Informacja dla aplikantów adwokackich po egzaminie adwokackim - WAŻNE

Termin najbliższego posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach w sprawie procedowania wpisów na listę adwokatów Izby katowickiej ustalony został na dzień 10 maja 2018r.

Ubiegający się o wpis w tym terminie proszeni są o złożenie do dnia 9 maja 2018r. następujących dokumentów:

  1. Wniosku o wpis na listę adwokatów,
  2. kwestionariusza osobowego - 1 egz. /adwokaci/pliki do pobrania/,
  3. życiorysu - 1 egz.,
  4. zdjęć - 3 szt. do dowodu osobistego (aktualne, wyraźne, o wymiarach 35x45mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy) lub do paszportu,
  5. oświadczenia o pełni praw publicznych i zdolności do czynności prawnych.
  6. aktualnej informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego – jednocześnie wskazuje się, ze wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z KRK” nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na stronie internetowej pod adresem: https://ekrk.ms.gov.pl/erp-web,
  7. ewentualnie informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego ( jeżeli dotyczy).

Do wniosku o wpis na listę adwokatów nie trzeba dołączać uchwały o pozytywnie zdanym egzaminie, ponieważ jej odpis znajduje się w aktach osobowych.

Uzyskanie wpisu na posiedzeniu w dniu 10 maja br. dotyczy wszystkich tych aplikantów adwokackich , którzy chcą wziąć udział w uroczystym ślubowaniu zaplanowanym na dzień 29 czerwca 2018r.

Osoby przystępujące do egzaminu adwokackiego po aplikacji adwokackiej składają wniosek do rady adwokackiej właściwej ze względu na miejsce odbywania aplikacji adwokackiej, a w przypadku osoby, o której mowa w art.66 ust.2, ze względu na miejsce zamieszkania.

Aplikant adwokacki zostaje skreślony z listy aplikantów po wpisie na listę adwokatów lub po upływie roku od zakończenia aplikacji adwokackiej wskazanym w zaświadczeniu.

W miesiącu następującym po dacie uprawomocnienia się uchwały o wpisie, osoby wpisane znajdują się na liście adwokatów nie wykonujących zawodu i zobowiązane są do opłacania składki korporacyjnej.( np. uchwała uprawomocni się w czerwcu osoba wpisana od 1 lipca znajduje się na liście adwokatów nie wykonujących zawodu itd.).

Wróć

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się