Z naszej Izby

Komunikat w sprawie udzielania pomocy prawnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Szanowni Państwo,
Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z art. 26 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2015 r. poz. 1255). Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach zwraca się do adwokatów – członków Izby Adwokackiej w Katowicach o wskazanie ,przesłanie wypełnionej  deklaracji  gotowości udzielania  pomocy prawnej na zasadach określonych w ustawie.

Więcej...

Komunikat Kierownika Szkolenia Aplikantów Adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach

Komunikat Kierownika Szkolenia Aplikantów Adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach dla osób, które pomyślnie zdały egzamin wstępny na aplikację adwokacką w dniu 26 września 2015 rok.

Więcej...

Konferencja "Dehumanizacja medycyny"

Konferencja "Dehumanizacja medycyny"

Konferencja "Dehumanizacja medycyny" odbędzie się 10 października 2015 r. o godz. 10.00 w Domu Lekarza w Katowicach, ul. Grażyńskiego 49 a. Zaprasza na nią zaprzyjaźniona Śląska Izba Lekarska oraz Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich Oddział Śląski - kierując się szczególną troską o zapewnienie właściwych warunków wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty.

Więcej...

Wyniki egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką (26.09.2015 r.)

Przedstawiamy wyniki egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką (26.09.2015 r.).

Więcej...

V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Zaproszenie

V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Zaproszenie

W imieniu Komisji Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej NRA mam zaszczyt zaprosić na V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którego to jesteśmy partnerem. Uczestnicy Kongresu to przede wszystkim przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw, samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu, uczelni wyższych oraz instytucji naukowo-badawczych, parlamentarzystów, władz rządowych i innych .Od kilku lat, również Adwokatura aktywnie uczestniczy w Kongresie organizując panele dyskusyjne, które z roku na rok cieszą się co raz większym zainteresowaniem. W tym roku zapraszamy na nasz panel

13 października 2015r. o godzinie 9.00

 z tematem przewodnim

”Spory gospodarcze – sposób na sukces”

V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Nauka - Biznes - Samorząd. RAZEM DLA GOSPODARKI

12-14 października 2015

 Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

Więcej...

Adwokatura w wyborach parlamentarnych- prośba o informację

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach zwraca się do adwokatów i aplikantów adwokackich Izby Katowickiej o informację w sprawie podjętych działań oraz ich wynikach w związku z ubieganiem się o umieszczenie na listach wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu wyznaczonych na dzień 25.10.2015r. O.R.A. wyraża przekonanie, że uczestnictwo w wyborach i ewentualny wybór pozwoli na pełniejszą realizację zadań adwokatury powołanej nie tylko do udzielania pomocy prawnej, ale i do współdziałania ochrony praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowania prawa.

Informacje prosimy przesyłać na adres mailowy Rady:

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się