Z naszej Izby

O potrzebie systematyzacji wysokości zadośćuczynień – debata w Sejmie

O potrzebie systematyzacji wysokości zadośćuczynień – debata w Sejmie

O skutkach braku ujednolicenia stawek wysokości zadośćuczynienia rozmawiano25 maja w Sejmie, podczas konferencji naukowej, w której wzięli udział adwokaci, radcowie prawni, sędziowie i prokuratorzy oraz przedstawiciele Polskiej Izby Ubezpieczeń. Była to też okazja do zaprezentowania publikacji autorstwa dr. Józefa Zycha „Dochodzenie zadośćuczynienia w polskim systemie prawnym (doktryna i orzecznictwo)".

Więcej...

Dochodzenie zadośćuczynienia w polskim systemie prawnym

25 maja br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbędzie się konferencja na temat: „Dochodzenie zadośćuczynienia w polskim systemie prawnym (doktryna i orzecznictwo sądowe)”.

Więcej...

Zaproszenie na konferencję dotyczącą zmian legislacyjnych w k.p.k. i k.p.c.

„Najnowsze zmiany legislacyjne, szczególnie w k.p.k. i k.p.c” to temat konferencji organizowanej przez Ośrodek Badawczy Adwokatury im. adw.  W. Bayera, Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Więcej...

Obrońca i pełnomocnik w nowym modelu procesu karnego –szkolenie

Obrońca i pełnomocnik w nowym modelu procesu karnego –szkolenie

W miniona sobotę 25 kwietnia w auli Domu Lekarza w Katowicach  odbyło się szkolenie zawodowe adwokatów poświęcone roli obrońcy i pełnomocnika w nowym modelu procesu karnego.

Szkolenie przeprowadzili sędziowie Sądu  Najwyższego SSN Andrzej Siuchnuński, SSN Andrzej Ryński oraz SSN Jarosław Matras. Szkolenie przeprowadzono w trzech blokach tematycznych : postepowanie przygotowawcze, przed sądem I instancji, postępowanie odwoławcze oraz postepowanie kasacyjne i wznowieniowe.

Więcej...

24 kwietnia 2015r. – II edycja Śląskiej Konferencji Medyczno - Prawnej

24 kwietnia 2015r. – II edycja Śląskiej Konferencji Medyczno - Prawnej

24 kwietnia 2015r. już po raz drugi Prawnicy i Medycy spotkali się na wspólnie zorganizowanej Śląskiej Konferencji Medyczno -Prawnej. Konferencja odbyła się na terenie kampusu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w Katowicach - Ligocie.

Do udziału w Konferencji zaproszono znakomitych Gości, w tym Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Igora Radziewicza-Winnickiego, Wicemarszałek Województwa Śląskiego Panią Aleksandrę Skowronek, Panią Ewę Momot Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz wielu znanych uczonych-profesorów prawa i medycyny. Konferencję honorowym patronatem objął Prezes NRA Mecenas Andrzej Zwara.

fot. Wojciech Koszowski

Więcej...

NRA zaskarżyła do TK zmiany przepisów o radcach prawnych

Naczelna Rada Adwokacka złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, kwestionując przepisy ustawy o radcach prawnych w  brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 27 września 2013 roku o zmianie ustawy kpk  oraz niektórych innych ustaw. W tej sprawie NRA reprezentowana jest przez pełnomocników: adw. prof. dr hab. Piotra Kruszyńskiego, adw. dr Michała Synoradzkiego i  adw. Romana Kusza.

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się