Z naszej Izby

Komunikat w sprawie konkursu krasomówczego w Bielsku-Białej

W dniu 18 czerwca 2016 roku Okręgowa Rada Adwokacka w Bielsku-Białej zorganizowała Środowiskowy Konkurs Krasomówczy dla aplikantów adwokackich Izb Adwokackich w Bielsku-Białej, Katowicach, Opolu, Wałbrzychu i Wrocławiu. W Konkursie, będącym drugim etapem eliminacji Konkursu Finałowego, uczestniczyli zwycięzcy Izbowych Konkursów Krasomówczych.

Izbę Katowicką reprezentowali apl. adw. Łukasz Ćwienkowski i apl. adw. Izabela Lach...

Więcej...

Egzamin wstępny na aplikację adwokacką w 2016 r.

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach informuje osoby zamierzające przystąpić w 2016 r. do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką w Katowicach o konieczności rejestracji on-line.

Przed złożeniem dokumentów (osobiście bądź pocztą) wszyscy kandydaci proszeni są o uprzednią rejestrację na stronie internetowej:

https://nabor-katowice.devconfido.pl

Więcej...

Komunikat w sprawie powołania komisji

W dniu 9 czerwca 2016 roku uchwałami Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach zostały powołane przy tej Radzie m.in. następujące komisje:

  1. do spraw Ochrony Prawnej,
  2. do spraw Integracji,
  3. do spraw Komunikacji Wewnętrznej,
  4. do spraw Wizerunku Zewnętrznego,
  5. do spraw Sportu,
  6. do spraw Kultury,
  7. Edukacji Prawnej i Kontaktu ze Szkołami Wyższymi,
  8. Zagranicznej,
  9. do spraw Kontaktów z Izbą Wiedeńską...

Więcej...

Komunikat w sprawie zmiany formuły wydawniczej FENIX.pl

Uprzejmie Państwa informujemy, iż od kolejnego numeru kwartalnika FENIX.pl będzie się on ukazywał w zmienionej formule wydawniczej. Zmiana formuły polegać będzie na publikacji kolejnych numerów w wersji elektronicznej. Platformą dystrybucji będzie strona internetowa www.publikacjefenix.pl.

Redaktor Naczelny wraz z całą redakcją zaprasza do publikacji na łamach kwartalnika.

Wszelkie pytania związane z działalnością kwartalnika Fenix.pl proszę kierować na adres redakcja@publikacjefenix.pl

Więcej...

Światowe Dni Młodzieży

Już wkrótce rozpoczną się Światowe Dni Młodzieży. Wielu Pielgrzymów będzie zamieszkiwało na terenie naszej aglomeracji. Uprzejmie proszę aby osoby zainteresowane udzielaniem pomocy prawnej pielgrzymom zgłaszały gotowość drogą elektroniczną na adres Rady:

sekretariat @adwokatura.katowice.pl

Dane osób zainteresowanych zostaną przekazane organizatorom , którzy będą udostępniali je osobom szukającym pomocy.

Lista osób , które zgłoszą się do udzielania pomocy zostanie umieszczona także na stronie Rady.

Więcej...

Sprawozdanie z Sympozjum Izby Adwokackiej w Katowicach

Sprawozdanie z Sympozjum Izby Adwokackiej w Katowicach

W dniach 3-5 czerwca 2016 roku odbyło się w Ustroniu doroczne Sympozjum Izby Adwokackiej w Katowicach.

W Sympozjum wzięli udział zarówno adwokaci jak i aplikanci adwokaccy Naszej Izby.

Spośród zaproszonych gości, w dniu 4 czerwca br. wykłady wygłosili: adw. Wojciech Begier członek Izby Adwokackiej w Krakowie oraz S.S.A. we Wrocławiu Andrzej Kot.

Obydwie prelekcje cieszyły się popularnością ze względu na ich tematykę poruszającą zagadnienia zarówno teoretyczne jak i praktyczne...

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się