Z naszej Izby

Szkolenie zawodowe – wykład SSR dr Łukasza Zamojskiego.

W minioną sobotę, 18 lutego br.odbyło szkolenie zawodowe dla adwokatów, poświęcone zmianom w kodeksie postepowania cywilnego, które weszły w życie 8 września 2016. Była to pierwsza część szkolenia i swym zakresem obejmowała postępowanie rozpoznawcze, postępowania odrębne i postępowania nieprocesowe.

Więcej...

Konkurs Krasomówczy – eliminacje izbowe

W dniach 20 i 21 lutego br. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach odbywały się eliminacje Konkursu Krasomówczego. W naszej Izbie w eliminacjach wzięło udział blisko 120 aplikantów adwokackich ze wszystkich roczników. Niektórzy aplikanci po raz drugi brali udział w eliminacjach.

Więcej...

Sekcje tematyczne

Szanowni Państwo,

pragnę poinformować, że zgodnie z § 14 Regulaminu organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich, przyjętego Uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 stycznia 2016r. Nr 55/2016, Okręgowa Rada Adwokacka może powołać stosowne sekcje tematyczne. Przedmiotem działania sekcji tematycznych jest propagowanie oraz pogłębianie wiedzy, a także doświadczeń zawodowych członków sekcji w określonych dziedzinach prawa. Sekcje tematyczne będą powoływane przez Okręgową Radę Adwokacką z jej inicjatywy lub na wniosek 30 członków Izby.

Więcej...

Komunikat Nr 2

Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2017 roku.

Informacja o przebiegu egzaminu
adwokackiego w 2017 roku

 

Więcej...

Komunikat nr 1

Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2017 roku, dla osób przystępujących do egzaminu adwokackiego w dniach 28-31 marca 2017 r.

Stosownie do treści § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego

Więcej...

Szkolenie dla adwokatów

Szanowni  Państwo,

realizując obowiązek  doskonalenia zawodowego adwokatów,  Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach organizuje w dniu 18 lutego  br. (sobota) szkolenie dla adwokatów, którego tematem przewodnim będą –

„Zmiany w kodeksie cywilnym oraz w kodeksie postępowania cywilnego w zakresie postępowania rozpoznawczego, postępowań odrębnych i postępowania nieprocesowego wchodzące w życie z dniem 8 września 2016 r.”

Szkolenie dobędzie się w Auli Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a w godzinach od 10.00 do 15.00.

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się