LEX Aplikant Standard

BEZPŁATNY PROGRAM DLA APLIKANTÓW

LEX APLIKANT STANDARD

Z akcji wyłączone są osoby, które otrzymały zaświadczenie o odbyciu aplikacji.

LEX Aplikant Standard to bezpłatny dostęp do przepisów, orzecznictwa i linii orzeczniczych, tez z piśmiennictwa i glos, wzorów dokumentów. LEX Aplikant Standard jest rozszerzony o rozwiązania ułatwiające naukę, w tym Alerty i nowe funkcjonalności, jak LEX Aktówka Premium. LEX Aplikant Standard to niezbędny program na każdym etapie przygotowywania się do wybranego zawodu prawniczego.

Własna baza wiedzy

LEX Aktówka Premium pozwala na tworzenie własnej bazy wiedzy składającej się zarówno
z dokumentów znalezionych w LEX, jak i własnych materiałów np. notatek i nagrań z wykładów, pytań egzaminacyjnych, zdjęć i skanów.

 Udostępnianie – wspólna nauka

W LEX Aktówka Premium można udostępniać własną bazę oraz korzystać z baz udostępnianych przez innych aplikantów posiadających LEX Aplikant Standard, co umożliwia wspólną naukę i dzielenie się wiedzą.

Dzięki Alertom szybko można dowiedzieć się o zmianach w przepisach wymaganych na kolokwium.

Akty prawne

Dz.U. M.P.:
Ponad 150 tyś

UE:
Ponad 212 tyś

resortowe:
Blisko 50 tyś

korporacyjne:
ponad 5,5 tyś

Pomniki prawa:
Ponad 30

Orzeczenia

orzeczenia sądów krajowych

Ponad 1.7 mln

orzeczenia UE:
Blisko 70 tyś

orzeczenia administracji:
Ponad 66 tyś

Wzory

Ponad 25 tyś wzorów

Tezy i Glosy

Największa baza glos na rynku!

Ponad 7 tyś glos

Linie orzecznicze

Ponad 2 tyś ze wszystkich dziedzin prawa

Nowe funkcjonalności

w tym LEX Aktówka Premium

 

LEX Aplikant Standard – płatny dostęp

Tematyczne moduły płatne oferowane na okres odnawialny 1 miesiąca do 31 grudnia 2018 r.

Pakiet Prawo Cywilna dla Aplikanta – 50 zł brutto / miesiąc

Pakiet Prawo Karne dla Aplikanta – 50 zł brutto / miesiąc

Pakiet Prawo Pracy dla Aplikanta– 50 zł brutto / miesiąc

Pakiet Prawo Publiczne dla Aplikanta – 50 zł brutto / miesiąc

Więcej informacji znajduje się na http://www.produkty.lex.pl/aplikant

 

 

LEX Monografie

LEX Komentarze

LEX Navigator

Prawo Cywilna

dla Aplikanta

Zbiór ponad 900 monografii obejmujący metodyki oraz kazusy autorstwa m.in.:

 • Zając Agata, Prawo cywilne. Spadki. Kazusy. WK 2016.

 • Manowska Małgorzata, Postępowanie cywilne. Kazusy. WK 2016.

 • Pietrzkowski Henryk, Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych. WK 2017;

Blisko 900 komentarzy autorstwa największych autorytetów m.in.:

 • prof. dr hab. Andrzej Kidyba,

 • prof. dr hab. Andrzej Jakubecki,

 • prof. dr hab. Małgorzata Pyziak-Szafnicka

Ponad 1100 procedur z prawa cywilnego m.in.:

 • Wniesienie apelacji

 • Badanie dopuszczalności apelacji przed sądem pierwszej instancji ze względu na wymagania formalne

 • Zmiana powództwa w postępowaniu apelacyjnym

Prawo Karne

dla Aplikanta

Zbiór ponad 300 monografii obejmujący metodyki oraz kazusy autorstwa m.in.:

 • Cempura Aleksandra, Kasolik Anna, Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych. WK 2016;

 • Kurowski Krzysztof, Zgoliński Igor, Prawo karne. Prawo karne skarbowe. Kazusy z rozwiązaniami. WK 2016.

 • Zagrodnik Jarosław, Metodyka pracy obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych i karnych skarbowych. WK 2016;

Ponad 700 komentarzy autorstwa największych autorytetów m.in.

 • Prof. dr hab. Lech K. Paprzycki,

 • prof. dr hab. Tomasz Grzegorczyk,

 • prof. dr hab. Marek Mozgawa

Blisko 600 procedur z prawa karnego m.in.:

 • Złożenie wniosku o ściganie

 • Dostęp do akt postępowania przygotowawczego stron, obrońców, pełnomocników i przedstawicieli ustawowych

 • Przywrócenie terminu

Prawo Pracy

dla Aplikanta

Ponad 200 monografii obejmujący metodyki oraz kazusy autorstwa m.in.:

 • Góral Z. (red.), Piszczek A., Stefański K., Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, WKP 2017

 • Florek L. (red.), Powszechne a szczególne prawo pracy, WK 2016

 • Bigaj A., Prawo do urlopu wypoczynkowego, LEX 2015

Blisko 500 komentarzy autorstwa największych autorytetów m.in.:

 • dr Kazimierz Jaśkowski

 • Józef Iwulski,

 • prof. dr hab. W. Santera

Blisko 600 procedur z prawa pracy m.in.: 

 • Okresy wypowiedzenia umów o pracę na czas określony

 • Ochrona wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia

 • Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony przez pracodawcę

Prawo Publiczne

dla Aplikanta

Zbiór ponad 700 monografii obejmujący metodyki oraz kazusy autorstwa m.in.:

 • Adamiak B., Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym, LEX 2014

 • Tarno J.P. (red.), Bąkowski T. (red.), Prawotwórstwo sądów administracyjnych, LEX 2015

 • Suwaj R., Sądowa ochrona przed bezczynnością administracji publicznej, LEX 2014

Ponad 1000 komentarzy autorstwa największych autorytetów m.in.:

 • Prof. dr hab. Andrzej Wróbel,

 • dr hab. prof. nadzw. Małgorzata Jaśkowska,

 • prof. dr hab. Hubert Izdebski

Blisko 700 procedur z prawa publicznego m.in.:

 • Wznowienie postępowania administracyjnego na żądanie strony

 • Przeprowadzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

 • Postępowanie w sprawie wyłączenia rzeczy spod egzekucji w egzekucji należności pieniężnych

 

adw. Grzegorz Kopeć
wicedziekan ORA w Katowicach

 

 


Załączniki:

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się