Sprawozdanie z przebiegu konferencji FBE w Hadze w dniach 1-3 czerwca 2017 roku

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z przebiegu konferencji FBE w Hadze w dniach 1-3 czerwca 2017 roku.

Powołanie komisji przy ORA Katowice

Uchwałami Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach zostały powołane przy tej Radzie m.in. następujące komisje:

 1. do spraw Ochrony Prawnej,
 2. do spraw Integracji,
 3. do spraw Komunikacji Wewnętrznej,
 4. do spraw Wizerunku Zewnętrznego,
 5. do spraw Sportu,
 6. do spraw Kultury,
 7. Edukacji Prawnej i Kontaktu ze Szkołami Wyższymi,
 8. Zagranicznej,
 9. do spraw Kontaktów z Izbą Wiedeńską.

 

ORA w Katowicach powołała również dwa koła:

 1. Seniorów,
 2. Przyjaciół Czworonogów.

Mając na uwadze coraz liczniejszą społeczność adwokacką Izby Adwokackiej w Katowicach, zasadnym jest powołanie wyżej wymienionych Komisji i kół celem realizowania nie tylko bieżących zadań nałożonych obowiązującymi przepisami na Adwokaturę, lecz również wewnętrzną integrację jej członków jak i ściślejszą i bardziej owocną współpracę z innymi środowiskami, nie tylko prawniczymi.

W związku z powyższym, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej wraz z członkami ORA zapraszają do zaangażowania się w prace i współpracy w ramach w/w komisji i kół Kolegów i Koleżanki Adwokatów czynnie wykonujących zawód adwokata.

Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko, adres siedziby zawodowej wraz ze wszelkimi danymi do kontaktu oraz wskazaniem nazwy wybranej komisji lub/i koła proszę przesyłać na adres e-mailowy sekretariat@adwokatura.katowice.pl .

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się