Z naszej Izby

Edyta Tomaszko

Informacja

Z żalem i wielkim smutkiem zawiadamiamy, że dnia 17 stycznia br. zmarła Pani Edyta Tomaszko.

Pani Edyta całe swoje zawodowe życie związała z Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach. W Radzie przepracowała prawie 50 lat!

Pogrzeb Pani Edyty odbędzie się dnia 21 stycznia (sobota) o godz. 12.00 w kościele Św. Szczepana w Katowicach – Boguciach.

Więcej...

Sprawozdanie z wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego - Komunikat

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 grudnia 2015r, w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu „ O doskonaleni zawodowym adwokatów”,

Adwokaci objęci obowiązkiem doskonalenia zawodowego są zobligowani , w terminie do końca  lutego każdego roku, złożyć sprawozdanie o wykonaniu obowiązku doskonalenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Więcej...

Zabawa i Bal karnawałowy!

W tym roku wyjątkowy karnawał: dla każdego wybór! Zabawa karnawałowa w ostatni piątek karnawału lub Bal Karnawałowy w ostatnią sobotę karnawału.

Szczegóły na załączonych plakatach.!

Oczywiście można się bawić i tu i tu https://www.facebook.com/images/emoji.php/v6/fb7/1/16/1f917.png

Ilość miejsc niestety jest ograniczona. Decyduje tradycyjnie kolejność zgłoszeń!

Więcej...

Uroczyste ślubowanie aplikantów adwokackich

Uroczyste ślubowanie aplikantów adwokackich

W dniu 29.12.2016 r. w przepięknej sali Sejmu Śląskiego odbyło się uroczyste ślubowanie siedemdziesięciu trzech aplikantów adwokackich. Uroczysty nastrój podkreślała już sama sala i jej wystrój. Sala ta znajduje się w gmachu Sejmu Śląskiego, który został zbudowany w okresie międzywojennym. Ten modernistyczny gmach był wzorcem dla sali Sejmu II RP. Przypomnieć należy, że budynek został poświęcony 5 maja 1929 r. przez biskupa Arkadiusza Lisieckiego, a w uroczystości uczestniczył Prezydent II RP Ignacy Mościcki.

Więcej...

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Katowicach

28 grudnia br. na portalu internetowym onet.pl ukazała się artykuł red. Piotra Halickiego

pt.” Adwokat działał w mafii. Reakcja ministra Ziobry” , w którym pojawiły się informacje wymagające sprostowania. Przede wszystkim wskazać należy , że w dniu 19 grudnia 2016 r., Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Katowicach wszczął z urzędu postępowanie dyscyplinarne wobec adw. Tomasza W., o czym został niezwłocznie zawiadomiony Minister Sprawiedliwości. Ponadto Rzecznik Dyscyplinarny podjął wszelkie niezbędne czynności zmierzające do ustalenia okoliczności popełnienia deliktu dyscyplinarnego przez wskazanego adwokata. Jedną z tych czynności było bezzwłoczne wystąpienie do właściwej Prokuratury z wnioskiem o wgląd w akta sprawy w zakresie, w jakim jest to niezbędne do prowadzenia postępowania dyscyplinarnego. Podjęte czynności, zwłaszcza zaś niezwłoczność reakcji dowodzą, iż Adwokatura wywiązuje się właściwie z zadań stawianych przed nią jako Samorządem zawodu zaufania publicznego, a efektywność i intensywność podejmowanych działań świadczą o należytej reakcji w sprawach, w których istnieje podejrzenie naruszenia przepisów prawa przez jej członków. Jest to kolejny przykład wskazujący, iż przewidziane ustawowo mechanizmy postępowań dyscyplinarnych funkcjonują prawidłowo, gwarantując realizację ich zadań określonych ustawowo.

Więcej...

Wysokość opłaty za szkolenie na rok szkoleniowy 2017

Informujemy, że  opłata roczna za szkolenie aplikantów za rok szkoleniowy 2017 wynosi 5 200,00 zł.

Opłatę należy wpłacić na rachunek nr
86 1020 2313 0000 3902 0318 8620

w terminie do dnia 31.01.2017r.

Składkę korporacyjną w wysokości 240,00 zł należy wpłacić jednorazowo do dnia 31.03.2017r. na rachunek:
56 1020 2313 0000 3802 0194 4990

Wpłat można również dokonywać w kasie Izby.

 

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się