Z naszej Izby

Adw. Maciej Szpunar pierwszym rzecznikiem generalnym TSUE

Adw. Maciej Szpunar pierwszym rzecznikiem generalnym TSUE

Z wielka radością informujemy, że wieloletni adwokat naszej Izby został wybrany na Pierwszego Rzecznika Generalnym Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przez najbliższy rok jego zadaniem będzie koordynowanie pracy rzeczników oraz przydzielanie ich do konkretnych spraw. Samych rzeczników nominują rządy państw członkowskich na mocy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Kadencje samych rzeczników trwają 6 lat. Prof. Szpunar sprawuje drugą kadencję z rzędu, która zakończy się w 2024 r. Rolą rzeczników generalnych jest wspieranie w pracy sędziów TSUE. Ich opinie nie są dla Trybunału wiążące. Rzadko jednak zdarza się, aby decyzje TSUE odbiegały od wcześniejszej opinii rzecznika generalnego. Dr hab. Maciej Szpunar, związany jest z Uniwersytetem Śląskim, gdzie zdobywał kolejne stopnie naukowe. Specjalizuje się w prawie europejskim i prawie prywatnym międzynarodowym.

Praktykował jako adwokat w naszej Izbie. Obecnie wpisany na listę adwokatów niewykonujących zawodu. W latach 2008-2009 był podsekretarzem stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, w latach 2010-2013 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Serdecznie gratulujemy.

Więcej...

II część Śląskiej Konferencji Medyczno-Prawnej

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na II część Śląskiej Konferencji Medyczno-Prawnej, której Okręgowa Rada Adwokacka jest współorganizatorem.

Wydarzenie jest kierowane przede wszystkim do grona prawników i lekarzy, którzy w swojej codziennej praktyce stykają się z problematyką, wynikającą z przenikania się dziedzin medycyny i prawa, a także do studentów medycyny i prawa zainteresowanych prawem medycznym.

Październikowa odsłona Śląskiej Konferencji Medyczno-Prawnej odbędzie się 26 października br. w Auli Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, mieszczącej się w Zabrzu-Rokitnicy, przy ul. Jordana 19, godzina rozpoczęcia – 09:00.

Tytuł II części – „Błąd medyczny czyli jak działać, by nie stał się udziałem pacjenta lub medyka”.

Uprzejmie informujemy, że Konferencja jest odpłatna.

Koszt uczestnictwa w II części Konferencji wynosi 100 zł.

W przypadku aplikantów i doktorantów opłata konferencyjna wynosi 50 zł, natomiast studentów medycyny i prawa – 20 zł.


Zasady uczestnictwa oraz program konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej http://lekarzeprawnicy.sum.edu.pl/.

Zapraszamy również na nasze wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/301344363783687/

Więcej...

Nieodpłatna pomoc prawna

Szanowni Państwo,

Dobiega  końca kolejny rok  świadczenia pomocy w ramach ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach zwraca się do zainteresowanych adwokatów – członków Izby Adwokackiej w Katowicach, o przesłanie wypełnionej  deklaracji  gotowości udzielania  pomocy prawnej na zasadach określonych w ustawie.

Prosimy o zapoznanie się z aktualnym brzmieniem ustawy.

Podobnie jak w roku ubiegłym, będzie przeprowadzone losowanie, z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo będą mieli adwokaci, którzy w tym roku nie świadczą nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wzór deklaracji w załączeniu.

Prosimy dokonać zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 października br.

Po poczynieniu szczegółowych ustaleń ze Starostami prześlemy Państwu dodatkowe informacje, w szczególności dotyczące oczekiwań powiatów związanych z ramami czasowymi świadczonej pomocy prawnej oraz ilością i usytuowaniem punktów gdzie pomoc będzie świadczona.

 

Więcej...

Zaproszenie do kina!

Zaproszenie do kina!

Szanowni Państwo!

Po wakacyjnej przerwie,  zapraszamy Państwa serdeczniena kolejne spotkanie filmowe, które odbędzie się już 12 października, o godzinie 18.00, w kinie Kosmos.

Tym razem, zorganizowaliśmy dla Państwa spotkanie z polskim kinem, a nawet klasyką polskiego kina!

Na ekranie zobaczymy:

  • „Bez końca” w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego,
  • „Czuwaj” w reżyserii Roberta Glińskiego.

Do zobaczenia w kinie!

Więcej...

KOMUNIKAT dla osób, które pomyślnie zdały egzamin wstępny na aplikację adwokacką w dniu 29 września 2018 roku

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach przypomina, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 maja 1982 r., Prawo o adwokaturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 615), uzyskanie przez kandydata pozytywnej oceny z egzaminu konkursowego nie jest równoznaczne z automatycznym wdrożeniem przez Okręgową Radę Adwokacką procedury prowadzącej do podjęcia uchwały o wpisie na listę aplikantów adwokackich Izby. W związku z tym że, uprawnienie do ubiegania się o wpis trwa przez okres dwóch lat od dnia ogłoszenia wyniku egzaminu konkursowego, to wdrożenie przez ORA tej procedury wpisowej musi być poprzedzone złożeniem przez kandydata wniosku o wpis na listę aplikantów adwokackich Katowickiej Izby Adwokackiej. Aby złożyć wniosek kandydat nie musi czekać na doręczenie odpisu uchwały o wyniku egzaminu, ponieważ w aktach osobowych kandydatów znajdują się uchwały Komisji Egzaminacyjnej w oryginale.

Więcej...

Przy muzyce o kulturze zaufania

W minioną środę, 26 września br. odbyło się kolejne spotkanie Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Tym razem zostało ono zorganizowane w gościnnych progach Akademii Muzycznej w Katowicach. Organizatorem zdarzenia był Dziekan ORA w Katowicach pełniący funkcję Przewodniczącego Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Warto pokreślić, że nasze Forum łączy samorządy zrzeszające łącznie prawie 75.000 członków.

Więcej...

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij "Zgadzam się", aby niniejsza informacja nie pojawiała się lub kliknij "Polityka cookies", aby dowiedzieć się więcej.
Polityka cookies Zgadzam się