Z naszej Izby

Zaproszenie na spotkanie Komisji ds. Sportu i Integracji.

Zaproszenie na spotkanie Komisji ds. Sportu i Integracji

W dniu 9 czerwca 2016 roku uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach zostały powołane m.in. : Komisja do spraw Sportu oraz Komisja do spraw Integracji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Komisje - w kolejnych czterech latach swego działania - będą wspierać środowisko adwokackie naszej Izby w aktywności sportowej, zarówno lokalnej, jak i ogólnopolskiej, jak również będą podejmować działania zmierzające do integracji naszego środowiska. Każdego roku Naczelna Rada Adwokacka - Komisja Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki, przy współpracy z poszczególnymi Radami, organizuje szereg imprez o charakterze sportowym, integracyjnym. Również w rocznym kalendarzu wydarzeń sportowych Adwokatury zapisały się na stałe różnego rodzaju turnieje, zawody, w których przedstawiciele Adwokatury biorą czynny udział.

Więcej...

Komunikat

W piątek, 15 lipca 2016 roku w siedzibie ORA w Katowicach spotkali się po raz kolejny adwokaci z Krakowa, Opola, Wrocławia i Katowic. Rozmawiano o przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży, proponowanej przez kolegów nowej taryfie adwokackiej, wspólnych akcjach wizerunkowych, a także rozpoczętej przez ORA w Katowicach akcji w obronie zwierząt.

Więcej...

ORA w Katowicach w obronie porzucanych zwierząt

Okręgowa Rada Adwokacka na wniosek Koła Przyjaciół Czworonogów podjęła uchwałę, w której przypomina o konsekwencjach karnych za porzucenie zwierząt oraz zachęca wszystkich do informowania o znanych im przypadkach porzucania psów i kotów organizacji społecznych zajmujących się prawami zwierząt, deklarując wsparcie i pomoc prawną w skutecznej walce z taką przestępczością.

Więcej...

Inauguracja prac Komisji Edukacji Prawnej i Kontaktu ze Szkołami Wyższymi

W siedzibie ORA w Katowicach,w sali posiedzeń odbyło się pierwsze spotkanie Komisji  Edukacji Prawnej i Kontaktu ze Szkołami Wyższymi. Letnia kanikuła i okres urlopowy nie były przeszkodą dla licznie przybyłych adwokatów. Ponad 20 osób żywo dyskutowało o koncepcji pracy Komisji,dzieliło się swoimi doświadczeniami i pomysłami.

Dziekan Roman Kusz,prowadzący spotkanie zaprosił gościa,Panią sędzię Agatę Dybek-Zdyń z SO w Gliwicach,członka zarządu IUSTICII, która mówiła o Apteczce Prawnej i doświadczeniach edukacyjnych sędziów. Wicedziekan Grzegorz Kopeć wskazał jakie doświadczenia w zakresie prac edukacyjnych mają inne rady.
Zebrani przedstawili mnóstwo ciekawych pomysłów i inicjatyw. Zgodnie ustalono,że w pierwszym etapie działalności komisja ukierunkuje się na działania edukacyjne wśród młodzieży i seniorów.

Więcej...

Stanowisko ORA w Katowicach w sprawie kryzysu konstytucyjnego

Śląscy Adwokaci zwracają uwagę,  że procedowana obecnie w parlamencie kolejna ustawa  o Trybunale Konstytucyjnym zawierająca uregulowania uznane poprzednio wyrokiem Trybunału z dnia 9 marca 2016r za niezgodne z Konstytucją  -  nie stanowi rozwiązania kryzysu konstytucyjnego w jakim znalazło się polskie państwo prawa, lecz prowadzi do jegopogłębienia  i może powodować dalszy paraliż  sądu konstytucyjnego.

Więcej...

VIII Gala Adwokacka

To już po raz VIII odbyło się nasze uroczyste ślubowanie ! Katowicka Izba przyjęła w swoje szeregi 89  nowych adwokatów. Tegoroczna Gala Adwokacka odbyła się w gościnnym Zabrzu ,w   Domu Muzyki i Tańca.

W uroczystości wzięło udział blisko 800 osób, wśród których były rodziny ślubujących, patroni, wykładowcy oraz wielu znakomitych gości m.in.: Prezydent Miasta Zabrze, pani Małgorzata Mańka- Szulik, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Andrzej Zwara, były Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego Pan Sędzia Janusz Niemcewicz,Dziekan Wydziału Lekarskiego ŚUM w Katowicach prof. Jan Zejda, Prezes SOIL w Katowicach dr n. med. Jacek Kozakiewicz, Dyrektor Górnośląskiego Centrum Medycznego w Ochojcu pani Klaudia Rogowska,Prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego  adw. Jacek Ziobrowski, Włodarze Świętochłowic z prezydentem miasta Dawidem Kostempskim na czele, Prezesi Sądów : Apelacyjnego w Katowicach sędzia  Barbara Suchowska, wiceprezes Sądu Apelacyjnego sędzia Tomasz Ślęzak, Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach dr Jacek Gęsiak,  wiceprezes Sądu Okręgowego w Gliwicach, sędzia Magdalena Hupa-Debska oraz Dziekani Izb Adwokackich z Warszawy adw. Grzegorz Majewski wraz z adw. Joanna Parafianowicz oraz Dziekan ORA w  Opolu adw. Cezary Goryszewski.

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się