowe realizowane przez samorządy.

Każda delegacja zabrała obszerny głos w dyskusji, albowiem problem kształcenia, doskonalenia zawodowego, szkolenia przyszłych kadr pozostaje częścią wspólną dla wszystkich członków Forum.

Kolejny termin Forum ostał wskazany przez Przewodniczącego na dzień 12 czerwca 2018 roku. Spotkanie będzie miało miejsce w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się