Z naszej Izby

Śląskie Forum Mediacji i Arbitrażu

Śląskie Forum Mediacji i Arbitrażu

Konferencja poświęcona arbitrażowi i mediacji, a rozpoczęta otwarciem ŚLĄSKIEGO CENTRUM MEDIACJI I ARBITRAŻU odbyła się 17 października 2014 r. na Uniwersytecie Śląskim.

Wśród licznie zgromadzonych byli m.in. wiceminister gospodarki Mariusz Haładyj, Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej Gościniak, przedstawiciele świata nauki i biznesu.
Śląską Palestrę reprezentowali wicedziekani mec. Grzegorz Kopeć i mec. Roman Kusz, Prezes Sądu Polubownego przy ORA w Katowicach, mec.Paweł Mały, Dyrektor Ośrodka Mediacyjnego przy ORA w Katowicach, mec. Adam Sornek, zaś w panelu dyskusyjnym udział wzięli mec. Tomasz Tarski oraz mecenas Maciej Juźków.

Więcej...

Koło Przyjaciół Czworonogów

Koło Przyjaciół Czworonogów działające przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach zaprasza w dniu 4 listopada 2014r. o godzinie 17.30 na wykład dr hab. Tomasza Pietrzykowskiego i dr Agnieszki Bielskiej – Brodziak, opiekuna Koła Naukowego Praw Zwierząt WPiA UŚ.

Więcej...

Obowiązkowe szkolenie dla adwokatów – październik/listopad 2014 roku

Szanowni  Państwo,

W związku z faktem, iż w dniu 01.07.2015r. wchodzi w życie nowelizacja kodeksu postępowania karnego, które wprowadza szereg istotnych zmian, rozpoczynamy cykl wykładów poświeconych procedurze karnej.

We wskazanych poniżej terminach będą przeprowadzone dwa wykłady, które poprowadzą:

 I. Adw. dr hab. Monika Zbrojewska – sekretarz Ośrodka Badawczego Adwokatury przy   NRA

Tematem I  wykładu będą :

Zmiany w kpk  w zakresie postępowania przed sądem I- instancji

oraz

II. Pan  Marek Wolski  - senior konsultant IBBC Południe

 Tematem II wykładu będzie:

Rola podmiotu wspomagającego obrońcę lub pełnomocnika w gromadzeniu i weryfikacji dowodów w postępowaniu w karnym w świetle nowelizacji procedury karnej wprowadzonej ustawą z dnia 27 września 2013r.

Więcej...

MULTIKARNET OK SYSTEM

Multikarnet OK SYSTEM - oferta dla adwokatów i aplikantów Izby Adwokackiej w Katowicach

Izba Adwokacka w Katowicach dzięki zaangażowaniu aplikantki adwokackiej Magdaleny Wojdyło, aplikanta adwokackiego Piotra Halickiego, aplikanta adwokackiego Piotra Urlika, podpisała umowę zakupu Multikarnetów OK.

Izba Adwokacka w Katowicach umożliwia nabycie adwokatom oraz aplikantom adwokackim multikarnetów OK System. Multikarnet pozwala Państwu korzystać ze wszystkich dostępnych obiektów sportowo - rekreacyjnych  na terenie CAŁEGO KRAJU.

W celu złożenia zamówienia należy wypełnić załączony formularz i przesłać go na adres mailowy: multipakiet@adwokatura.katowice.pl

ZAMÓWIENIA PRZYJMUJEMY DO 10 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA NA MIESIĄC NASTĘPNY.

Więcej...

ORA w Katowicach przeciwko przyznaniu radcom prawnym statusu obrońcy

Na posiedzeniu w dniu 25 wrzesnia 2014r. , Okregowa Rada Adwokacka w Katowicach podjęłą uchwałę odnoszącą się do kwestii konstytucyjności przyznania radcom prawnym uprawnień do występowania w procesie karnym w charakterze obrońcy...

Więcej...

Inauguracja roku akademickiego na WPiA UŚ

Inauguracja roku akademickiego na WPiA UŚ

2 października 2014 roku odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiegow Katowicach.
 
Oprócz znakomitości świata nauki, posłów, przedstawicieli samorządów, na uroczystość przybył Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, który otworzył wystawę poświęconą pamięci profesora Waleriana Pańko. Odebrano ślubowanie od nowych studentów, a później "pożegnano"absolwentów, wyróżniając nagrodami najlepszych z nich. Wykład inauguracyjny wygłosiła RPO Profesor Irena Lipowicz.

Śląską Palestrę reprezentowali wicedziekani: Grzegorz Kopeć i Roman Kusz.

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się