Komunikat dla osób , które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego i chcą ubiegać się o wpis na listę adwokatów

Wszyscy zdający, którzy uzyskali pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego i chcą ubiegać się o wpis na listę adwokatów na najbliższym posiedzeniu Rady Adwokackiej tj.

11 maja 2017r.

Proszeni są o składanie wymaganych dokumentów  w głównym Sekretariacie Rady Adwokackiej ( I –wsze piętro) do dnia 10 maja 2017r.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wpis na listę adwokatów.
  2. Kwestionariusz osobowy.
  3. Życiorys ( opisowy lub cv – własnoręcznie podpisany).
  4. Zdjecia 3 szt. (do dowodu osobistego – aktualne o wymiarach 35x45 mm.).
  5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
  6. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego , opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jego złożeniem.
  7. Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego – dotyczy osób urodzonych  do dnia 01.08.1972r.

 

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się